Home / IoT-insikter / En guide till eUICC (eSIM) i storskaliga IoT-distributioner

En guide till eUICC (eSIM) i storskaliga IoT-distributioner

Planering av en IoT-strategi idag innebär att många teknikrelaterade beslut måste fattas – beslut som påverkar produktdistributionen på lång sikt. Om, hur och när man ska använda eUICC-teknik är ett av dessa avgörande val.

eUICC, eller eSIM som det även kallas, har funnits i några år nu. Men standardiseringen har nu nått en punkt där eUICC är lämpligt för storskaliga M2M-distributioner. Tekniken är dock fortfarande i ett tidigt skede av implementeringen, vilket innebär att driftsättning av eUICC-baserade lösningar innebär betydande komplexitet.

White paper: Understanding the eUICC (eSIM)

Det här dokumentet fungerar som en guide som gör det lättare att fatta välgrundade beslut om eUICC. Vi undersöker de potentiella fördelarna med eUICC och utforska utmaningarna med att använda denna teknik.

Ämnen som tas upp i vårt white paper:

  • Utvecklingen av M2M SIM.
  • Fördelar och möjligheter med M2M eUICC.
  • Varför använda eUICC som en hanterad tjänst?
  • Driftsutmaningar med M2M SIMS.
  • Så minskar du komplexiteten med en eUICC-distribution.
  • IoT- och eUICC-tjänster från Telenor Connexion.

Introduktion

När man planerar sin IoT-strategi idag står man oftast inför många teknikrelaterade beslut som påverkar en produktdistribution på lång sikt. Om, hur och när man ska använda eUICC-teknik är ett av dessa avgörande val.

Telenor Connexion har en historia som sträcker sig 20 år tillbaka i tiden, och vi har upplevt och bidragit till ett antal tekniska förändringar inom M2M och Internet of the Things. Vi vill gärna dela med oss av våra insikter om dagens tekniska utveckling och marknadstrender för att hjälpa dig att lyckas med IoT på lång sikt.