Home / IoT-insikter / Lägre kostnader och kortare implementeringstider tar IoT till en ny nivå

Lägre kostnader och kortare implementeringstider tar IoT till en ny nivå

Intervju i Dagens Industri, bilaga Analys Digitalisering om IoT utvecklingen och IoT trender.

Redan för tjugo år sedan var Telenor med i utvecklingen av uppkopplade fordon och år 2005 var man först i världen med att koppla upp elmätare. Då i slutet på nittiotalet pratade man om telematik, men idag använder vi hellre begreppet IoT.

Mycket har hänt sedan dess. Men det är erfarenheter från dessa första piloter som låg till grund för bildandet av bolaget Telenor Connexion. Mats Lundquist, vd, hade en viktig roll redan 2008 och var en av initiativtagarna till att bilda bolaget: Telenor förstod vikten av IoT-trenden tidigt och enormt mycket har hänt under de tio åren. Bolaget var litet när vi startade men vi hade några stora och visionära kunder. Idag är IoT en global trend och något som alla större företag har på plats eller påbörjar.

Intervju: Lägre kostnader och kortare implementeringstider tar IoT till en ny nivå

Telenor var den första teleoperatören som skapade ett dedikerat bolag och den första operatören som utvecklade en IoT-plattform. Mats Lundquist berättar om hur affärsplanen från 2007 vittnar om hur rätt teamet hade i sin syn på den framtida utvecklingen.
– Det som var gemensamt för kunderna var att de ville skala upp internationellt och få uppkopplingen att fungera på flera marknader. För att möta de behoven behövde vi samla verksamheten i ett eget bolag med en fokuserad organisation där kompetens och teknisk plattform fanns på plats, säger Mats Lundquist.

TREDJE STÖRST I EUROPA

Idag är Telenor en av de tio största IoT-operatörerna i världen och näst störst i Europa med försäljning i Norden, Europa, USA och Asien. Kunderna finns i 200 länder och man har kopplat upp 13 miljoner produkter. Man utvecklar och erbjuder internationella lösningar för avancerad uppkoppling samt cloudtjänster för enkel tillgång till viktig data. – Kunderna finns inom fordons-, transport- och el/kraft-branschen, men också inom den tillverkande industrin som efterfrågar IoT både i tillverkningsprocessen och i nya lösningar för att koppla upp sina produkter. Det kan handla om så vitt skilda saker som uppkoppling av Husqvarnas robotgräsklippare, en IoT-lösning för att klara förebyggande underhåll i industrin eller företag som utvecklar självkörande lastbilar. Tillämpningarna gör att man kan kontrollera processen och produkter på distans, berättar Mats Lundquist. Idag finns 1 miljard uppkopplade enheter och tillväxten har varit 37 procent under de senaste fem åren. Den största och snabbast växande branschen är fordonsindustrin. Den är också den mest mogna och avancerade.

Det kan handla om så vitt skilda saker som uppkoppling av Husqvarnas robotgräsklippare, en IoT-lösning för att klara förebyggande underhåll i industrin eller företag som utvecklar självkörande lastbilar.

Managed Connectivity

Managed Connectivity förenklar hanteringen av global IoT-uppkoppling.

En guide till eUICC (eSIM) i storskaliga IoT-distributioner

Planering av en IoT-strategi idag innebär att många teknikrelaterade beslut måste fattas – beslut som påverkar produktdistributionen på lång sikt. Om, hur och när man ska använda eUICC-teknik är ett av dessa avgörande val.