Home / Branschinsikter / Upptäck varför IoT är nyckeln till Smart Manufacturing

Upptäck varför IoT är nyckeln till Smart Manufacturing

En nyckel till framgång för Industry 4.0 är IoT-anslutna maskiner.

Uppkopplade maskiner som används i fabriker, raffinaderier och all slags industri gör det möjligt att effektivisera verksamheten, optimera produktiviteten och ROI.

Whitepaper: Industry 4.0: Why IoT is key to Smart Manufacturing (pdf, engelska)

Upptäck några av fördelarna med anslutna maskiner. Lär dig hur Telenor Connexion arbetar tillsammanms med industrimaskintillverkare för att integrera IoT-teknologier.