Vi tar säkerhet på allvar

Cybersäkerhet har varit och fortsätter att vara en viktig prioritering för Telenor Connexion allt sedan verksamheten startades för cirka tjugo år sedan.

Home / Företag / Vi tar säkerhet på allvar

Cybersäkerhet hos Telenor Connexion

Cybersäkerhet har varit och fortsätter att vara en viktig prioritering för Telenor Connexion allt sedan verksamheten startades för cirka tjugo år sedan.

Telenor Connexion satsar helhjärtat på att implementera branschledande säkerhetsfunktioner som hjälper oss att skydda och framtidssäkra våra kunders verksamhet. Vårt mål är att förhindra och reducera påverkan av en rad hot, vilket innefattar förmågan att snabbt upptäcka och bemöta oönskade aktiviteter.

Vår hantering av cybersäkerhet innefattar förebyggande kontroll, inklusive övervakning och spårning, sårbarhetsbedömningar och incidenthantering samt motåtgärder på alla våra affärsenheter och marknader.

Hot

Avancerade hotaktörer siktar i allt högre grad på att stjäla information, manipulera kunddata eller otillgängliggöra tjänster. Vi kan se en trend där angriparen försöker få åtkomst genom att hitta öppna dörrar via applikationer och infrastruktur på lägre nivå.

Andra vanliga hot inbegriper identitetsstöld eller sekretessöverträdelser, gisslanprogram, insiderhot och angrepp för att antingen påverka system eller stänga ned tjänster via denial-of-service-attacker.

Hur vi arbetar med cybersäkerhet

Som ett ansvarsfullt företag inser Telenor Connexion att avancerade säkerhetslösningar är avgörande för att hantera ett brett spektrum av framväxande cyberhot. Telenor Connexion utvecklar kontinuerligt sitt säkerhetsarbete i linje med den aktuella yttre hotbilden och förbereder även för tänkbara framtida hot.

Vår prioritet är att alltid skydda våra kunders data i enlighet med relevanta regler och förordningar.

För att tydliggöra vårt engagemang i cybersäkerhet för kunder och partners ansöker vi rutinmässigt om externa certifieringar.

Certifiering

Efter en omfattande granskning, inspektion, produkttestning och certifiering, utförd av Intertek – ett företag som utför multinationell kvalitetssäkring, tilldelades Telenor Connexion en ISO 27001-certifiering den 25 september 2019. Certifieringen utfärdades som erkännande av Telenor Connexions åtagande att förse sina kunder med informationssäkerhet på högsta nivå.

ISO 27001 är en globalt erkänd standard som beskriver hur information ska hanteras på ett säkert sätt. Standarden har blivit den vanligaste standarden för informationssäkerhet i världen, och hundratusentals företag ansöker varje år om certifiering. Telenor Connexion tilldelades ISO 27001-certifieringen redan vid första försöket, något som ytterligare understryker hur omfattande vårt säkerhetsprogram är.

Denna senaste certifiering ökar vårt anseende för tillförlitlighet. 2016 certifierades Telenor Connexion enligt ISO 9001, en internationell standard som specificerar krav för kvalitetsledningssystem. Standarden används för att bedöma ett företags förmåga att uppfylla lagstadgade och regulatoriska krav relaterade till en produkt eller tjänst, samt behoven hos kunder och andra intressenter.

Vi inser att våra kunder efterfrågar högsta nivå av datasäkerhet i enlighet med branschens bästa praxis och standarder. Certifieringen ger ytterligare erkännande åt Telenor Connexions åtagande för cybersäkerhet och att vi uppfyller de höga standarder vi har satt upp för oss själva och för våra kunder.

Certifieringar

Våra certifieringar verifierar vårt engagemang att erbjuda kunderna högsta nivåer av service, kvalitetssäkring och datasäkerhet.
Ladda ner certifieringar (PDF)