Home / Branschinsikter / Smarta containrar på sidenvägen

Smarta containrar på sidenvägen

CIMC utvecklade smarta containrar som är uppkopplade under hela färden.

White paper: Intelligenta transportbehållare på sidenvägen

Lär dig hur China International Marine Containers (Group) Ltd. (CIMC), en av världens största tillverkare av fraktbehållare, via sitt dotterbolag CIMC HiTech, har utvecklat den intelligenta behållaren för att stödja industrins 4.0 logistikbehov.

I takt med att transport- och logistiksektorerna ansluter sig till den senaste industriella revolutionen, 4.0, kommer smarta transportbehållare med uppkopplingsmöjligheter och funktioner för sakernas Internet (IoT) att spela en allt viktigare roll för att stödja nya nivåer av effektivitet, säkerhet och öppenhet. För tillverkarna av transportbehållare, skapar intelligenta behållare möjlighet att differentiera och utöka deras erbjudande till slutkund.

Denna fallstudie undersöker hur China International Marine Containers (Group) Ltd (CIMC), en av världens största tillverkare av transportbehållare, med en 48-procentig marknadsandel (Källa: Berg Insight) och som via sitt dotterbolag CIMC HiTech har utvecklat intelligenta behållare som uppfyller behoven för industrin 4.0. Genom att integrera global uppkoppling och spårbarhet med sensorer och spårningsverktyg inuti behållarna kan CIMC erbjuda tjänster som bättre uppfyller kundernas behov.

Transportbehållare – transport i omvandling

Transportbehållare är världens mest utnyttjade transportsätt. Den standardiserade TEU-behållaren (motsvarande 20 fot), som står för mer än 80 % av den globala transporten av handelsvaror, ökade starkt i popularitet efter andra världskriget och användningen fortsätter växa än idag.

Även om ingen vet exakt hur många behållare som för närvarande är i bruk, skulle en försiktig uppskattning komma till att det finns 28 till 31 miljoner behållare som färdas runt jorden idag. Två till tre miljoner nya behållare produceras och distribueras varje år.

Med allt fler behållare i omlopp blir det allt mer komplicerat att hålla reda på varje enskild behållare och dess innehållsstatus. Samtidigt behöver tillverkare, grossister och återförsäljare öka lönsamheten genom bättre lagerkontroll och förlustförebyggande arbete.

Regleringar och konsumentkrav skapar ytterligare tryck. Till exempel måste företag som hanterar läkemedel eller färskvaror, för att säkerställa kvaliteten se till att deras varor transporteras vid specifika temperaturer i kylkedjan. Lösningen på alla dessa utmaningar kan hittas i intelligenta behållare.

Göra smartare transportbehållare

Det har historiskt sett varit liten skillnad mellan olika containertillverkare. Sedan slutet av 1990-talet har branschen gått från att vara starkt fragmenterad till en avsevärt högre konsolideringsgrad. Kinesiska tillverkare dominerar nu marknaden och står för mer än 97 % av den globala volymen av containerproduktion (Källa: Berg Insight).

Mobilteknologins framsteg har gjort att man nu kan koppla upp enskilda behållare till en rimlig kostnad. Sakernas internet (IoT), i kombination med mobiluppkoppling, gör att behållarna nu kan göras intelligenta. Dessa framsteg har gjort att tillverkare av logistikutrustning som CIMC kan sticka ut genom att tillhandahålla ett bredare utbud av mervärdestjänster, som passar kundernas behov av mer avancerad spårbarhet, kontroll och säkerhet.

Intelligenta behållare på nya sidenvägen

Den gamla Sidenvägen var inte en enda väg, utan ett antal olika rutter som sammanband Kina med Europa och till en början utnyttjades av köpmän som använde lastdjur och vagnar. Dessa nedslitna vägar är fortfarande i bruk, även om karavanerna har ersatts av TEU-containrar som färdas längs vägar, järnvägar och vattenvägar.

Folkrepubliken Kina står nu för cirka 12 % av världshandeln med varor (Källa: World Trade Organization). Den fortsatta betydelsen av den gamla Sidenvägen för transport av handelsvaror återspeglas i Kinas One Belt One Road-initiativ, som påbörjades 2013 för att accelerera den ekonomiska tillväxten från Asien och Stillahavsregionen genom Central- och Östeuropa.

Denna utvecklingsstrategi (omdöpt till The Belt and Road Initiative 2016) föreslogs av den kinesiska regeringen för att överbrygga de ekonomiska och tekniska klyftorna, med fokus på uppkoppling och samarbete mellan Kina och eurasiska länder i det landbaserade Silk Road Economic Belt (SREB) och till havs längs Maritime Silk Road (MSR).

