Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Genom att fortsätta att bläddra på vår webbplats accepterar du vår cookiepolicy.

Smartare och mer lönsamma fordonsflottor

Med Bornemann AG:s smarta Fleet Management-lösning kan företagets kunder sänka sina kommunikationskostnader med 40%, minska bränsleförbrukningen med 15% och öka uppdragskapaciteten med 10%. Allt tack vare en stabil, uppkopplad lösning från Telenor Connexion.

Fleet Management-lösningar underlättar det dagliga arbetet på företag med fordonsflottor. Med hjälp av en smarta system kan såväl användningen av fordonen som personalen bli mer effektiv. Informationen underlättar även underhåll och administrativa arbetsuppgifter.

Användarna kan snabbt och enkelt ta fram uppgifter som bensinförbrukning, lufttryck och antal körda kilometer och samtidigt förenkla avräkningsarbetet. Körjournaler och användningstider med tillhörande kostnader levereras direkt via lösningen. Detta är komplicerade, administrativa arbetsuppgifter som dels är tidskrävande och dels ställer krav på hög koncentrationsförmåga för att undvika avräkningsfel.

Bornemann AG är ett tyskt företag som besitter hög kompetens inom Fleet Management-lösningar och GPS-navigation. Företaget erbjuder användarvänliga, tekniska produkter och lösningar av hög kvalitet. Maskinvaran och back-end-systemet i de exklusiva GPS-navigationssystem som företaget erbjuder kan skräddarsys utifrån kundernas individuella önskemål. Det går att övervaka enskilda fordon, men naturligtvis också hela fordonsflottor. Grundförutsättningen är ett tillförlitligt system med bra täckning och stabil uppkoppling, eftersom användarna är i behov av ständig tillgång till informationen för att effektivt kunna sätta in personal och fordon på rätt plats.

Herr_Bornemann_final

För oss är det otroligt viktigt att kunna erbjuda våra över 3800 kunder ett tillförlitligt verktyg som verkligen hjälper dem att förbättra det dagliga arbetet.

Lars Bornemann, VD, Bornemann AG

Tillgång till information – var och när som helst

Sedan ett par år tillbaka levererar Telenor Connexion en uppkopplad lösning som ger Bornemann AG den stabilitet och kapacitet som krävs. Lösningen förser med tillgång till flera mobila nätverk med hög täckning. Något som säkerställer att systemet alltid är uppe. Idag har Bornemann tillgång till samtliga tyska nät, tidigare fick företaget bara den täckning som en enskild leverantör kunde erbjuda. Samarbetet med Telenor Connexion har inneburit att företaget kunnat ta fram betydligt mer flexibla erbjudanden. Dessutom har kommunikationskostnaderna minskat med runt 40 procent.

”Basen för hela vår Fleet Management-lösning är den stabila, uppkopplade lösningen från Telenor Connexion”, förklarar Lars Bornemann. ”Vårt nära och flexibla samarbete ser vi som en ytterligare fördel. Tack vare detta kan vi alltid förse våra kunder med bästa möjliga erbjudande.”

Bornemanns kunder kan även dra nytta av Telenor Connexions plattform för SIM-kortsadministration. SIM-korten kan anpassas efter användarnas individuella behov och det går även att lägga in särskilda användarprofiler.

andrea_sroczynski_EB

Oavsett vilken bransch våra kunder verkar inom är det alltid vår målsättning att erbjuda en kundanpassad och optimerad lösning.Andrea Sroczynski, Strategic Business Development, Telenor Connexion.

”När det gäller Bornemann AG handlade det om att ta fram en paketlösning som fungerade perfekt för varje enskild slutkund. Ett hantverkarföretag arbetar annorlunda och ställer helt andra krav än en stor speditionsfirma.”

Hantering av fordonsflottor i alla storlekar

Eftersom lösningarna kan skräddarsys till varje enskild kund kan alla kunder, från hantverkare med ett enda fordon till taxibolag och större speditionsfirmor, dra fördel av den digitala administrationen. Och i det webbaserade systemet är det lika enkelt att ta fram uppgifterna från kontoret som hemma eller via en smartphone.

Helhetslösningen innebär en optimering på en rad olika områden: Det blir enklare att planera in körningar åt kunderna – genom att använda lösningen stiger uppdragskapaciteten med 10 procent. Företagen kan undvika onödiga körningar, vilket sparar både tid och pengar. Det leder till att antalet körda kilometer minskar med i genomsnitt 11 procent, och själva körtiderna med 18 procent. Samtidigt möjliggörs en sänkning av bränslekostnaderna med 15 procent.

