Vi använder cookies för att förbättra vår webbplats och din upplevelse. Genom att fortsätta att bläddra på vår webbplats accepterar du vår cookiepolicy.

FOKUSERING PÅ ETT GLOBALT HÄLSOPROBLEM

I Europa lider ca 2-5 % av befolkningen av sömnapné. Sjukdomen kännetecknas av andningsuppehåll under sömnen, vilket kan orsaka dåsighet under dagen och flera olika allvarliga medicinska tillstånd.

En av de vanligaste och mest effektiva behandlingarna vid måttlig till svår sömnapné är att använda en CPAP-enhet som ger ett kontinuerligt positivt luftvägstryck. Denna enhet håller patientens luftvägar öppna under sömn genom att skapa ett flöde av tryckluft ner i halsen.

Patient_T4P

Franska företaget SRETT MEDICAL har utvecklat T4P, en universell fjärrövervakningslösning som används för att samla in och analysera data från CPAP-enheter. T4P är unik eftersom det är den enda lösningen som fungerar med alla CPAP-enheter på marknaden.

Tillförlitlig realtids data

Utan uppkoppling är data från en CPAP-enhet endast tillgänglig i patientens hem. När vårdpersonalen behöver data måste den samlas in fysiskt, till exempel genom att besöka patientens hem eller genom att be patienten att ta med ett flyttbart lagringsmedia till vårdgivarens kontor. Genom att koppla upp CPAP-enheten blir informationen tillgänglig för alla som behöver den – var som helst, när som helst.

SRETT patient

Tack vare fjärrövervakningsutrustning som T4P har vi tillgång till uppdaterad data varje dag via en webbportal. Detta gör det mycket lättare för oss att ta hand om våra patienter eftersom vi kan optimera våra besök hos patienten och reagera snabbt om problem skulle uppstå.

Olivier Carantelly, New Technology Manager på Linde Homecare France

T4P samlar in data som maskläckage och behandlingstryck var 10 minut när masken används. En gång om dagen överförs all data till SRETTs medicinska molnlösning och vidarebefordras sedan till vårdpersonalen. Den data som uppdateras regelbundet hjälper vårdgivaren att övervaka behandlingen, till exempel genom att se om en patient använder terapin på rätt sätt och om behandlingen är effektiv.

”Den uppkopplade enheten kan dela data med andra intressenter också, men i olika format. Patienten, som traditionellt har lämnats utanför behandlingen, kan nu vara delaktig i terapin, vilket leder till en mer personlig upplevelse och ökad säkerhet. Läkare som kanske bara träffar patienten en gång om året kan också få tillgång till aggregerad data”, berättar Philippe Salamitou, VD på SRETT.

Internationell expansion

Efter den framgångsrika lanseringen av T4P i Frankrike, där en en lokal operatör hanterade uppkopplingen, expanderar SRETT MEDICAL nu vidare till fler europeiska marknader, som Spanien, Belgien, Tyskland och Sverige. Efter att ha utvärderat ett antal lösningar för uppkoppling med internationell kapacitet valde företaget att arbeta med Telenor Connexion.

Philippe_Salamitou_CEO_SRETT

De viktigaste faktorerna som vi tittade på var lösningarnas skalbarhet och tillförlitlighet. Naturligtvis är upptiden för anslutningen avgörande för T4P och vi behövde en leverantör med roamingkapacitet på de flesta europeiska GPRS-nät. Detta gör att vi kan överföra data oavsett var vi än befinner oss och att vi har back-up anslutningar via överlappande nät på varje marknad. I detta avseende är Telenor Connexions fleroperatörslösning överlägsen. Philippe Salamitou, vd på SRETT

Hur fungerar det?

T4P ansluter till patientens andningsflöde mellan luftflödets utgång och masken. Det är mycket lätt att installera lösningen – så lätt att patienten faktiskt kan göra det själv. Efter installationen kontrolleras anslutningen med hjälp av ett test som tar cirka 5 minuter.

Mise en page 1

Kommunikationslösningen som används av T4P tillhandahålls av Telenor Connexion. Data som samlas in av den uppkopplade enheten överförs anonymt via GPRS-nätet till SRETTs privata molnlösning, där den lagras och bearbetas enligt användarens önskemål. I nästa steg laddas patientens data upp automatiskt till vårdsystemet.

T4P-enheten är batteridriven så för att minimera energiförbrukningen kopplas den upp mot nätverket under väldigt kort tid. Tekniska mätningar som utfördes av SRETT Medical under utvärderingen av olika leverantörer visade att Telenor Connexion hade de kortaste svarstiderna. Den totala tiden för uppkoppling samt kundservice och support var andra viktiga faktorer som SRETT beaktade.

Andreas_Ackevi

Med sin fjärrövervakningslösning har SRETT Medical visat hur innovativ teknik kan hjälpa miljontals patienter och vi är glada över att stödja SRETT på deras resa mot internationell framgång. Andreas Ackevi, Key Account Manager på Telenor Connexion

Sömnapné anses vara ett stort globalt problem som kan orsaka hjärt-kärlsjukdomar, stroke och trafikolyckor på grund av dåsighet under dagtid. Att se till att patienterna följer terapin är det mest effektiva sättet att minska antalet komplikationer.

did-u-know-SE

100 miljoner patienter i världen påverkas av sömnapnésyndromet.

Källa: World Health Organization

I Frankrike är 92 % av patienterna som behandlades med CPAP glada över att kontrolleras av en enhet som T4P.

Källa: Federation PSAD,  Januari 2014

 


Läs mer

Om SRETT medical

Since 2004, SRETT provides remote monitoring systems for medical and industrial sectors. Leveraging 10 years of experience in wireless data collection, SRETT medical offers global solutions for homecare professionals, and contributes to providing uninterrupted and individualized care for patients with chronic conditions. SRETT’s continuous innovation is dedicated to enable simple, secure and efficient systems.

SRETT website

Vad är sömnapné?

Sömnapné är ett kroniskt tillstånd som kännetecknas av andningspauser på minst 10 sekunder som stör sömncykeln och kan orsaka dåsighet under dagen. Dessa stopp är skadliga för organismen och kan skapa kardiovaskulära komplikationer. Personer med måttlig eller svår sömnapné kan vakna upp hundratals gånger varje natt utan att veta om det. Hos vuxna är den vanligaste orsaken till sömnapné övervikt och fetma, som ofta förknippas med mjuk vävnad i munnen och halsen, vilket kan orsaka att luftvägarna bli blockerade under sömnen. Jämfört med normalviktiga vuxna har de som är överviktiga en sjufaldig ökad risk att utveckla obstruktiv sömnapné.

Källa: Merck

3 miljoner patienter världen over fjärrövervakas

Enligt en forskningsrapport från analysföretaget Berg Insight, använde i slutet av 2013 cirka 3 miljoner patienter runt om i världen  hemsjukvård i form av uppkopplad övervakningsutrustning. Denna siffra omfattar alla patienter som var fjärrövervakas av en professionell vårdgivare. Patienter som använder uppkopplde medicintekniska produkter för personlig uppföljning av sin hälsa ingår inte i denna siffra. Fram till 2018 beräknar Berg Insight att antalet patienter som använder uppkopplad medicinsk övervakningsutrustning i hemmet kommer att växa med en årlig tillväxttakt (CAGR) på 44,4 procent till 19,1 miljoner.

Berg Insight Report, 2014

Nästa kundcase

Telenor Connexion ingår i Telenor Group, en av världens största mobiloperatörer.