IoT-lösningar för tillverkningsindustrin

Mobil IoT-uppkoppling låter er utöka er värdekedja och skapa mervärde för era slutkunder. Utforska våra IoT-lösningar för tillverkningsindustrin.

Home / Branscher / IoT-lösningar för tillverkningsindustrin

Vad vi erbjuder

Från uppkopplade konsumentprodukter till industriell utrustning, vi kan hjälpa er att utveckla IoT-lösningar som fungerar direkt när de börjar användas – oavsett var era produkter sedan tar vägen. Vi kan hjälpa er rulla ut skalbara, stabila och säkra IoT-lösningar som uppfyller era behov både när det gäller täckning, kvalitet och pris.

Global IoT SIM-uppkoppling med en enda kontaktpunkt för hela världen

En användningsklar, anpassningsbar IoT Cloud-plattform

Ett förstklassigt serviceteam som står redo dygnet runt, årets alla dagar

Fri rörlighet i hela världen – med en enda lösning

Oavsett var era produkter tar vägen, ger vår Managed Connectivity-lösning tillgång till mobiluppkoppling av högsta kvalitet, baserat på behoven för just ert användningsområde. Våra globala IoT SIM-kort kan förintegreras för att underlätta utrullning, installation och livscykelhantering.

Vi ombesörjer alla avtal med lokala operatörer – så att ni slipper. Med hjälp av vårt omfattande, globala nätverk, kommer era produkter att stå klara att direkt koppla upp till nätverk på praktiskt taget alla marknader i världen. I länder där roaming inte finns tillgänglig p.g.a. lokala bestämmelser, kan vi hjälpa er att hitta hållbara lösningar (inkl. eUICC-teknik) i samråd med våra befintliga lokala operatörpartners.

Uppkopplade produkter – på ett enkelt sätt

Telenor Connexion tillhandahåller allt ni behöver för att på ett framgångsrikt sätt implementera och hantera uppkopplade produkter och lösningar runt om i världen. Tillsammans med vårt partner-ekosystem, erbjuder vi en end-to-end-lösning – från idé och design till drift och intäktsgenerering över tid. Kärnan i detta end-to-end-erbjudande utgörs av våra lösningar Managed Connectivity och Managed IoT Cloud.

Managed Connectivity

Managed Connectivity förenklar hanteringen av global IoT-uppkoppling.
Läs mer

Managed IoT Cloud

Managed IoT Cloud är en färdig molnbaserad IoT-plattform som gör det möjligt för er att ta snabbaste vägen till framgång med uppkopplade produkter.
Läs mer

Våra banbrytande kunder

I mer än två decennier har vi hjälpt ledande företag i tillverkningsindustrin att nå stora framgångar med innovativa IoT-lösningar. Läs mer om deras strategier, och om hur också ni kan lyckas med uppkopplade produkter.

Carpigiani

Läs hur glassmaskintillverkaren Carpigiani skapar ett glassigt recept för framgång med loT som levererar ökat mervärde och exceptionell kundservice.
Läs IoT-fallstudien

Så når Husqvarna fler kunder med hjälp av IoT

Hur lyckades ett väletablerat, 300 år gammalt tillverkningsföretag sälja trädgårdsverktyg som en hyrtjänst för att utöka sin kundbas?
Ladda ner IoT-fallstudien

Kylning på nytt sätt med IoT

ISA optimerade sin prestanda och slimmade sina processer genom att börja använda IoT för sina frysar. Läs hur de kopplade upp sina produkter och hur IoT kan tillämpas på liknande sätt även i andra branscher, kanske även er!
Ladda ner IoT-fallstudien

Därför väljer ledande tillverkningsföretag oss

Varför välja mobil IoT-uppkoppling?

Mobilnätverk är väl beprövade och kommer inte att försvinna i brådrasket. Vår mobila IoT-uppkopplingslösning ger tillgång till väletablerade, världsomspännande nätverk som använder licensierade frekvensband, och som inte störs av konkurrerande nätverk.

