Våra certifieringar

Våra certifieringar verifierar vårt engagemang att erbjuda kunderna högsta nivåer av service, kvalitetssäkring och datasäkerhet.

Home / Företag / Certifieringar

ISO-certifieringar

2016 certifierades Telenor Connexion enligt ISO 9001, en internationell standard som specificerar krav för kvalitetsledningssystem. Standarden används för att bedöma ett företags förmåga att uppfylla lagstadgade och regulatoriska krav relaterade till en produkt eller tjänst samt behoven hos kunder och andra intressenter.

2019 tog Telenor Connexion ytterligare ett steg framåt för att förbättra vårt ledningssystem genom att införliva informationssäkerhet. Efter en omfattande revision tilldelades Telenor Connexion ISO 27001-certifiering. Telenor Connexion tilldelades ISO 27001-certifieringen redan vid första försöket, något som ytterligare understryker hur uttömmande vårt informationssäkerhetsprogram är.

Telenor Connexion är certifierat enligt  ISO 9001. Det är viktigt för oss att förbättra kundnöjdheten, effektivisera verksamheten och driva värdeskapande arbete med intressenter och vår logistikkedja. Vårt kvalitetsledningssystem hjälper oss att systematiskt uppnå detta i hela organisationen.

Telenor Connexion utvärderas av DNV GL, ett av världens ledande certifieringsorgan.

Telenor Connexion tilldelades ISO 27001-certifiering den 25 september 2019, efter en omfattande revisionsprocess, utförd av Intertek, ett multinationellt försäkrings-, inspektions-, produkttest- och certifieringsföretag.

ISO 27001 är en globalt erkänd standard som beskriver hur man hanterar informationssäkerhet. Standarden har blivit den mest vedertagna informationssäkerhetsstandarden i världen.

Vi tar säkerhet på allvar

Vi på Telenor Connexion satsar på säkerhet. Vi har vidtagit tekniska, administrativa och fysiska åtgärder för att säkra vår egen information såväl som för våra kunder och anställda.
Läs mer