Home / Branschinsikter / Astrata tar uppkopplad fleet management till nästa nivå

Astrata tar uppkopplad fleet management till nästa nivå

Telenor Connexion tillhandahöll managed connectivity till Astratas VanLinc. En platform rullades ut för transport management på den snabbt växande marknaden för lätta kommersiella fordon (LCV) i Europa.

Astrata identifierarade att befintliga transporthanteringssystem kämpade för att klara den snabbt växande marknaden för lätta kommersiella fordon (LCV) i Europa. Astratas VanLinc är en ny plattform designad specifikt för moderna LCV-flottor. Telenor Connexion levererade managed connectivity för den lättapplicerbara lösningen. VanLinc ger insikter i realtid om förare, fordon och andra delar, vilket hjälper företag att öka produktiviteten och öka kapaciteten för arbete globalt.

White paper: Astrata tar uppkopplad fleet management till nästa nivå

Här kan du lära dig mer kring hur Telenor Connexion bistod Astrata i att snabbt lansera VanLinc, en ny plattform designad för LCV-flottor.

Ämnen som tas upp i detta white paper:

  • Managed connectivity från Telenor Connexion
  • Utmaningarna med LCV fleet management
  • Viktiga fördelar med IoT för Astratas LCV fleet management-lösning
  • Hur ser IoT-lösningen ut för fleet management?
  • Den förväntade effekten av IoT-lösningen
  • Minska risker och kostnader i hela transportkedjan
  • Outsourcning av connectivitetslösning

 

Kort om innehåll

Astrata sätter sitt fokus på LCV-marknaden

Astrata Europe levererar avancerade flotthanterings- och mjukvarulösningar till fler än 1 500 transport- och logistikföretag i hela Europa. Dess lösningar används av industriledare som DHL, TNT Express, Tesco, Linde och Shell.

När Astrata upptäckte att befintliga transporthanteringssystem och  supply chain-lösningar kämpade med att hantera den snabbt växande marknaden för lätta kommersiella fordon (LCV) i Europa, avsåg de att utveckla en modernare lösning som bättre skulle kunna tillgodose flottans operatörsbehov.

Astrata vände sig till Telenor Connexion för att få det stöd de behövde för att snabbt lansera VanLinc, en ny plattform designad specifikt för LCV-flottor.

Den lättanvända lösningen ger insikter i realtid om förare, fordon och andra delar, vilket hjälper företag att öka produktiviteten och öka kapaciteten för arbete globalt.

LCV:s ökade popularitet i Europa har drivits av flera marknadsfaktorer inklusive ökningen av e-handel, vilket kräver snabb leverans, och ökningen i popularitet för plattformar för samfrakt. Regulatoriska krafter har också spelat en roll, med flottöroperatörer som övergår till lättare fordon för att uppfylla tuffare utsläppreformer.

Astrata insåg att befintliga transporthanteringssystem och supply chain-lösningar kämpade för att möta moderna företags behov. För att hålla jämna steg med marknadskiftet när skåpbilar snabbt fick popularitet i Europa beslutade sig Astrata för att skapa ett erbjudande som är bättre anpassat för LCV-marknaden.

I samarbete med Telenor Connexion fann Astrata det stöd och den tekniska lösningen de behövde för att snabbt lansera VanLinc, en ny plattform bestående av egen mjukvara och hårdvaruteknologi utformad specifikt för LCV-flottor.

VanLinc erbjuder GPS-spårning i realtid av alla fordon i en flotta, tillsammans med övervakning av fordonets prestanda. Datan som skickas från fordon matas in i VanLinc-analysverktyg för att optimera rutter, förarens beteende, bemanning med mera.

När det gäller data som överförs från fordon vill vissa flottöroperatörer att känslig, privat data ska kommuniceras via en säker VPN, medan andra väljer att kryptera data innan kommunikation och överförs via ett öppet nätverk.

För att uppfylla detta krav använder Astratas nya lösning ett dubbelt APN-SIM-kort som möjliggör att data splittras upp.

Utmaningarna med LCV fleet management

Flottoperatörer på den kraftigt reglerade lastbilsmarknaden är främst fokuserade på att använda uppkopplade lösningar för att minska driftskostnaderna och uppfylla regulatorisk standard. Även om de inte är så kraftigt reglerade, står LCV-flottans operatörer inför sina alldeles egna utmaningar.

Personen bakom ratten på en skåpbil behöver inte vara en professionell förare per definition. Istället kan förarens huvudsakliga jobb vara att arbeta som installatör, ingenjör eller tekniker, så de kanske inte kör lika säkert eller effektivt som en utbildad professionell förare.

Monitorering av en mobil arbetskraft ökar effektiviteten, vilket innebär att få fler jobb gjort på samma tid.

Monitorering möjliggör också för chefer att se till att de anställda är där de säger att de är och gör det möjligt för dem att delegera ad hoc- eller akutjobb till arbetare i närheten.

Dessutom kan organisationer spåra sin personalstyrka för att både säkerställa ledningskontrollen och för att uppnå efterlevnad mot bestämmelser om ensamarbetarskydd.

VanLinc – Astratas lösning för hantering av lätta kommersiella fordon

LCV-flottchefer kan använda VanLinc inte bara för att monitorera alla sina fordon utan också få tillgång till och agera på analyser relaterade till förarens och fordonsprestanda.

Viktigare är att VanLinc-systemet integreras sömlöst med annan operativ mjukvara och system som gör det möjligt att ansluta flottan till ett back office-system, såsom HR och lön, vilket innebär att arbetstider och övertidsbetalningar kan automatiseras.

Medan både skåpbils- och lastbilsflottschefer har liknande behov för förarutbildning, bränsleeffektivitet och spårning av fordon eller last, är VanLinc mer fokuserad på servicemarknaden. VanLinc kan leverera ett brett utbud av funktioner inklusive underleverantörshantering, KPI-analys och uppgiftshantering.

Genom att arbeta med Telenor Connexion hittade Astrata supporten och den tekniska lösningen de behövde för att snabbt lansera sin nya plattform.