Survey: Internet of Things i Sverige 2014

Undersökning av 100 svenska tillverkningsföretag om hur de uppfattar IoT.

Utvecklingen inom Internet of Things (IoT), uppkopplade saker och maskiner som kommunicerar med varandra och utför helt nya uppgifter, är redan i full gång och spås en ännu mer dramatisk tillväxt under de kommande åren. Särskilt de traditionella, tillverkande företagen genomgår idag stora förändringar för att utnyttja och anpassa sig till möjligheterna som den nya tekniken skapar. IoT ger även upphov till helt nya företag och branscher.

Telenor Connexion, som är Nordens största leverantör av tjänster för IoT-lösningar, har intervjuat 100 svenska tillverkande företag för att ta tempen på en marknad som ligger i framkant i den globala utvecklingen.

Ladda gärna ner undersökningen som pdf och läs vidare!

Survey: Internet of Things i Sverige 2014

Ladda ner

Den bild som intervjuerna ger av verkligheten vittnar om att den här utvecklingen fortfarande är i sin linda. Ännu har det inte etablerats givna metoder för utveckling av produkter och tjänster som bygger på IoT, företag väljer att lägga ansvaret för IoT på helt olika interna roller, skälen till att införa IoT-teknik i sin verksamhet varierar stort och det råder ännu en osäkerhet kring varifrån de stora förtjänsterna med IoT ska komma.

I den här rapporten får vi bland annat läsa hur IoT skapar nya affärsmöjligheter för fordonstillverkarna Volvo och Scania, medan vattenpumpföretaget Xylem använder IoT för att komma närmare kunderna i 150 länder världen över. För nya företag – som Narrative och Trax – ligger IoT till grund för hela affärsidén. Säkerhetsföretaget Verisure berättar om hur IoT har lett till att de nu har ett helt ekosystem med partnerföretag inom smarta hemmet. Hos vitvarujätten Electrolux sker utvecklingen av företagets uppkopplade tjänster i samverkan med slutanvändarna.

För att få ytterligare perspektiv ger även olika branschexperter sin syn på de utmaningar och möjligheter som IoT medför.

IoT i Sverige i dag

Telenor Connexions undersökning visar att en majoritet (77 procent) av svenska tillverkande företag har infört IoT-lösningar, eller planerar att göra så inom två år. Det rör sig om många olika typer av tillämpningar, från fjärrstyrning av maskiner till uppkopplade varuautomater och trygghetslarm.

IoT förutsättningar i Sverige för att lyckas med IoT-satsningar

Affärsmöjligheter kopplade till IoT

  • Nya affärsmodeller: IoT hjälper företag att skapa nya värdekedjor för sina kunder och nya processer för att snabbare få ut produkter på marknaden, prioritera marknadsutvecklingen och snabbt bemöta kundernas behov.
  • Realtidsinformation om affärskritiska system: Med IoT kan organisationer samla in mer information om sina processer och produkter på ett snabbare sätt för att skapa nya intäkter, förbättra effektiviteten och öka kundlojaliteten.
  • Diversifiering av intäktskällor: IoT kan hjälpa företag att skapa nya tjänster och nya intäktskällor för befintliga produkter, till exempel leverantörer av automater som erbjuder lagerhantering till dem som levererar varorna i maskinen.
  • Global överblick: IoT gör det lättare för företag att få en överblick över hela verksamheten oberoende av plats, inklusive mätning av effektiviteten från ena änden av leveranskedjan till den andra.
  • Effektivare och smartare operativ verksamhet: Tillgång till information från autonoma slutpunkter, som dagens smarta nät redan levererar till allmännyttiga företag, gör att organisationer kan fatta snabbare beslut om bland annat prissättning, logistik, försäljning och support.

Källa: The Digital Universe of Opportunities: Rich Data and the Increasing Value of the Internet of Things (EMC och IDC)

 

Den globala IoT-marknaden

Enligt en bedömning från nätverksföretaget Cisco kommer antalet uppkopplade enheter i slutet av 2014 att överstiga antalet människor på jorden. Flera olika analytiker har försökt uppskatta hur stor tillväxt som IoT-marknaden kommer att ha, men definitionerna, marknadens avgränsningar och beräkningarna varierar kraftigt. De flesta bedömare anser dock att mellan 26 miljarder (Gartner) och 50 miljarder (Ericsson) enheter kommer att vara internetanslutna år 2020. Det handlar alltså om åtminstone en fördubbling på bara några års sikt.

Gartners analys säger att produkt- och tjänsteleverantörer inom IoT kommer att generera inkomster som år 2020 överstiger 300 miljarder dollar, främst inom tjänstesektorn. Samma år kommer den totala globala marknaden kopplad till IoT att ha ett värde på 1,9 biljoner dollar.

Ladda gärna ner undersökningen som pdf och läs vidare!

Survey: Internet of Things i Sverige 2014

Ladda ner