När varor transporteras från Kina över flera länder och kontinenter har det historiskt sett varit svårt att spåra frakter eller att ha kontroll över och säkerställa transport av mer känsliga varor med exempelvis krav på en obruten kylkedja. Förluster och stölder, tillsammans med tull- och hamnmyndighetsprocedurer kan också bromsa transporterna.

För att hitta nya lösningar på dessa långvariga problem, etablerade CIMC sitt dotterbolag CIMC HiTech för att utveckla och distribuera intelligent teknik för integrering i moderbolagets produkter. Även om det till en början var helt inriktat på smarta containrar utvidgar nu CIMC HiTech sitt fokus till all logistikutrustning.

CIMC HiTech siktar på att hjälpa kunderna i deras omvandling från traditionellt logistikföretag till företag som utnyttjar big data på effektiva sätt. Samarbetet mellan nyckelaktörer i logistikkedjan kommer att bygga ett uppkopplat ekosystem av smarta containrar och annan smart utrustning, som möjliggör den omvandling CIMC HiTech har som vision.

För att påskynda omvandlingen grundade CIMC organisationen HiTech Global Smart Container Alliance tillsammans med Telenor, Huawei, ZTE, AuEase och många andra innovativa företag inom industrins värdekedja, tillsammans med standardiseringsorgan för logistik. Syftet med alliansen är att kombinera kunskap och information från berörda parter, för att etablera en marknadsstandard och att främja smarta transportbehållare.

Spårning längs hela silkesvägen och det kinesiska bältet

Under våren 2018 gjorde CIMC HiTechs första smarta transportbehållare som kopplats upp med Telenor Connexion resan längs Sidenvägen, transporterad på lastbil, tåg och fartyg. När behållaren gjorde sin resa tillhandahöll den korrekt information till både behållarnas och varornas ägare samt till transportören. Tidigare måste all denna information hämtas från många olika system och platser.

Den uppkopplade containern – inuti IoT-lösningen

För att kunna förverkliga den intelligenta transportbehållaren behövde CIMC HiTech en enkel, stabil och global uppkoppling som tillhandahölls via ett mobilnät. Vid uppkoppling av objekt som rör sig över hav och länder är tillförlitlig täckning kritisk – i städer såväl som på landsbygden. För att erbjuda kunderna kontinuerlig uppkoppling krävs global räckvidd, vilket medför att leverantörens roamingkapacitet är avgörande. Andra viktiga krav inkluderar funktioner för att spåra plats och servicekvalitet så att man kan säkerställa att tillgångarna inte döljs eller försvinner.

Eftersom containrar har produktions- och livscykler som spänner över mer än ett decennium letade CIMC HiTech efter en IoT-uppkopplingsteknik som kunde garantera livslängd, stabilitet och tillförlitlighet. Uppkopplade containrar behöver framtidssäkra SIM-kort och moduler som stöder dubbelriktad kommunikation för over-the-air-uppdateringar (OTA), vilket gör att man kan undvika kostsamma utbyten på fältet. I realiteten innebär detta att anslutning till mobilnätet är den enda möjliga tekniken för uppkoppling av en container.

Efter att ha utvärderat flera leverantörer valde CIMC HiTech Telenor Connexions Global Connectivity-lösning, som tillhandahåller en enda SIM-kort-lösning från en pålitlig partner – oavsett i vilket land uppkopplingen behövs. Andra fördelar är en säker anslutning, nära realtids översyn av användning och en omfattande informationsöversikt för resursstyrning.

Med hjälp av AuEase, Telenor Connexions partner i Kina, erbjuder CIMC HiTech en heltäckande smart logistiklösning till slutkund. Denna lösning omfattar affärsinnovation, teknisk pre-sales-support och produktlivscykelhantering. Dessutom har CIMC HiTech tillgång till kundsupport 24/7 från IoT-experter på Telenor Connexion, inklusive ett dedikerat Support Operations Center-team (SOC) som arbetar med lokal support i Kina från AuEase.

Varför välja mobil uppkoppling?

Telenor Connexion-lösningen är kostnadseffektiv när man ansluter ett stort antal produkter, så att man får en pålitlig uppkoppling med en excellent servicenivå.

