IoT-trender inom logistik och transport

Från positionsspårning till assistanssystem och självkörande bilar – IoT håller på att förvandla hela transportbranschen.

Home / Branscher / IoT-lösningar för transport och logistik / IoT-trender inom logistik och transport

IoT-trender inom logistik och transport – det här behöver du veta

Allteftersom som fler och fler bilar och andra föremål kopplas upp mot molnet, blir de IoT-system som används inom sjöfart, transport och logistik allt fler och allt mer avancerade. Det är först nu man börjat inse potentialen för all data som detta ger upphov till.

I takt med att mobilnätverkstekniken utvecklas, kommer säker data som delas över anslutna transport-ekosystem bidra till att driva på utvecklingen av automation och självkörande bilar. Förutom operationell effektivitet, gör IoT-tekniken också att fleet-ägare kan uppnå ökad hållbarhet och samhällsansvar.

IoT-trender inom transport- och logistikbranschen

På kort sikt

På lång sikt

Telematik för ekologi och ekonomi

Telematiksystem samlar in data från sensorer installerade på olika platser i bilarna och ger en detaljerad inblick i bilens prestanda och förarens körbeteende. Efter insamling och analys, kan denna data ge upphov till stora effektivitetsvinster för hela den uppkopplade fordonsflottan.

I kombination med predikativa analyser, kan telematik också möjliggöra effektiva servicebesöksscheman och resultera i utökad drifttid för fordonen i vagnparken. Allt detta innebär lägre bränsleförbrukning, sänkta utsläpp och mindre slitage på fordonen.

Konsolidering av marknaden kräver global överblick

På lång sikt väntas sjöfarts och transportmarknaden komma att domineras av ett fåtal företag med verksamhet på flera kontinenter. Detta innebär att fleet-ägarna behöver bättre överblick för att på ett effektivt sätt kunna koordinera förare, trafikledare och callcenters runt om i världen.

Att bestämma rutter och laster är lättare om man har tillgång till realtidsinformation om fordonens och godsets position och skick. IoT-tekniken bidrar också till att minska risken för stölder och skador på containrar och att kylkedjor bryts under transporten.

Detaljerad spårning kommer ge nöjdare kunder

Att leverera produkten till kunden i rätt tid, till rätt plats och till rätt kostnad är precis det som denna bransch handlar om. IoT tillhandahåller en detaljerad närbild – globalt. Istället för att skanna streckkoder, blir det ekonomiskt lönsamt att använda sensorer för att spåra gods som är under transport. Detaljerade uppdateringar gör att kunderna vet exakt när de kan förvänta sig leverans.

Enklare regelefterlevnad och rapportering

I Europa är lastbilschaufförer enligt lag skyldiga att föra journal över sina aktiviteter, spara journalen och på begäran kunna uppvisa den för transportmyndigheterna. Digitala färdskrivare som registrerar hastighet, körsträcka och föraraktivitet säkerställer regelefterlevnad och exakt journalföring för hela vagnparken.

Användarbaserad försäkring (UBI) och spårning av stulna fordon

Med data från uppkopplade bilar som grund, kan försäkringsbolag erbjuda fleet-ägare försäkringspremier baserat på användning, körbeteende och andra variabler. Modeller av detta slag kallas ”User-based insurance” (UBI), ”Pay as you drive” (PAYD), och ”Pay how you drive” (PHYD).

De har redan börjat tillämpas i Storbritannien, USA och Italien, och i många andra länder står man nu i startgroparna för att introducera UBI. Även Stolen Vehicle Tracking (SVT), eller Stolen Vehicle Recovery (SVR) – för spårning och återtagande av stulna fordon – används i allt större utsträckning. Vid rapport om ett stulet fordon, interagerar SVT-systemet med polisen för att lokalisera och återta bilen.

OEM-företag måste definiera sina roller när IoT blir standard

Fabriksmonterad telematikhårdvara börjar bli standard i fordon för yrkesmässig trafik. Detta sätter press på fordonstillverkarna att antingen bygga upp egen IoT-kompetens, eller att samarbeta med specialiserade företag som erbjuder sådana tjänster. Tillverkarna måste också bestämma sig för hur de ska arbeta med aktörer på eftermarknaden för att erbjuda mjukvara och uppkopplade tjänster.

Dataägandet öppnar upp ekosystemet

Slutkundsdata är en värdefull råvara som erbjuder många odefinierade möjligheter. Att hitta sätt för ett effektivt nyttjande av denna data kan leda till samarbeten med både uppstickare och redan etablerade aktörer i logistikens ekosystem.

I dag fungerar leverantörerna av IoT-lösningar vanligtvis som gatekeepers för data från nyttofordon, men öppna gränssnitt ger de som administrerar vagnparker mer kontroll. Möjligheten att samla in data från en blandning av olika fordonsflottor kommer att göra att fleet-ägarna kan spela en mer avgörande roll i samarbeten med OEM-företag som endast kan samla in data från de fordon de själva tillverkar.

Bil-till-bil-kommunikation (V2V, Vehicle-to-vehicle) uppvisar konkreta resultat

Mobilnätens utveckling innebär att fordon kan kommunicera med varandra praktiskt taget i realtid. På så sätt blir det möjligt för långtradare att köra gruppvis och automatiskt hålla hastigheten och avståndet mellan sig. Det här frigör inte bara plats på vägen för fler bilar utan skapar också mindre luftmotstånd vilket i sin tur minskar bränsleförbrukningen och utsläppen.

ADAS och självkörande bilar blir något helt vanligt

Nyttofordonstillverkarna integrerar i allt större utsträckning video-baserade lösningar i sina bilars standardutrustning. Dessa kameror utgör en viktig komponent i avancerade förarassistanssystem (ADAS; från Advanced Driver Assist Systems) som hjälper föraren köra och parkera sitt fordon.

Kamerorna bidrar dessutom till automatisering och fjärrstyrning av långtradare och lastbilar. Allt eftersom tekniken förbättras, kommer förarna att kunna ge sitt fordon instruktioner med enkla gester eller några få ord.

En partner för framtidens logistik- och transport-IoT

Från uppkopplade konsumentprodukter till industriell utrustning, vi kan hjälpa er utveckla IoT-lösningar som fungerar direkt när de börjar användas – oavsett var era produkter tar vägen i världen. Vi kan hjälpa er rulla ut skalbara, stabila och säkra IoT-lösningar som uppfyller era behov både när det gäller täckning, kvalitet och pris.

Telenor Connexion tillhandahåller allt som krävs för att på ett framgångsrikt sätt implementera och hantera uppkopplade produkter och lösningar runt om i världen. Tillsammans med vårt utvalda partner-ekosystem, erbjuder vi en end-to-end-lösning – från idé och design till drift och intäktsgenerering över tid. Kärnan i detta end-to-end-erbjudande utgörs av våra lösningar Managed Connectivity och Managed IoT Cloud.

IoT-lösningar för transport och logistik

Om ni erbjuder tjänster för fleet management, telematik och spårning av fordon eller andra föremål har vi marknadens kanske mest beprövade IoT-lösningar för hela transport- och logistikkedjan. Titta närmare på våra IoT-lösningar för transport- och logistik.
Läs mer

Lästips

Astrata tar uppkopplad fleet management till nästa nivå

Läs mer

Från telematik till ny mobilitet – en titt på IoT inom transportbranschen

Läs mer

Smarta containrar på sidenvägen

Läs mer

Fleet management i skärningspunkten mellan ett komplext IoT-ekosystem

Läs mer