Insikt

IoT inom industriell tillverkning – en kort översikt

Du vet säkert att IoT redan omvandlar tillverkningen, men de faktiska exemplen och fördelarna kanske inte är lika tydliga. Läs vår korta översikt över hur tillverkare kan använda IoT för att omvandla sin verksamhet.

Från strömlinjeformad produktion till personliga kontakter

IoT gör det möjligt för tillverkningsföretagen att skapa smartare, effektivare fabriker till en lägre kostnad.

Att koppla samman enheter gör också att det blir lättare att koppla samman människor. Med uppkopplade produkter kan tillverkare utveckla sina kundrelationer långt bortom tillverkningsanläggningen.

IoT är en resa men den är inte alltid spikrak. Du kanske vill förbättra underhållet på fabriksgolvet, eller du kanske är redo för en ny affärsmodell där du går från produkt till en produkt som en tjänst (PaaS).
Nedan visar vi på en del exempel och fördelar som du får när du implementerar IoT i tillverkningsprocessen.

Optimerat underhåll

Uppkopplade maskiner kan ”begära” service när de behöver det.
Det optimerar prestanda och frigör tid för servicepersonalen.

Asset Management och spårning

Uppkopplade maskiner och tillgångar möjliggör mer exakt lagerhantering, optimerad logistik, kvalitetskontroll och stölddetektering.

Optimering av inköp av delar

Optimering av inköp, lager och reservdelar underlättas när IoT-enheterna rapporterar vad de behöver och när de behöver det.

Kontroll av skick

För att säkerställa prestanda och kvalitet kan alla enheter övervakas på distans.
Om ett problem uppstår skickas ett larm så att enheten kan lagas.

Augmented Reality

Uppkopplade tillgångar i kombination med digitala visningar gör att det går att utföra farliga jobb på distans eller komma åt svårtillgängliga tillgångar.

Förbättrad verksamhet

Produktionen blir mer flexibel med enhetliga system och uppkopplade tillgångar som samarbetar i realtid, oavsett var de befinner sig.

Produktutveckling och FoU

Produktutvecklingen kan nu baseras på tillförlitliga användningsdata, vilket gör att det går att uppfylla slutanvändarnas behov på ett bättre sätt.

Produkter som en tjänst

Eftermarknadstjänster och digitala appar för IoT-enheterna gör att tillverkarna kan skapa nya affärsmodeller och nya intäktsströmmar.

Investeringar och varumärkesrelationer

IoT-enheter gör det lättare att samverka med konsumenterna och få dem att ta till sig den nya tekniken när det inte krävs några stora initiala investeringar utan där man istället betalar i takt med att man använder tjänsten.

OTA-uppgraderingar

Konfiguration och uppgraderingar kan ske på distans, vilket gör det lättare att installera programvaruuppdateringar och låta enheterna utvecklas och anpassas över tiden.

Förbättrad kundsupport

Det blir lättare att uppfylla kunders och samarbetspartners behov med mer feedback och data från produkterna och tillgångarna

Koppla upp dig med oss

Få kontakt med en erfaren lösningsarkitekt

Översätt era affärskrav till tekniska designspecar för maskin- och programvara med hjälp av våra lösningsarkitekter.