Insikt

IoT för energiföretag och smarta mätare – en snabb översikt

Vad kan energiföretagen förvänta sig av smarta mätare och IoT-lösningar? I den här korta översikten från Telenor Connexion får du svaret.

Om du arbetar i ett energiföretag har du säkert hört talas om den transformativa kraften i uppkopplade enheter. Men vad är egentligen de verkliga fördelarna med Internet of things (IoT)? Nedan är några av fördelarna med att investera i en IoT-lösning.

Få värdefull kunskap om nätverket

Smarta mätare ger realtidsinformation om energiförbrukning och strömkvalitet.

Lägre ägandekostnader

Drift- och underhållskostnaderna minskar med fjärrövervakning av data och uppgraderingar av ett stort antal mätare spridda över stora geografiska områden.

Lättare att följa regler och lagkrav

Automatisk mätning (AMR) med smarta mätare gör det lättare att följa regler och lagkrav.

Effektivare drift

Kontrollera användningen, upptäck funktionsfel och läckage och vidta åtgärder för att förebygga störningar med hjälp av data från IoT-enheter.

Hantera efterfrågan och produktionskapacitet

Produktionskapaciteten kan optimeras med hjälp av realtidsdata om energiförbrukning och strömkvalitet.

Använd förnybara energikällor

Stabil och effektiv strömförsörjning kan uppnås på lokal nivå genom att också använda vind- och solenergi.

Säkra nätet och förhindra bedrägerier

En krypterad lösning skyddar nätet från digitala hot och hjälper till att förhindra stöld av energi.

Skapa en vinn-vinn-situation med användardata

Data om konsumtionen hjälper konsumenterna att förstå och planera sin energianvändning, samtidigt som leverantörerna kan skapa incitament för att begränsa konsumtionen.

Bättre tjänster och nya affärsmodeller

Fler skräddarsydda tjänster som baseras på verkliga användardata ger nöjdare kunder.

Det här och mycket mer får du med en IoT-lösning

Du kan få detta och mycket mer med en industriell IoT-lösning från en erfaren samarbetspartner.
Kontakta oss idag för att få veta mer om hur IoT kan omvandla din verksamhet.

Användningsområden

Schemalagda avläsningar

Avläsning av faktisk konsumentanvändning.

Ad hoc-avläsningar

För avläsningar när konsumenter flyttar.

Smart funktioner för nätet

Feldetektering, självläkning, lastbalansering m.m.

Smarta hemapplikationer

Aktivera övervakning och kontroll av strömförbrukningen.

Förnybara energikällor

Använd solpaneler och vindkraftverk i nätet på lokal nivå.

Är du redo för IoT?

Är ditt företag redo för IoT och digital transformation?

Vårt IoT Readiness Test kan hjälpa dig att avgöra hur långt din organisation har kommit hittills och vilka steg ni behöver ta för att utveckla och införa framgångsrika IoT-lösningar.