Fem kriterier för din globala IoT-lösning

Att utforma, implementera och drifta en stabil IoT-lösning kräver en bra strategi som stöds av modern teknik och bästa praxis. Här är våra fem kriterier för IoT-lösningar.

Vi har lång erfarenhet av Internet of Things och det här är de fem kriterier som har fungerat som grund för alla våra IoT-lösningar. Vi hjälper till att ge dig en bra och framtidssäkrad lösning genom att följa dessa principer i varje projekt.

Flexibel och skalbar – alltid redo, alltid växande

Du kan börja med IoT-tjänster i liten skala och växa snabbt utan några begränsningar i takt med att ert företag växer. För dig betyder det en flexibel modell där implementeringsprocessen går snabbt och lätt och möjliggör större skalbarhet. Du kan behålla lösningsdesignen och få support under hela produktens livscykel –från design till drift.

Vi övervakar kapacitetsanvändningen för enskilda kunder och övergripande arkitektur, dygnet runt, vilket innebär att kapaciteten ökar sömlöst. Denna övervakningslösning är inbyggd i våra globalt ledande plattformar från Ericsson, Cisco Jasper och Amazon och data och larm kommer sedan in i vår Service Operations Center som är öppen dygnet runt och som övervakar kapaciteten och reagerar på eventuella avvikelser eller larm.

Säker – Alltid skyddad

Alla våra lösningar har inbyggd säkerhet som standard. Din lösning är uppbyggd med vår ”secure by design”-teknik som omfattar modern SIM-teknik med IMEI-lås och dedikerade APN:s med slutpunktsisolering och VPN. Data från dina mobila enheter säkras med hjälp av globala krypteringsstandarder.

Krypterade data kan levereras via en VPN-tunnel, vilket skapar en dedikerad väg för data från mobilnätet till era lokaler. Informationen krypteras hela vägen från device2cloud. Ytterligare säkerhetskontroller möjliggör autentisering, behörighet och redovisning. Detta sker antingen via en värdbaserad RADIUS-server eller via din egen lösning.

Vi har en aktiv roll i att förbättra standarder och bästa praxis som stärker hela IoT-ekosystemet, till exempel genom att arbeta med GSMA:s IoT säkerhetsriktlinjer.

Pålitlig – Alltid tillgängliga

Våra lösningar omfattar både lokal och geografisk redundans, vilket innebär att sannolikheten för nätverksfel eller serviceavbrott är extremt låg. Sedan 2012 har våra kunder haft 99,99 procents servicetillgänglighet från våra kärnnätverk, och vi strävar ständigt efter att bli bättre.

Med vår unika Big Data-plattform samlar och analyserar vi alla nätverkshändelser som genereras av våra kunders IoT-enheter. Genom att övervaka trafiken i realtid och genomföra dataanalyser kan vi se hur nätverk och enheter fungerar och förutse hur de kommer att fungera i framtiden. Det innebär att vi kan förebygga problem innan de uppstår så att din lösning alltid är tillgänglig.

Hanterbar: Alltid tillgänglig

Du kan visa, övervaka och hantera dina IoT-enheter när som helst via vår serviceportal och via Telenor ARTS som är vårt molnbaserade nätverksanalysverktyg.
Det här ger dig transparens och kontroll på många olika nivåer.
Den webbaserade serviceportalen innehåller SIM-hanteringsverktyg, trafikövervakning i realtid, varningsfunktioner för beteende och användning, statistik, diagnostik, fakturering och supportverktyg.
ARTS använder Big Data-analyser för att ge realtidsinformation om IoT-enheter och nätverk vilket innebär att ni får grundlig information om hur era IoT-enheter fungerar i IoT-ekosystemet.
Är du redo att komma igång med din IoT-lösning? Kontakta någon av våra experter.

Koppla upp dig med oss

Få kontakt med en erfaren lösningsarkitekt

Översätt era affärskrav till tekniska designspecar för maskin- och programvara med hjälp av våra lösningsarkitekter.