Home / IoT-insikter / Från produkt till en uppkopplad produkt som tjänst

Från produkt till en uppkopplad produkt som tjänst

Ställ om ditt företag från att sälja en produkt till att erbjuda en uppkopplad produkt som tjänst. Ladda ner vår rapport för att lära dig mer.

Report: Från produkt till en uppkopplad produkt som tjänst (engelska)

Denna rapport guidar företag i resan från produkt till uppkopplad tjänst och den affärsmodell som krävs för detta. Vi har brutit ut sju nyckelfaktorer som du måste beakta när du investerar i IoT och går från en produkt till en uppkopplad produkt som tjänst.

Att gå från produkt till en uppkopplad produkt som tjänst (Product-as-a-Service) är ett stort steg. Att ställa om ett företags affärsmodell kan innebära utmaningar ur ett organisatoriskt perspektiv. Det kräver ett nytt tankesätt som påverkar både strategi, processer, människor och teknik.

När din produkt är uppkopplad till Internet of Things (IoT) blir den en direkt länk mellan dig och din kund. Med hjälp av data från IoT och uppkopplade produkter kan du hitta nya sätt att skapa relationer och skapa värde för dina kunder.

Telenor Connexion kontaktade strategikonsulterna på Northstream för att ta fram en rapport som guidar företag i resan från produkt till uppkopplad tjänst och den affärsmodell som krävs för detta.

Utgångspunkten är naturligtvis kunderna där de andra faktorerna kan diskuteras efterhand beroende på situationen.

Kundcase

Eftersom produkt som en tjänst och IoT är relativt nya begrepp för alla branscher är det svårt att visa på ett verkligt kundcase. För att skapa ett intresse hos företagsledningen måste de få en uppfattning om kostnader, intäkter och hur stor avkastningen på investeringen är.

Frågor att ställa

Hur påverkas de totala kostnaderna och avkastningen?
Hur ser vår prissättningsmodell ut?
Hur hanterar vi betalningar?

Produktutveckling

Behovet av att förändra befintliga produkter är den största förändringen till en början för FoU. På längre sikt kommer användandet av slutanvändardata omvandla hela produktutvecklingen.

Frågor att ställa

 • På vilket sätt behöver produkterna förändras till en början?
 • Vilka funktioner ska finnas i enheten och vilka ska finnas i molnet?
 • Hur hanterar vi eftermarknadsuppdateringar och anpassning?

Försäljning och distribution

Produkt som en tjänst (PaaS) kräver ett nytt fokus på eftermarknad för att öka försäljningen via direkta och långvariga kundrelationer. I takt med att tjänsterna blir en integrerad del av ditt erbjudande, måste alla personer som har kundkontakter fungera som ambassadörer för ditt företag.

Frågor att ställa

 • Hur påverkar det säljarna och deras incitament?
 • Hur ser vi till att kundservicen fungerar när vi får mer kontakt med slutanvändarna?
 • Behövs nya distributörer för att nå nya kundsegment?
 • Hur ska vi få in feedback från användarna så att vi kan förbättra våra tjänster?

IT System

Det är inte alltidet det krävs stora IT-investeringar för att gå från produkt till produkt som en tjänst utan det räcker med att anpassa era befintliga system. För att sammankoppla olika komponenter och tekniker krävs en helhetslösning som kan hantera systemintegrationen.

Frågor att ställa

 • Vilka nya system och funktioner behövs?
 • Vilken ny teknik, infrastruktur och kompetens behöver ni?
 • Hur hanterar vi dataägande, integritet och säkerhet?

Samarbetspartners

Internt eller outsourcing? Det är den stora frågan som du måste ställa dig när du grå från produkt till produkt som en tjänst.
När du bestämmer vem du ska samarbeta med måste du fundera över kostnader, kompetens, tid till marknad, skalbarhet, kontroll av viktiga aktiviteter och dataägande.

Frågor att ställa

 • Vad ska göras internt och vad ska leverantörerna göra?
 • Hur definierar vi vår roll i ett IoT-ekosystem?