Managed Connectivity gör det möjligt att bemästra komplexiteten i IoT – vi kan hjälpa er att förenkla produktionen, utrullningen och hanteringen av era uppkopplade produkter. Med vår lösning, kommer era produkter att använda bästa möjliga nätverk för att på ett säkert sätt koppla upp sig till ert nätverk eller till internet.

Why mobile IoT?

IoT i tillverkningssektorn

Från optimering till adekvat automatisering av tillverkningen, gör IoT det möjligt för producenter att skapa smartare fabriker som fungerar effektivare och sänker kostnaderna.

Uppkoppling av saker innebär samtidigt bättre möjligheter för att att nå slutanvändaren. Med uppkopplade produkter, kan tillverkarna vidga sina kundrelationer till att sträcka sig bortom slutet av monteringsbandet.

Vad kan ni uppnå med uppkopplade produkter?

Uppkopplade tillgångar kan själva begära service när de behöver det. På så sätt optimeras tillgångarnas prestanda samtidigt som tid frigörs för servicepersonalen.

Uppkopplade tillgångar möjliggör noggrannare inventeringar, optimerad logistik, kvalitetskontroll och upptäckt av stölder.

Optimering av reservdelsinköp, lager och byten förenklas om uppkopplade produkter talar om vad de behöver och när de behöver det.

För att säkerställa prestanda och minimera downtime, kan man fjärrövervaka alla tillgångar. Om ett problem uppstår, skickas ett larm och produkten kan anpassas på lämpligt sätt.

I kombination med augmented reality, kan uppkopplade tillgångar även användas för utbildning och fjärrstyrning

Produktionen blir mer flexibel och responsiv med enhetliga system av uppkopplade tillgångar som samverkar i realtid, oberoende av var de är placerade.

Nu kan produktutveckling baseras på reella användardata, med erbjudanden som anpassas efter slutkundernas behov.

Uppkopplade produkter gör det möjligt för tillverkarna att ta fram nya affärsmodeller och intäktsströmmar inkluderande eftermarknadstjänster och digitala extrafunktioner.

Uppkopplade produkter kan leda till utökad kundbas och minska köptrösklar genom att användaren enbart betalar för sin användning av produkten.

Fjärrkonfiguration och fjärruppgradering gör att man snabbare kan få ut mjukvaruförbättringar och gör att uppkopplade produkter kan vidareutvecklas och anpassas över tid.

Mer användardata från produkter gör det enklare att tillgodose sina kunders och samarbetspartners behov.

Upptäck varför IoT är nyckeln till Smart Manufacturing

En nyckel till framgång för Industry 4.0 är IoT-anslutna maskiner.
Läs mer

Från produkt till en uppkopplad produkt som tjänst

Ställ om ditt företag från att sälja en produkt till att erbjuda en uppkopplad produkt som tjänst. Ladda ner vår rapport för att lära dig mer.
Läs mer

En guide till eUICC (eSIM) i storskaliga IoT-distributioner

Planering av en IoT-strategi idag innebär att många teknikrelaterade beslut måste fattas – beslut som påverkar produktdistributionen på lång sikt. Om, hur och när man ska använda eUICC-teknik är ett av dessa avgörande val.
Läs mer

IoT Readiness Test

Vårt IoT Readiness Test kan hjälpa dig att avgöra hur långt din organisation har kommit hittills och vilka steg ni behöver ta för att utveckla och införa framgångsrika IoT-lösningar.
Börja testet

IoT-trender inom tillverkningsindustrin

Tillverkare som nyttjar den fulla potentialen av IoT kan inte bara effektivisera sin produktion utan även skapa helt nya affärsmodeller och intäktsströmmar.
Läs mer
Kontakta oss

Fråga en IoT expert

Är du redo att komma igång med loT? Kanske vill du förbättra dina nuvarande uppkopplade tjänster? Kontakta oss och ta reda på hur vi kan hjälpa just dig.
Hör av dig till oss