Home / Branschinsikter / Varför tillverkningsindustrin behöver IoT

Varför tillverkningsindustrin behöver IoT

IoT inom tillverkningsindustrin, ibland kallad Industrial IoT (IIoT), ger ett tillverkande företag möjlighet att radikalt omvandla såväl sin verksamhet som hela företaget.

Med hjälp av IoT har tillverkande bolag möjlighet att få större insyn och djupare insikter om sin verksamhet genom effektiv användning av data och en starkare integration av olika system. IoT gör det också möjligt för tillverkande företag att förflytta sig från att sälja produkter till att bli en tjänsteleverantör och därmed stärka det förhållande de har med slutanvändarna av sina produkter.

Det är viktigt att företag inom tillverkningsindustrin gör en noggrann bedömning av båda dessa två aspekter när de ska implementera IoT.

White paper: Varför tillverkningsindustrin behöver IoT (engelska)

Ladda ner PDFn och läs varför tillverkningsindustrin behöver IoT.