ElektroScharlemann

Nu slipper vi samtal till montören som låter så här: Var är du? Hur länge har du varit där? Har du redan varit hos firma X? Hinner du med ett uppdrag till? Det är genomgående en positiv förändring för alla inblandade, montören, kunden och företagsledningen. Andreas Dennin, ägare av Elektro Scharlemann och kund till Bornemann AG

Alla uppgifter lagras digitalt och kan tas fram via en webbportal eller installerad app. Dessutom sammanställs automatiskt rapporter och statistik, så att företagen kan optimera arbetet på lång sikt och alltid informera användarna om förändrade värden.

did-u-know-SE

Smartare fordonsflottor möjliggör:

– 40% lägre kommunikationskostnader

– 15% i minskad bränsleförbrukning

– 10% högre uppdragskapacitet

Källa: Bornemann AG


Läs mer

Bornemann AG

Teknik ska vara enkel – så lyder Bornemann AG:s paroll. Över 3 800 medelstora företag över hela världen använder redan Bornemann AG:s miljövänliga GPS-lösningar för att optimera sina processer och optimera resurser. Användarna har tillgång till webbgränssnittet när som helst, både på kontoret och i farten via en smartphone, och kan på sätt ta fram uppgifter om var fordon, maskiner eller andra föremål befinner sig. Kunderna kan med mycket stor precision dokumentera till exempel vilka sträckor fordonen har tillryggalagt, när de ankommer till en viss plats eller lämnar densamma. Förutom exakt platsbestämning med tillhörande stöldlarm kan även värden som temperatur, luftfuktighet och bränslenivå i maskiner och byggnadsfordon kontrolleras med hjälp av aktiva RFID-sensorer.

Bornemann AG

Undersökning: CVO:s fordonsbarometer

Användningen av telematiksystem för att sköta fordonsflottor har blivit alltmer accepterad i Tyskland, enligt CVO:s fordonsbarometer 2013. I barometern sammanställs två gånger om året uppgifter om hur fordonsflottor hanteras. Fakta samlas in genom att fråga beslutsfattare som företagsägare eller driftsledare för fordonsflottor. Beroende på antalet anställda anges olika skäl till användningen. 30 procent av företagen med upp till 99 anställda uppger att de använder systemet för att kunna lokalisera sina fordon, medan samma skäl bara anges av 15 procent av företagen med minst 100 anställda. För 34 procent av de svarande i den senare gruppen är emellertid minskad bränsleförbrukning relevant, medan det bara är viktigt för 10 procent av företagen med upp till 99 anställda. 30 procent av företagen med upp till 99 anställda vill kunna höja förarens säkerhet, hos större företag är motsvarande siffra bara 8 procent. Övervakningen av tekniska uppgifter som kan användas för att sänka driftkostnaderna spelar roll för 10 procent av de mindre företagen, men hos 25 procent av företagen med minst 100 anställda.

Källa: Arval

Arval

Stark slutspurt på Europas fordonsmarknad

Affärskunderna på Europas stora fordonsmarknader ökade kraftigt fram till årsskiftet 2014. Det visar en aktuell analys från Dataforce. Enligt undersökningen låg tillväxten i december månad på 12,3 procent, vilket är något högre än för året som helhet (plus 12,2 procent). Fordonsmarknaden i Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Italien och Spanien växte i betydelse och stod för närmare en fjärdedel (24,7 %) av alla nyregistrerade personbilar i de här länderna. År 2013 var motsvarande siffra 23,2 procent. [….] Även 2014 utgjorde Storbritannien den största fordonsmarknaden i EU. Trots att året började väldigt bra fortsatte efterfrågan att stiga under hösten. Sammanlagt stod företagskunderna för omkring 850 000 nyregistreringar (en ökning med 14,2 procent). Enligt Dataforce var detta den bästa siffran sedan 2007. I Tyskland växte antalet nyregistrerade fordon förra året med 9,3 procent till över 715 000 fordon. Det innebar att det tidigare rekordet från 2011 nästan tangerades. Sett till total marknadsandel nådde fordonsparksverksamheten en ny toppnotering med 23,6 procent.

Källa: Autoflotte

Autoflotte

Nästa kundcase

Telenor Connexion ingår i Telenor Group, en av världens största mobiloperatörer.