IoT trender inom fordonsindustrin

Se hur uppkopplade bilar interagerar med andra fordon och med den uppkopplade transportinfrastrukturens hela ekosystem.

Home / Branscher / IoT-lösningar för fordonsindustrin / IoT-trender inom fordonsindustrin

Uppkopplade bilar blir delar i ett mer övergripande IoT-transportsystem

Tack vare snabba framsteg, både när det gäller mobilkommunikationshastigheter och tekniken i uppkopplade bilar, kan biltillverkarna erbjuda sina kunder nya spännande tjänster. I takt med att IoT realiseras i större omfattning, kan uppkopplade bilar alltid kommunicera i realtid med det omgivande uppkopplade ekosystemet.

För att göra resan smidigare och säkrare, kan uppkopplade bilar använda sig av höghastighetsmobilkommunikation för att interagera med andra fordon liksom med sensorer längs vägen. Detta ekosystem av uppkopplad transportinfrastruktur gör avancerade körassistanssystem (ADAS) och självkörande bilar möjliga – och förändrar samtidigt människors syn på mobiliteten.

Trender inom bilindustrin

På kort sikt

På lång sikt

Uppkopplade transport-ekosystem minskar urbaniseringens problem

Allt mer trängsel på vägarna, allt fler bussar, tunnelbanevagnar som är fyllda till bristningsgränsen i rusningstrafik… På grund av att så många människor förlitar sig på samma transportmedel, har behovet av nya, smartare lösningar aldrig varit större än nu.

Att koppla samman smarta städer med uppkopplade bilar är ett mycket viktigt nästa steg. De ADAS-system som finns i bilar i dag, t.ex. automatisk parkering och omräkning av färdvägen för att slippa köer, utgör byggstenar i framtida lösningar för V2V-kommunikation (fordon till fordon), V2I-kommunikation (fordon till infrastruktur) och V2X-kommunikation (fordon till allt).

I framtiden kommer bilarna kunna använda crowdsource-information som gör att smarta städer kan fungera smidigare, t.ex. lokalisera hål i vägbanan faror eller hjälpa till att hitta lediga parkeringsplatser. Självkörande bilar kommer att fatta ”beslut” baserat på V2X-data som tas emot från den uppkopplade värld de används i.

Biltillverkarna behöver en öppen och samtidigt mycket säker uppkoppling till transport-ekosystemet

Kunderna förväntar sig i allt högre utsträckning att alltid kunna vara uppkopplade. Följaktligen måste uppkopplingen i bilarna vara av allra högsta klass. Systemen behöver inte bara vara öppna och framtidssäkrade, de måste också uppfylla de allra högsta standarderna när det gäller tillförlitlighet och säkerhet.

Genom ett nära samarbete med pionjärer inom området uppkopplade fordon, har Telenor Connexion skaffat sig unika kunskaper om dagens bilindustri och om vad som krävs för att lyckas i morgon. Vi använder dessa erfarenheter och insikter i våra uppkopplade IoT-lösningar för den globala bilindustrin.

En partner för morgondagens uppkopplade bilar

Telenor Connexion tillhandahåller allt som krävs för att på ett framgångsrikt sätt implementera och hantera uppkopplade produkter och lösningar runt om i världen. Tillsammans med vårt utvalda partner-ekosystem, erbjuder vi en end-to-end-lösning – från idé och design till drift och intäktsgenerering över tid. Kärnan i detta end-to-end-erbjudande utgörs av våra lösningar Managed Connectivity och Managed IoT Cloud.

Vi hjälper er att utveckla IoT-lösningar till allt från mikromobilitet till tunga industrimaskiner som fungerar överallt där fordonen behöver användas. Om ni tillverkar fordon eller fordonskomponenter, eller skapar uppkopplade mobilitetslösningar, kan vi hjälpa er att rulla ut skalbara, stabila och säkra IoT-lösningar anpassade till era behov både när det gäller täckning, kvalitet och pris.

Lästips

Från telematik till ny mobilitet – en titt på IoT inom transportbranschen

Läs mer

Så förändrar 5G trafikflödet

Läs mer

Fleet management i skärningspunkten mellan ett komplext IoT-ekosystem

Läs mer

IoT-lösningar för fordonsindustrin

Uppkopplade bilar är på stark frammarsch – den väg som ligger framför oss är full av möjligheter. Utforska våra IoT-lösningar för fordonsindustrin.
Läs mer