Frukostseminarium med Husqvarna och Forefront

Juni 14, 2018 i Stockholm

Plats: Forefront, Holländargatan 13, Stockholm
Tid: 07:30

Anmälan på: https://www.ffcg.se/aktuellt/frukost-partnerskap-och-innovation-i-en-digital-verklighet

Frukostseminariet ”Partnerskap och innovation i en digital verklighet” arrangeras av Forefront och ger exempel på hur storbolag tar sig an innovation i en digital verklighet och vilka utmaningar detta kan bära med sig.

Ämnen:

  • Hur kan storbolag ta sig an innovation som inte följer befintliga affärsmodeller, kompetenser, processer och kunder?
  • Hur utforskas nya affärsmöjligheter som ännu inte är lika lönsamma, och potentiellt kan ersätta befintlig affär?
  • Hur utvecklas den befintliga affären parallellt med nya möjligheter?
  • Vilka möjligheter och utmaningar medför IoT och hur kan dessa tacklas?

Talare

Petra Sundström, Director Idea and Innovation Management på Husqvarna Group:
Hur storbolagen måste agera och arbeta för att klara av digitaliseringens inverkan på innovation.

Anna-Lotta Forsman, Konsult Business Transformation på Forefront Consulting:
Hur partnerskap ska utformas och drivas för att uppnå önskad effekt.

Telenor presents

Niklas Agerhem, Strategic Segment Manager på Telenor Connexion:

Niklas delar sin syn på de möjligheter och utmaningar som IoT innebär. Hur byter du fokus från tekniken till värdet som IoT skapar och, vilken roll tar telekomoperatören i de nya samarbeten och partnerskap som IoT-kräver?

Välkomna!