Cloud Ready Program

Telenor Connexion Cloud Ready gör det enklare att identifiera och köpa in IoT hårdvara med bra kvalitet. Genom att välja en hårdvara från vår partnerkatalog kan du minska komplexiteten och korta tiden för implementering.

Telenor Connexion Cloud Ready programmet erbjuder våra kunder en katalog av hårdvaror från utvalda samarbetspartners. Genom att använda en av dessa produkter, oftast tillgängliga ”off-the-shelf”, kan du snabbt komma igång med vår Managed IoT (MIC) plattform.

Cloud Ready katalogen innehåller hårdvaror från flera partners, utvecklade med fokus på utvalda industrier och utvalda användningsområden. Gemensamt för dem alla är att de på bara några timmar kan kopplas upp mot MIC, och att du kan få hjälp med att anpassa eller utveckla applikationer från våra partners.

Att designa och köpa in en IoT lösning innebär vanligtvis att man utvärderar flera komponenter av lösningen individuellt samtidigt som man tar hänsyn till den övergripande lösningsdesginen. Genom att använda en Cloud Ready hårdvara kan du korta ledtiden, minska komplexiteten och även riskerna jämfört med att starta från ett vitt papper.

Notera: All IoT hårdvara som stödjer MQTT kommunikation med TLS kryptering kan användas tillsammans med Telenor Connexion Managed IoT Cloud.

 

Telenor Connexion Cloud Ready katalog

 

Partner

Produktnamn

Produktbild

Produktlänk

Smart Edge Compute
Unit – SBC-C23-GW
Produktsida
eWON Flexy Produktsida
RAM-6901 Produktsida
RAM-9931 Produktsida
RAM-6021 Produktsida

Kraften i partnerskap

Vårt uppkopplade partnerekosystem gör att vi kan erbjuda end-to-end-lösningar för IoT, med grundläggande specialkunskaper och globalt tankeledarskap.

Managed IoT Cloud

Vår molnbaserade IoT-plattform och applikationsverktygslåda. Managed IoT Cloud är en heltäckande lösning som fungerar med vilken typ av uppkopplingsteknik som helst.