IoT-trender i energisektorn

Smarta mätare erbjuder en inkörsport till smartare elnät, grönare energiproduktion och bättre kundrelationer. Utforska den värdekedja som IoT skapar för energibranschen och företag som sysslar med smarta mätare.

Home / Branscher / IoT-lösningar för energisektorn / IoT-trender i energisektorn

Smarta mätare är bara början

I dag är det vanligaste användningsområdet för IoT inom energisektorn ”AMI” (Advanced Metering Infrastructure). Via smarta mätare kan energibolagen erbjuda sina kunder tjänster såsom t.ex. återkoppling om förbrukning, tillgång till flexibel prissättning och tillämpningar för smarta hem. Att kunna förstå och nyttja potentialen för IoT kommer att vara en mycket viktig faktor när det gäller att hantera de utmaningar och möjligheter energibolagen möter i dag och för att kunna digitalisera sin verksamhet. Kundernas förväntningar, marknadsregleringar, ökad efterfrågan på el och annan energi, elektrifiering inom transportsektorn och klimatfrågan, är bara några exempel på områden där digitalisering kommer att spela en viktig roll.

Trender i kraftindustrin

På kort sikt

På lång sikt

Regelefterlevnad och effektivare drift

Gällande bestämmelser kräver i allt högre utsträckning att korrekta mätardata registreras med jämna mellanrum och att de data som samlas in ska vara tillgängliga för samtliga aktörer i nätet; producenter, konsumenter eller både och.

AMI är ett kostnadseffektivt sätt att samla in exakta avläsningar baserat på den faktiska förbrukningen från miljontals mätare. Smarta mätare gör det också möjligt för energiaktörerna att sköta och uppgradera alla noder på distans.

Erbjudanden om smarta hem och laddning av elbilar

I takt med att allt fler väljer att köpa en eldriven bil, kommer efterfrågan på smarta, uppkopplade laddningsstationer vid företag och bostäder att stiga. Smarta laddningsstationer har potential att kunna spela en mycket viktig roll i nätet eftersom de kan hjälpa till att jämna ut belastningen.

Energibolagen kan vidare påverka efterfrågan genom att ge konsumenterna incitament för att använda energi vid tidpunkter då belastningen på nätet är mindre. För slutkunderna leder transparent prissättning till lägre elräkningar, medan nätoperatörerna kan minska sina kostnader om de kan undvika att behöva öka kapaciteten.

IoT förvandlar elnätet

Snabbare dataöverföringshastigheter i mobilnäten gör att smarta mätare kan ge praktiskt taget realtidsinformation om energiförbrukning. Den här informationen möjliggör effektivare, efterfrågebaserad produktion och distribution av el.

Smarta mätare underlättar dessutom tillväxten av lokal mikroproduktion av energi, som t ex solpaneler eller vindkraftverk. Det ökar potentialen att generera nya intäktsströmmar och att förbättra effektiviteten vid produktion och distribution ytterligare. Samtidigt skapar det interaktion med andra marknadsaktörer inom, eller utanför, de ”traditionella” ekosystemen.

En partner för framtidens smarta energilösningar

Om ni erbjuder smarta mätare, lösningar för smarta hem och smarta elnät, kan vi hjälpa er runt om i hela världen. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med banbrytande företag inom energisektorn och kan hjälpa er rulla ut skalbara, stabila och säkra uppkopplade lösningar anpassade till era behov både när det gäller täckning, kvalitet och total ägandekostnad.

Vi har det som behövs för att framgångsrikt implementera och hantera smarta mätare och smarta elnät runt om i världen. Tillsammans med ett utvalt partner-ekosystem, erbjuder vi en end-to-end-lösning – från idé och design till drift och intäktsgenerering över tid. De centrala delarna i detta end-to-end-erbjudande utgörs av våra lösningar Managed Connectivity och Managed IoT Cloud.

IoT-lösningar för energisektorn

Om ni erbjuder smarta mätare, lösningar för smarta hem och smarta elnät, kan vi hjälpa er runt om i hela världen. Utforska våra IoT-lösningar för energisektorn.
Läs mer

Lästips

Telenor Group – återigen Leader i Gartners 2021 Magic Quadrant för Managed IoT Connectivity Services, Worldwide

Läs mer

Uppkopplingstekniker för IoT

Läs mer

LTE-M vs NB-IoT – En guide som undersöker skillnaderna dem emellan

Läs mer

IoT-förutsägelser 2020

Läs mer