IoT design och projektledning

Vi tror att framgångsrika IoT-lösningar kräver en gedigen strategi och arbetsprocess, kombinerat med mänsklig insikt och praktiska erfarenheter. Utforska vår spelplan för framgång inom Internet of Things.

Mer än bara teknik; att bygga in uppkopplingskapacitet i en enhet kräver en kombination av expertis, insikter och kunnande. Baserat på vår erfarenhet av drift av komplexa projekt runt om i världen har vi utvecklat en beprövad process för att bygga IoT-lösningar.

Tillsammans med vårt partnernätverk erbjuder vi en heltäckande lösning, från koncept och design till drift och intäktsskapande. För att hitta den optimala lösningen, förmedlar våra experter insikter och ger vägledning från första dagen. Med utgångspunkt i den grundläggande frågan – varför ska din verksamhet vara uppkopplad?

Genom en kraftfull process kan vi hjälpa dig att komma igång med IoT och lyckas på lång sikt. Nedan följer en översikt av det strategiska tillvägagångssätt vi använder i varje projekt. Planering för IoT-implementering – de viktigaste besluten Det är mycket att ha i åtanke när man påbörjar ett IoT-projekt. Här är de viktiga åtgärder som måste vidtas i början av varje framgångsrikt IoT-projekt.

Design

Vi arbetar nära dig med att skapa en tydlig strategi där de viktigaste motiven och fördelarna definieras och avtalas. Att definiera verksamhetens huvudkrav (inklusive målgrupper och geografisk omfattning) tillsammans med önskade resultat (kostnadsminskning, nya intäktsströmmar eller ökad kundlojalitet) underlättar en effektiv bygg- och implementeringsprocess.

Implementering

När projektplanen är överenskommen, påbörjas implementeringen. Att göra om något komplicerat till något lätt är vårt uppdrag. När vi designar en kommunikationslösning, överväger vi alltid säkerhet, prestanda och överensstämmelse. Vi leder dig igenom alla steg för att integrera maskin- och programvara för kommunikationen i din produkt och prioriterar användbarhet och driftsäkerhet. Slutligen tar våra projektledare dig till Testlab för att finjustera lösningen före driftsättning.

Drift

Vi kan hantera den fortsatta driften av din IoT-lösning, eller hjälpa dig med de bästa metoderna om du vill drifta den själv. Vårt öppna API integreras med era befintliga affärssystem, vilket ger fullständig kontroll över de uppkopplade enheterna. Webbportalen är standardiserad för alla typer av enheter: dator, surfplatta eller smartphone, vilket ger dig åtkomst var du än befinner dig. För att säkerställa att IoT-enheten alltid är online tillhandahåller vårt säkerhetspaket end-to-end-kryptering, samt failover-mekanismer, larmutlösare och redundans.

Övervakning

Vår webbaserade serviceportal ger dig fullständig kontroll över era uppkopplade enheter. Serviceportalen erbjuder ett brett utbud av verktyg, inklusive: SIM-hantering, trafikövervakning i realtid och varningsfunktioner, statistik och diagnos samt fakturering och support. Vi hjälper dig dygnet runt. Vårt driftteam är hjärtat i vår verksamhet. Övervakning dygnet runt innebär att vi kontinuerligt optimerar ditt system och arbetar proaktivt och rättar till problem innan de uppstår.

Utveckling

Baserat på big data-analys förmedlar vår ARTS-plattform insikter i realtid om IoT-enheternas och nätverkets prestanda, vilket ger djup förståelse för hur enheterna och maskinvaran fungerar i IoT-ekosystemet.
Effektivt utnyttjande av dessa data hjälper dig att kontinuerligt förbättra den nuvarande lösningen och tjänar som vägledning till att hitta nya IoT-lösningar och användningscase i takt med att verksamheten växer.

Planering för IoT-implementering – de viktigaste besluten

Det är mycket att ha i åtanke när man påbörjar ett IoT-projekt. Här är de viktiga åtgärder som måste vidtas i början av varje framgångsrikt IoT-projekt.

  • Fastställa kommunikationsmaskinvaran.
  • Välja den kommunikationsprogramvara som passar de olika mobilnäten.
  • Säkerställa att lösningen överensstämmer med standarder och föreskrifter i olika länder.
  • Se till att lösningen blir säker från terminal till applikation.
  • Fastställa den bästa lösningen för datalagring och administration.
  • Fastställa hur data ska användas inom organisationen.
  • Ta reda på hur lösningen driftas och supportas över tid.
  • Göra en plan för genomförande, lagring, testenhet med SIM, förpackning, returer och frakt.
  • Bygga för minimal ägandekostnad över tid.

Är du redo för IoT?

Är ditt företag redo för IoT och digital transformation?

Vårt IoT Readiness Test kan hjälpa dig att avgöra hur långt din organisation har kommit hittills och vilka steg ni behöver ta för att utveckla och införa framgångsrika IoT-lösningar.