Home / Branschinsikter / Fleet management i skärningspunkten mellan ett komplext IoT-ekosystem

Fleet management i skärningspunkten mellan ett komplext IoT-ekosystem

Allt eftersom marknaden för uppkopplade fordon mognar ökar behovet av ett ekosystem, som samlar fordonsbranschen, nätleverantörer, applikationer och slutanvändare, oavsett om det rör sig om företag eller konsumenter.

Det fordonsrelaterade IoT-området växer stadigt och innefattar en rad olika applikationer, som både verksamheter och slutanvändare kan dra nytta av. Dessa spänner från väletablerade områden som fleet management till nyare idéer som ”in car delivery” där varor kan levereras direkt in i din bil. Det här är en stor och mångfasetterad marknad, som kommer att växa ännu mer allt eftersom utvecklingen går framåt inom smarta städer, självkörande bilar och fordonstjänster där man bara betalar för användandet.

Denna artikel publicerades på Transport360 tredje kvartalet 2018.

Artikel "Fleet Management" (pdf)

I denna artikel från Transport360 delar Telenor Connexions Strategic Segment Manager Svante Svanberg med sig av sin syn på hur både fordonsbranschen och Fleet Management kommer att utvecklas som delar i ett större IoT ekosystem.

Relevant Kundcase

Scania: Rullar fram smidigt

Läs om hur vi hjälper Scania att erbjuda uppkopplade fordonstjänster.