En bra arbetsplats

Hos Telenor Connexion hittar du resurserna du behöver för att lyckas med din personliga och professionella utveckling. Är du redo att bli en av oss?

Av alla de moderna trenderna inom tech är Internet of Things (IoT) kanske en av de mest dynamiska. På Telenor Connexion kommer du vara direkt involverade i denna växande industri. För att hålla oss agila och relevanta inom IoT, söker vi individer med game-changer attityd.

En bra arbetsplats

Telenor Connexion är Telenor Gruppens specialiserade affärsenhet inom IoT. Arbete vi uträttar hjälper våra kunder att driva affärer, omvandla branscher, stärka samhällen och bygga smarta städer.

Vår ledningsgrupp har bakgrund från IT och telekom branschen och tillsammans har de en tydlig strategi för framgång. Detta framgår av vår ledande marknadsandel i Sverige.

Är du en av oss?

I hjärtat av vårt företag är människorna. Vi vill att Telenor Connexion ska vara en plats som samlar smarta, engagerade och duktiga människor med olika bakgrund.

Vi består av ett kundfokuserat team av innovatörer, tjänstutvecklare, teknikgurus, marknadsförare och skickliga personer inom support från alla världens hörn. Vi har alla en sak gemensamt: Entusiasm för att vara delaktig i att bygga en smart, uppkopplad värld.

För att hjälpa våra kunder att lyckas tillämpar vi vårt innovativa tänkande till specifik efterfrågan inom olika branscher från fordonsindustri till hantering av fordonsflottor och asset management-tjänster till smarta städer och service till industriell tillverkning.

Läs mer om några kundcases och hur vi hjälper till att göra världen smartare.

Mitt jobb är att se till att allt vi åtar oss att bygga är tekniskt genomförbart.

– Mats Blide, Embedded system architect and designer

Förmåner – Dina resurser för din framgång

Syftet med det förmånspaket vi erbjuder är att ta hand om våra anställda fysiskt, psykiskt och ekonomiskt så att de kan leva ett mer uppfyllande personligt och professionellt liv.

  • Håll dig frisk: Företagshälsovård hjälper dig att hålla dig frisk och nöjd.
  • Res utan bekymmer: Våra medarbetare har reseförsäkring och kan få medicinsk hjälp när det behövs.
  • Fokus på familjen: Nyblivna föräldrar får ledigt och har rätt till föräldrapenning så att de kan njuta fullt ut under denna period. (Varierar beroende på geografisk placering)
  • Fortsatt kunskapsutveckling: Vi uppmuntrar personlig utveckling och utbildningsprogram som hjälper dig att göra det du gör ännu bättre!

Att arbeta i en internationell miljö och med en stor koncern innebär stora fördelar.

– Luciana Widengren, CLO

Värderingsgrund

Det är inte endast resultaten som värdesätts hos oss utan också hur vi uppnår dem.  Följande fyra grundvärderingar vägleder oss i vårt dagliga arbete och hjälper oss att skapa meningsfulla relationer – såväl internt som externt.

Respektfullhet: Vi värdesätter och respekterar olika kulturer och eftersträvar att vara en del av de samhällen vi verkar i.

Hålla vad man lovar: Vi levererar det vi lovar. Vi tror mer på att agera än att prata.

Enkelhet: Vi komplicerar inte saker. Allt vi producerar och levererar ska vara enkelt att förstå och använda sig av.

Inspirerande: Allt vi producerar ska vara innovativt och generera kundvärde. Vi hittar nya sätt att förbättra och skapa värde för såväl människor som samhällen.

Det finns så många intressanta kunder som kopplar upp sina produkter på sätt som jag aldrig kunde föreställa mig.

– Maria Silvander, Project manager

Skapa en uppkopplad värld

Vi tror på en uppkopplad värld för att skapa möjligheter för människor och företag att förändra liv, samhällen och sin omvärld.

Vi på Telenor Connexion är dedikerade att medverka i denna förändring. Tillsammans skapar vi smarta produkter, affärsmodeller och samhällen. Läs mer om hur vi lever upp till vårt samhällsansvar.

Vision –  Empower societies

Med våra IoT lösningar eftersträvar vi att förbättra samhällen. Vi erbjuder styrkan som kommer genom digital kommunikation, som skapar möjligheter för individer att underlätta sina liv, att bygga samhällen och bidra till en positiv framtid för alla.

Potentialen inom IoT ökar hela tiden och vi erbjuder en infrastruktur, produkter och tjänster som gynnar denna utveckling.  Vår vision bygger på Telenors roll att förverkliga dessa möjligheter.  Vår vision talar för att individer kan växa; team som samarbetar bättre; samhällen som utvecklas snabbare så att människors liv kan omvandlas till det bättre.

Mission –  We are here to help our customers

Vi finns till för att hjälpa våra kunder att dra full nytta av att vara uppkopplade. Vår framgång mäts på kundrelation och kundernas uppfattning om oss. Fokus för oss är att göra uppkoppling möjlig – både för produkter och människor. Våra kunder står i centrum för allt vi gör och vi finns till för att hjälpa dem att uppnå sina önskemål med hjälp av våra produkter och tjänster.

Jag är väldigt stolt och glad över att ha möjlighet att lägga tid på att arbeta med ECPAT och hjälpa till att skydda utsatta barn.

– Ola Arnrup, Product manager and ECPAT team member

Det bästa med mitt jobb är när man hittar orsaken till ett problem och åtgärdar den.

– Patrik Hentzel, Head of Customer Service