 • Enkel integrering i kundernas processer
 • Låg total ägandekostnad
 • Global skalbarhet
 • Global täckning vid förflyttning av resurser och fordon
 • Idealiskt för stora resursflottor
 • Ingen manuell installation på plats
 • Uppkopplingsbarhet förintegrerad i fabrik
 • Säkra end-to-end-anslutningar baserade på globala standarder
 • Ingen interaktion med lokalt nätverk krävs

CIMC: Intelligenta container för Industri 4.0

CIMC utvecklade smarta containrar som är uppkopplade under hela färden.

Global uppkoppling med Telenor Connexion

Telenor Connexion är en global IoT-leverantör (sakernas internet) med tillgång till över 500 högkvalitativa mobilnät i mer än 200 länder. Detta säkerställer toppklassiga nät och tjänsteprestanda liksom hög kostnadseffektivitet. Med SIM-lösningen Telenor Global kan kunderna ha miljontals anslutna enheter i olika länder med en enda kontaktpunkt och IT-integration.

Telenor Connexion global connectivity solution

 • En enda SIM-kortslösning för alla världens marknader
 • M2M-grade SIM
 • Total överblick med vår SIM-tjänsteportal
 • En pålitlig partner för global uppkoppling
 • En kontaktpunkt för fakturering och support
 • Dedikerad IP-adress för varje enhet
 • Säker VPN-anslutning
 • Konfigurerbara triggers som skyddar mot hackare
 • Nära realtids synlighet av användning
 • Omfattande översikt och resurskontroll
 • 24/7-kundtjänst från M2M SIM-experter i Sverige

Resultat

CIMC HiTechs uppkopplade containerlösning ger flera fördelar som annars inte skulle varit möjliga. Här är bara några av resultaten hittills:

Förbättrad datakvalitet: Behållarna kan automatiskt och säkert dela data om plats, temperatur innanför/utanför, stöt- och dörrlarm, laststatus, tomma behållare och mer.

Förenklad datainsamling: Tidigare transportörkunder till CIMC behövde hämta platsdata från olika järnvägsföretag i olika länder, vilket var kostsamt och ofta svårt.

Ökad kundnöjdhet: Kunderna kan själva samla in data i realtid via IoT-plattformen.

Minskade skador: Realtidsdata säkerställer att varje ögonblick av behållarens färd kan övervakas och spåras. Detta gör det enkelt för kunden att avgöra vilken tjänsteleverantör i logistikkedjan som är ansvarig om någon skada på lasten skulle uppstå.

Mindre förluster: Stulna eller felplacerade behållare kan enkelt lokaliseras.

Minskade manuella kontroller: Kontinuerlig övervakning av behållarna effektiviserar inspektions- och tullprocedurer.

Bättre utvärdering av underleverantörer: Uppkopplade behållare gör det möjligt för kunderna att utvärdera lämpliga underleverantörer baserat på insamlade data.

Enklare samarbete: En smart containerlösning och tillgång till big data gör att CIMC HiTech kan samarbeta med försäkringsbolagen för att kunna erbjuda avancerade försäkringstjänster till slutkunderna.

Bättre säkerhet: Behållarna kan ha digitala lås för att säkerställa att inget obehörigt intrång gjorts.

Snabbare, enklare hantering i hamnar: Allt eftersom hamnarna blir allt mer digitaliserade, ställs fler datakrav på ankommande gods och containrar. De uppgifter som krävs av hamnmyndigheterna kan skickas innan behållaren anländer vilket resulterar i friktionsfri hantering.

”Som global marknadsledare, spelar CIMC en viktig roll i att forma transportindustrin in i nästa fas, för att kunna möta framtidens effektivitetskrav från ökad internationell handel och samhällsutveckling. Tillsammans med Telenor Connexions flexibla och globala IoT-lösningar har det varit möjligt att utveckla den intelligenta behållaren, en viktig del för att kunna uppfylla kundernas krav, utveckla One Belt One Road-initiativet och stödja den industriella 4.0-revolutionen.”

Framtidsplaner

För närvarande erbjuder CIMC HiTech uppkoppling som tillvalsfunktion, men i framtiden planerar man att göra det till standard i alla sina transportbehållare. Tillsammans med Global Smart Container Alliance planerar CIMC HiTech att stödja fler kunder med uppkopplade behållare och en big data-baserad molnplattform.

Som ett långsiktigt strategiskt initiativ är ligger CIMC HiTechs engagemang för uppkopplade behållare i linje med utvecklingen av Kinas One Belt One Road-strategi och kommer att resultera i ett växande antal tillämpningar inom olika områden som kräver ytterligare support och service från Telenor Connexion.