Allianser

Genom att dela insikter och erfarenheter med strategiska partners kan vi hitta nya sätt att lösa komplexa utmaningar. Läs mer om de företag och organisationer som Telenor Connexion samarbetar med.

Home / Företag / Allianser

Samarbete för det gemensamma bästa

Här är några av de företag och organisationer som Telenor är stolta över att förknippas med:

Amazon Web Services (AWS)

AWS är världsledande på att erbjuda tjänster för design av IoT-lösningar. Vi har byggt vår Managed IoT Cloud med kärnkomponenter från AWS för att leverera en skalbar, säker och robust molnbaserad IoT-plattform. I Managed IoT Cloud kombinerar vi AWS styrka med 20 års egen erfarenhet av att leverera IoT-lösningar till företag. Telenor är Advanced Technology Partner till AWS och vi arbetar nära med AWS team för att tillhandahålla IoT-lösningar som möjliggör våra kunders uppkopplade produkter och affärslösningar.

GSMA

GSMA företräder mobiloperatörer över hela världen och förenar närmare 800 operatörer med nästan 300 företag i ett brett mobilekosystem, inklusive tillverkare av mobiltelefoner och andra enheter,  mjukvaruföretag, utrustningsleverantörer och internetföretag, samt organisationer i angränsande branscher.

The IoT World Alliance

IoT World Alliance är ett globalt partnerskap av telekomleverantörer dedikerade till att erbjuda våra multinationella kunder sömlös maskin-till-maskin-anslutning runt om i världen.

Ericsson

Ericsson är en av de ledande leverantörerna av informations- och kommunikationsteknologi (IKT) till tjänsteleverantörer.

Lindholmen Science Park

Lindholmen Science Park är en internationell samarbetsmiljö för forskning, innovation och utbildning inom områdena transport, IKT och media.

Blue Science Park

Blue Science Park är ett nav för forskning och utveckling som ligger i Karlskrona. Telenor Connexion och Blue Science Park skapar för närvarande en testplats för IoT som ska underlätta utveckling av banbrytande nya produkter och lösningar.

Telematics Valley

Telematics Valley är ett forum för utbyte av idéer och information som involverar den privata och offentliga sektorn liksom svenska högskolor.

Partners & återförsäljare

Vill du hitta en partner – eller kanske bli partner med oss? Utforska vilka vi samarbetar med, varför vi värdesätter våra partners och hur du kan gå med.
Läs mer