Home / Branschinsikter / IoT revolutionerar skadedjursbekämpning

IoT revolutionerar skadedjursbekämpning

Anticimex lanserade framgångsrikt uppkopplade fällor som ledde till högre effektivitet och ökad kundupplevelse på ett miljövänligt tillvägagångssätt. Ta reda på hur IoT kan nyttjas i liknande situationer inom andra branscher.

Som global ledare inom förebyggande skadedjursbekämpning krävde Anticimex en anslutningslösning som skulle fungera överallt. Telenor Connexion tillhandahöll anslutningen för Anticimex Smart och med detta intelligenta system med anslutna fällor kan de direkt reagera på angrepp på ett miljövänligt sätt.

Kundstudie: IoT revolutionerar skadedjursbekämpning

I den här kundstudien kan du lära dig hur Telenor Connexion samarbetade med Anticimex för att omedelbart agera på skadedjursangrepp på ett miljövänligt sätt.

Ämnen som tas upp i kundstudien:

  • Skadedjursbekämpning blir smart
  • Hur Anticimex Smart fungerar
  • Anticimex Smart – en digital skadedjursbekämpningslösning
  • Sälja resultat snarare än fällor
  • Anslutna fällor tar snabbt fart
  • De anslutna delarna
  • Managed connectivity-lösningen
  • Viktiga fördelar med IoT för Anticimex
  • Varför IoT-skadedjursbekämpning behöver managed connectivity
  • Global IoT connectivity-as-a-service

 

Kort om innehåll

Skadedjursbekämpning har traditionellt förlitat sig på fällor med gift för att utrota skadedjur. Detta tillvägagångssätt har till stor del varit ovetenskapligt och förlitat sig på placeringen av flera fällor som kräver kontinuerlig manuell kontroll. Fällor som används på detta sätt är ofta oanvända och de som utlöses är ofta mindre effektiva när det kommer till att fånga och utrota skadedjur och angrepp.

Men allt förändras tack vare uppkopplade lösningar. IoT driver en digital revolution inom skadedjursbekämpning genom att göra det möjligt för företag som Anticimex att koppla upp sina Anticimex Smart-fällor och därigenom möjliggöra kontinuerlig monitorering av dess fällor dygnet runt, oavsett var de befinner sig.

Med hjälp av pålitlig, global uppkoppling som tillhandahålls av Telenor Connexion har Anticimex utvecklat uppkopplade produkter som Anticimex Smart, vilket resulterar i högre effektivitet i skadedjursskydd, en ökad kundupplevelse och en betydande minskning av de farliga gifterna som används i traditionella fällor.

Som ett resultat är fälldepositioner mer exakta, åtgärder vidtas snabbare, data används för att generera mer värdefulla insikter och affärerna blomstrar.

Skadedjursbekämpning blir smart

Kunder slipper gärna besväret med att övervaka, underhålla eller avlägsna fällor. Så idén att bygga en bättre lösning har varit ett viktigt mål för skadedjursindustrin i många år. Uppkopplade fällor är en digital revolution inom skadedjursbekämpning.

Till skillnad från traditionella fällor kan IoT-uppkopplade fällor kontinuerligt övervakas och reagerar direkt på förekomsten av skadedjur. De insamlade uppgifterna kan kommuniceras så att leverantörer av skadedjursbekämpning kan placera fler fällor i händelse av ett storskaligt angrepp eller flytta icke-utlösta fällor till områden där de bättre gör nytta.

Uppkopplade skadedjurslösningar förbättrar kundupplevelsen för slutanvändare och ger bättre resultat. Data som samlas in kan användas för att generera insikter, vilket gynnar både slutanvändare och Anticimex.

Dessutom möjliggör global konnektivitet från Telenor Connexion Anticimex att ta sig an nya marknader snabbare och lättare än att behöva ta itu med lokala operatörer.

Intelligent skadedjursbekämpning dygnet runt

Konnektivitet innebär intelligent skadedjursbekämpning dygnet runt snarare än endast när en operatör är på plats för att sköta fällorna. Detta betyder att insikter som samlats genererar en exakt bild av omfattningen av ett angrepp som gör att lämpliga åtgärder kan tas. Kostsamma angrepp kan förhindras genom att skadedjur tas om hand tidigt. Slöseri och miljöskadlig användning av toxiner kan minimeras eller helt uteslutas.

Att sälja resultat snarare än fällor

Sedan etableringen 1934 som skadedjursbekämpare i Sverige har Anticimex ständigt välkomnat ny teknik och affärsmodeller. Från början erbjöd de fastighetsägare en inga-vägglöss-garanti via ett årligt avtal till fast pris. Tjänsten var så framgångsrik att den snabbt breddades till att ta itu med även  andra typer av skadedjur.

Anticimex är nu ett av världens största skadedjursföretag och verkar i 18 länder och erbjuder livsmedelssäkerhet, byggmiljötjänster, brandskydd och försäkring utöver skadedjursbekämpning. Företagets mål är att vara världsledande inom förebyggande skadedjursbekämpning genom att nyttja teknisk innovation och fördjupa sitt engagemang inom kundservice.

Nya teknologier omdefinierar vad kunderna kan förvänta sig av sin leverantör inom skadedjursbekämpning. När tjänster utöver de som tillhandahålls av Anticimex läggs till, såsom IoT-funktionaliteter för Anticimex Smart, får kunderna det bästa av båda världar – automation och expertis.