Home / IoT-insikter / Fem IoT trender för 2019

Fem IoT trender för 2019

Uppkopplade produkter och digitalisering förvandlar snabbt den globala ekonomin - men vad kommer att påverka mest framöver?

För att hjälpa dig att hitta rätt i ett förändrat affärslandskap har Telenor Connexion och analytiker från konsultföretaget Northstream identifierat fem stora Internet of Things trender. Nedan följer en sammanfattning av våra förutsägelser.

Rapport: IoT Prognoser 2019

Fullständig rapport med fem prognoser för 2019, inklusive analys från konsultföretaget Northstream.

Prognos 1: Företagsdata kommer att vara mest intressant

Sammanfattning:
Innovativa samarbeten mellan företag kommer att visa det dolda värdet i IoT-data

Det överflöd av data som kommer från uppkopplade ”saker” i IoT (Internet of Things) har öppnat nya marknader där data köps och säljs i många olika former.
Man har trott att insamlad konsumentdata skulle bli en värdefull tillgång för många företag, men det finns fortfarande många integritetsproblem som förhindrar utbyte av personlig information.

Företag som använder uppkopplade enheter och produkter har därför en fördel när det gäller att omvandla data till intäkter. Aggregerad, icke-personlig data som kommer från ”saker” i IoT kommer att vara grunden för den växande marknaden för datautbyte.

Innovativa samarbeten mellan företag kommer att visa det dolda värdet i IoT-data

Prognos 2: Digitala värden kommer att låsas upp snabbare

Sammanfattning:
Nya aktörer inom IoT kommer att slippa den tidiga komplexiteten av digitalisering som de första aktörerna hade problem med

Nya aktörer kommer inte att ställas inför de problem som de första aktörerna hade och kommer att kunna utveckla IoT-lösningar på kortare tid och till mycket lägre kostnad.

De som var först med IoT var tvungna att göra grovjobbet med att integrera olika system och standarder. Utvecklingen av webbtjänster gör det möjligt för de nya aktörerna att snabbt använda den infrastruktur som digitala applikationer kräver, med betydligt mindre arbete, resurser och tid än sina föregångare.

Nya aktörer inom IoT kommer att slippa den tidiga komplexiteten av digitalisering som de första aktörerna hade problem med

Prognos 3: Konnektivitet kommer att vara i centrum för digital produktinnovation

Sammanfattning:
Företagen måste ta hänsyn till konnektivitet (anslutbarhet) redan i inledningen av produktutvecklingsprocessen

Idag är konnektivitet avgörande för produktprestanda och därför måste man ta hänsyn till de tekniska aspekterna och kostnaderna för anslutningar tidigt i produktutvecklingscykeln.

Det är fortfarande så att en del företag inte tänker så mycket på uppkopplingen. För att möjliggöra nya digitala produkter och erfarenheter måste man ta hänsyn till konnektiviteten. Det kommer också vara viktigt att tänka till kring teknisk kompetens och affärsmodeller tidigt i produktutvecklingsprocessen.

Företagen måste ta hänsyn till konnektivitet (anslutbarhet) redan i inledningen av produkt- utvecklingsprocessen

Prognos 4: Konnektivitet kommer att utveckla e-handeln ytterligare

Sammanfattning:
Konnektivitet kommer att vara en av de viktigaste drivkrafterna för e-handeln.

På en alltmer konkurrensutsatt e-handelsmarknad skapar mobil konnektivitet en länk till logistikbranschen, vilket gör det möjligt för innovativa online-återförsäljare att positionera sig och ligga i framkant av utvecklingen.

Genom att länka till logistikens ekosystem, ger konnektivitet också möjlighet till spårning av paket i realtid och bättre kontroll på packningscentraler osv. Ökad integrering av konnektivitet och logistik i kombination med annan teknik som artificiell intelligens, kommer att leda till fler avancerade produkter och tjänster för logistikbranschen.

Konnektivitet kommer att vara en av de viktigaste drivkrafterna för e-handeln

Prognos 5: Managed Connectivity kommer att bli ännu viktigare

Sammanfattning:
Managed Connectivity är avgörande för de uppkopplade produkterna

Eftersom konnektivitet blir allt viktigare för produkten eller tjänsten, kommer allt högre krav att ställas på uppkopplingstekniken. Uppkopplade tjänster måste vara mycket tillförlitliga och slutanvändaren kan inte längre själv hantera felsökning eller säkerhetsproblem.

Tillförlitliga Managed Connectivity-lösningar är därmed avgörande för alla typer av företag där företagen måste samarbeta med leverantörer av uppkopplingstjänster som kan garantera teknisk support och servicekvalitet (täckning, säkerhet, latens och tillförlitlighet).

Managed Connectivity är avgörande för de uppkopplade produkterna