IoT-trender inom tillverkningsindustrin

Tillverkare som nyttjar den fulla potentialen av IoT kan inte bara effektivisera sin produktion utan även skapa helt nya affärsmodeller och intäktsströmmar.

Home / Branscher / IoT-lösningar för tillverkningsindustrin / IoT-trender inom tillverkningsindustrin

IoT förändrar såväl tillverkningen som tillverkarna

Tillverkningsindustrin håller på att förändras genom Internet of Things (IoT). I dag ligger producenternas fokus ofta på möjligheterna att kunna minska kostnaderna och optimera sin tillverkning med hjälp av IoT. IoT skapar också en större möjlighet, nämligen att skapa nya, uppkopplade produkter och att bygga upp tjänstebaserade affärsmodeller runt dessa produkter och samtidigt skapa nytt värde för slutkunden.

Tillverkningsföretag behöver utforma en IoT-strategi för att förbereda sig för den digitala omställningen. Förståelsen för den potential som tillgången till användardata ger, kommer att hjälpa företag att ta steget från enbart tillverkning till en vertikal affärsmodell.

Trender inom tillverkningsindustrin

På kort sikt

På lång sikt

Uppkoppling av tillverkningsprocessen

Lägre total ägandekostnad (TCO, Total cost of ownership) är den mest uppenbara fördelen med att göra fabriker smartare med hjälp av sensorer och uppkopplingsteknologier. I de flesta fall uppkommer de initiala besparingarna av effektivare underhålls- och serviceprocesser.

Baserat på datafeedback från uppkopplade maskiner och enheter, kan service utföras när behovet uppstår. Om prediktiv data kombineras med användningsdata, kan man på ett mycket exakt sätt förutse när en viss komponent kommer att behöva service eller bytas ut. Det gör det lättare att hantera reservdelslager och att förbättra drifttiden.

Nästa steg för smartare tillverkning är att använda information från uppkopplade enheter för att ytterligare optimera driftseffektiviteten och förhindra oförutsedda driftstopp. När automatisering införs, kan olika enheter arbeta tillsammans, även om avståndet mellan dem är stort. Detta möjliggör flexibel produktionsteknik som enkelt kan skalas upp eller ner baserat på kundernas efterfrågan.

Transformering av affärsmodeller med IoT

När uppkopplade enheter lämnar monteringsbandet, har de potentiellt möjlighet att ge tillverkaren kunskap om hur produkten används och hur den fungerar. Men sådan användningsdata har ofta varit svår att få tillgång till och utnyttja.

Tack vare allt högre överföringshastigheter och allt bättre täckning, kan man i dag ofta ha tillgång till uppkopplade enheter praktiskt taget i realtid. IoT-branschen har vuxit, och det finns nu etablerade nätverk och öppna API:er som hjälper till att skapa praktiska applikationer för data som samlats in från uppkopplade enheter. Genom att baseras på faktisk användningsdata, kan produktutvecklingen ta tidigare oanade vägar.

Bygga upp relationer med slutkunderna

Tidigare var affären avslutad för tillverkarna så snart produkten hade levererats till distributören eller en återförsäljare. I dag har tillverkarna chansen att etablera livslånga relationer med slutkunderna via eftermarknadsservice och olika tilläggstjänster. Här har företagen en möjlighet att realisera vertikala affärsmodeller.

En uppkopplad produkt ger företagen en direkt inblick i kundernas behov och bygger mer ingående och långvariga användarrelationer. Flexibilitet i en uppkopplad produkt gör det möjligt för tillverkaren att differentiera den för olika marknader runt om i världen.

Produkt som tjänst öppnar nya möjligheter

Affärsmodellen ”produkt-som-tjänst” ger tillverkarna möjlighet att generera nya intäkter. Istället för att kunderna gör en investering vid första inköpstillfället, kan tillverkarna istället debitera kunden löpande per användning eller levererat värde. Det innebär lägre köptröskel för konsumenten samt ger möjlighet att snabbt testa flera olika versioner av en produkt för att se vilken som fungerar bäst.

En partner för framtidens uppkopplade tillverkning

Från uppkopplade konsumentprodukter till industriell utrustning, vi kan hjälpa er att utveckla IoT-lösningar som fungerar direkt när de börjar användas – oavsett var i världen era produkter sedan tar vägen. Vi kan hjälpa er rulla ut skalbara, stabila och säkra IoT-lösningar som uppfyller era behov både när det gäller täckning, kvalitet och pris.

Telenor Connexion tillhandahåller allt som behövs för att på ett framgångsrikt sätt implementera och hantera uppkopplade produkter och lösningar runt om i världen. Tillsammans med vårt utvalda partner-ekosystem, erbjuder vi en end-to-end-lösning – från idé och design till drift och intäktsgenerering över tid. Kärnan i detta end-to-end-erbjudande utgörs av våra lösningar Managed Connectivity och Managed IoT Cloud.

IoT-lösningar för tillverkningsindustrin

Mobil IoT-uppkoppling låter er utöka er värdekedja och skapa mervärde för era slutkunder. Utforska våra IoT-lösningar för tillverkningsindustrin.
Läs mer

Lästips

Kylning på nytt sätt med IoT

Läs mer

Upptäck varför IoT är nyckeln till Smart Manufacturing

Läs mer

Så når Husqvarna fler kunder med hjälp av IoT

Läs mer

Varför tillverkningsindustrin behöver IoT

Läs mer