En snabbtitt på våra IoT-lösningar

En IoT-lösning kan erbjuda ett stort antal möjligheter för företag, från uppkopplade enheter som delar slutanvändardata, till lösningar som möjliggör autonom drift av fordon och maskiner.

Vi skapar IoT-lösningar med olika användningsområden, för kunder inom många branscher.
Men det finns några ingredienser som alla IoT-lösningar från Telenor Connexion består av.
Nedan tar vi en titt på de mest grundläggande komponenterna och betraktar de faktorer som formar hur en IoT-lösning ser ut och fungerar.

En IoT-lösning kan delas upp i sex delar: en sak eller produkt som ska kopplas upp, en anslutningssenhet, uppkopplingsmöjlighet, en plattform, en applikation och det faktiska resultatet – data från saken.

Produkten

Den mest grundläggande delen i en IoT-lösning är den produkt som ska kopplas upp. Normalt är saken redan i drift, men när den väl kopplats upp blir de initiala fördelarna besparingar från minskat underhålls- och servicebehov, ökade intäkter från nya IoT-aktiverade tjänster och förbättrade produkterbjudanden baserat på faktiska slutanvändardata.

Uppkopplingsenheten

Nästa del som krävs är en enhet som kan koppla upp produkten. Det är normalt en maskinvara som är inbyggd i eller ansluten till produkten, och som möjliggör uppkoppling till molnet. Typen av uppkopplingsenhet beror på om produkten är stationär eller mobil, och vilka marknader produkten kommer att finnas på.

Uppkopplingsmöjligheten

Uppkopplingsmöjligheten är det som säkerställer åtkomst till produkten och uppkopplingsenheten. Den typ av uppkoppling som används (mobilnät, WiFi, LAN och Low Power Wide Area) beror på till vad och hur produkten ska användas.

Viktiga överväganden är säkerhet, tillförlitlighet, kostnad och skalbarhet.

Plattformen

När produkten är uppkopplad och klar att leverera data behöver man en plattform för insamling av data. Datan innehåller utdata från produkten. Om det till exempel handlar om en uppkopplad lastbil, skulle utdata relatera till plats och prestanda, inklusive information om uppkopplingens signalstyrka och firmwareversioner.

Applikationen

Nästa steg är att faktiskt få användning för inkommande data, vilket görs i en applikation. Det är här analys och hantering av produkten äger rum. För att uppnå användarvänlighet är det mycket viktigt att slutanvändaren är i fokus när applikationen byggs.

Data

Slutligen ska systemet leverera data som blir till verkligt kundvärde för en slutanvändare.
Detta lägger stort fokus på att datan analyseras så att den kan integreras i organisationen/verksamheten på ett effektivt sätt.

​​Var smart och gör allt smart

Vad är IoT? – Guide till IoT-terminologin

Bli flytande i allt inom IoT ekosystemet – från smarta enheter till kommunikationstekniker och hur de används ute på marknaden. Vi förklarar 185 IoT termer.