IoT-lösningar för energisektorn

Om ni erbjuder smarta mätare, lösningar för smarta hem och smarta elnät, kan vi hjälpa er runt om i hela världen. Utforska våra IoT-lösningar för energisektorn.

Home / Branscher / IoT-lösningar för energisektorn

Vad vi erbjuder

Vi har lång erfarenhet av att arbeta med banbrytande företag inom energisektorn och kan hjälpa er rulla ut skalbara, stabila och säkra uppkopplade lösningar anpassade till era behov både när det gäller täckning, kvalitet och total ägandekostnad.

Global IoT SIM-uppkoppling med en enda kontaktpunkt för hela världen

En användningsklar, anpassningsbar IoT Cloud-plattform

Ett förstklassigt serviceteam som står redo dygnet runt, årets alla dagar

En enda lösning över hela världen

Oavsett var en mätare installeras, ger vår Managed Connectivity-lösning tillgång till mobiluppkoppling av högsta kvalitet, baserat på behoven för just ert användningsområde. Våra globala IoT SIM-kort kan förintegreras för att underlätta utrullning, installation och livscykelhantering.

Vi ombesörjer alla avtal med lokala operatörer – så att ni slipper. Med hjälp av vårt omfattande, globala nätverk, kommer era enheter kunna koppla upp till nätverk på praktiskt taget alla marknader i världen. I länder där roaming inte finns tillgänglig p.g.a. lokala bestämmelser, kan vi hjälpa er att hitta hållbara lösningar (inkl. eUICC-teknik) i samråd med våra befintliga lokala operatörspartners.

IoT – på ett enkelt sätt

Vi har det som behövs för att framgångsrikt driftsätta och hantera uppkopplade produkter och lösningar för företag inom energisektorn. Tillsammans med ett utvalt partner-ekosystem, erbjuder vi en end-to-end-lösning – från idé och design till drift och intäktsgenerering över tid. De centrala delarna i detta end-to-end-erbjudande utgörs av våra lösningar Managed Connectivity och Managed IoT Cloud.

Managed Connectivity

Managed Connectivity förenklar hanteringen av global IoT-uppkoppling.
Läs mer

Managed IoT Cloud

Managed IoT Cloud är en färdig molnbaserad IoT-plattform som gör det möjligt för er att ta snabbaste vägen till framgång med smarta energilösningar.
Läs mer

Fullt förtroende från de främsta

I mer än två decennier har vi hjälpt ledande företag inom energibranschen att nå framgång med banbrytande IoT-lösningar. Läs mer om deras strategier, och om hur ni också kan lyckas med IoT inom energisektorn.

Exibea

Exibea hjälper kunder att bli medvetna och hur de kan minska sina energikostnader.
Läs IoT-fallstudien

Vad är det som gör att våra kunder inom energisektorn litar på oss?

Mobilnätsuppkoppling för energibolag

Mobilnätverk är väl beprövade och kommer inte att försvinna i brådrasket. Vår mobila IoT-uppkopplingslösning ger tillgång till väletablerade, världsomspännande nätverk som använder licensierade frekvensband, och som inte störs av konkurrerande nätverk. Mobiltekniken erbjuder en lång rad tjänster – från LPWA till 5G – som tillmötesgår olika användningsfall och krav rörande hastighet och latens.

Managed Connectivity gör det möjligt att bemästra komplexiteten i IoT – vi kan hjälpa er att förenkla produktionen, utrullningen och hanteringen av era uppkopplade lösningar. Med vår lösning, kommer de att använda bästa möjliga nätverk för att på ett säkert sätt koppla upp sig till ert nätverk eller till internet.

Varför mobilt IoT?

En guide till eUICC (eSIM) i storskaliga IoT-distributioner

Planering av en IoT-strategi idag innebär att många teknikrelaterade beslut måste fattas – beslut som påverkar produktdistributionen på lång sikt. Om, hur och när man ska använda eUICC-teknik är ett av dessa avgörande val.
Läs mer

IoT-trender i energisektorn

Smarta mätare erbjuder en inkörsport till smartare elnät, grönare energiproduktion och bättre kundrelationer. Utforska den värdekedja som IoT skapar för energibranschen och företag som sysslar med smarta mätare.
Läs mer

Hur kan Telenor Connexions IoT-lösningar hjälpa er energiförsörjningsverksamhet?

Med en livslängd på upp till 20 år måste smarta mätare kunna utstå påverkan från miljön – temperatur, luftfuktighet och korrosion. För att hålla kostnaderna nere, utvecklar vi lösningar som är enkla att installera och tillräckligt tåliga för att minimera antalet kostsamma återbesök.

Smarta mätare måste kunna anpassas till nya teknologier och krav under hela sin livslängd. Vi erbjuder IoT-lösningar som kan integrera äldre teknologi samtidigt som de kan fjärruppdateras för att även klara framtida behov.

Våra smarta mätare är konstruerade för att skydda mot obehörig åtkomst till uppkopplade tillgångar – och att reagera snabbt när hot upptäcks.

Smarta mätare för fastigheter kan enkelt läggas till i redan befintlig mobilinfrastruktur. Den direkta kommunikationslänken från energiföretagen till hushållen möjliggör nya intäktsströmmar, som smart home automation.

Kontakta oss

Fråga en IoT expert

Är du redo att komma igång med loT? Kanske vill du förbättra dina nuvarande uppkopplade tjänster? Kontakta oss och ta reda på hur vi kan hjälpa just dig.
Hör av dig till oss

IoT Readiness Test

Vårt IoT Readiness Test kan hjälpa dig att avgöra hur långt din organisation har kommit hittills och vilka steg ni behöver ta för att utveckla och införa framgångsrika IoT-lösningar.
Börja testet

Lästips

Telenor Group – återigen Leader i Gartners 2021 Magic Quadrant för Managed IoT Connectivity Services, Worldwide

Läs mer

Uppkopplingstekniker för IoT

Läs mer

LTE-M vs NB-IoT – En guide som undersöker skillnaderna dem emellan

Läs mer

IoT-förutsägelser 2020

Läs mer