Home / IoT-insikter / LTE-M vs NB-IoT – En guide som undersöker skillnaderna dem emellan

LTE-M vs NB-IoT – En guide som undersöker skillnaderna dem emellan

Läs vår guide kring valet mellan LTE-M och NB-IoT. Konnektivitet är en avgörande del av produktdesign och prestanda där val av teknologi måste ske tidigt i processen.

5G-teknologier är precis runt hörnet, 2G- och 3G-nät börjar fasas ut och nya nätverksteknologier som stöder LPWAN börjar bli globalt tillgängliga i form av LTE-M och NB-IoT- även känt som Mobile IoT. Både LTE-M och NB-IoT är baserade på mobilteknologi och är skapade för att vara särskilt lämpliga för att möjliggöra globalt uppkopplad IoT.

Guide till mobil IoT: Hur man väljer mellan LTE-M och NB-IoT för globala distributioner

Detta white paper är en guide till att fatta välgrundade beslut om LTE-M vs NB-IoT-teknologier. Du kommer att kunna undersöka de potentiella fördelarna och utforska utmaningarna med att använda denna teknik.

Ämnen som tas upp i detta white paper:

 • Vad är LTE-M och NB-IoT?
 • Vilket är det bästa valet för din low-power IoT-applikation?
 • Vilka är de relativa fördelarna och begränsningarna med respektive teknik som hjälper dig att göra rätt val för långsiktigt bra resultat
 • Vår globala tillgänglighet och utsikter
 • Hur ska internationella bolag resonera och agera i skiftet mellan 2G / 3G till den nya tekniken för uppkopplade saker?
 • Vår rekommendation
 • Telenor Connexions framtidsutsikter

Innehåll

Två nya nätverksteknologier, båda baserade på mobil (cellulär) teknologi, kommer in på marknaden i form av LTE-M och NB-IoT – båda skapade för att vara särskilt lämpliga för att möjliggöra globalt uppkopplad IoT.

LTE-M och NB-IoT är båda bra val av konnektivitetslösningar för branscher som vill dra nytta av LPWAN-tekniken (Low Power Wide Area Networks), som förbättrar batteriets livslängd för enheter och kopplar upp enheter som tidigare har varit svåra att nå. De är båda tillgängliga idag, standardiserade och byggda på 4G-nätverket vilket innebär att de är framtidssäkra, har global nätverkstäckning och är uppbackade av GSMA- och rådande telekomstandarder.

Introduktion

Konnektivitet är en avgörande del av produktdesign och prestanda och valet av teknologi för uppkoppling måste övervägas tidigt i processen. Detta är ett utmanande val med tanke på den snabba tekniken och marknadsutvecklingen. 5G-teknologier är runt hörnet, 2G- och 3G-nät börjar fasas ut och nya nätverksteknologier som stöder LPWAN börjar bli globalt tillgängliga i form av LTE-M och NB-IoT- även kallad Mobile IoT.

För första gången har nätverk utvecklats för att möta de specifika behoven för att koppla upp saker. Tidigare har uppkopplade enheter kommunicerat på en infrastruktur utvecklad för att möta konsumenters behov.

LTE-M och NB-IoT är standardiserade, säkra och operatörsstyrda inom tilldelat spektrum. De är designade för IoT-applikationer med låg kostnad, använder låga datahastigheter, kräver lång batteritid och fungerar ofta på platser som är svåra att nå.

LTE-M och NB-IoT kommer att vara de självklara valen för branscher som letar efter 2G- och 3G-ersättare för enheter med långa livscykler, som kräver längre batterilivslängd och täckning.

Båda teknologierna är bra val för implementeringar med förväntad livslängd på ett decennium eller mer, men det finns skillnader mellan dem som gör var och en av dem mer lämpliga för vissa IoT-applikationer än andra.

Så, vilken är det bästa valet för din applikation?

Den här guiden beskriver de relativa fördelarna och begränsningarna för respektive teknologi för att hjälpa företag att göra rätt val med långsiktig framgång.

Definitioner av branschtermer och förkortningar kan hittas i slutet av detta white paper.

Mobil uppkoppling – En evolution av affärsnytta

Men först en kort översikt över utvecklingen av mobila uppkopplingsteknologier. Mobil uppkoppling har utvecklats från att vara infrastrukturen för mänsklig kommunikation till telemetri, machine-to-machine och internet of things-applikationer.

Mobil uppkoppling - En evolution av affärsnytta

 • Den första versionen av mobil uppkoppling – 1G – introducerade trådlös röst.
 • För 2G introducerades roaming och SMS-meddelanden och förbättrades senare med GPRS för datakommunikation. SMS-meddelanden och GPRS användes allmänt för grundläggande telemetri. Roaming gjorde mobilteknologi lämplig för implementeringar i flera länder. Telenor var en av de första operatörerna som erbjöd M2M-kommunikation med uppkopplade saker via 2G-nätet redan på 1990-talet.
 • 3G blev en tillförlitlig global standard som kombinerade det bästa av båda teknologierna i en enda standard. 3G-utvecklingen var huvudsakligen centrerad kring höghastighetsdataapplikationer.
 • 4G introducerade LTE-teknik som används för enheter som ständigt är internetuppkopplade. 4G svarade på konsumenternas behov av bandbredd och hastighet och introducerade ett nytt sätt att hantera röst, som ersatte 2G-röst.
 • LTE-M och NB-IoT (Mobile IoT) är speciellt utformade för Internet of Things. LTE-M och NB-IoT stöder enheter som behöver lång batteritid och enheter som behöver bra nätverksåtkomst i områden som är svårtillgängliga.
 • 5G-nät använder en kombination av befintlig 4G LTE och ny 5G New Radio (5G NR) -teknologi. 4G och 5G har utformats för att samexistera och applikationer designade för 4G, inklusive LTE-M och NB-IoT, kan förväntas ha en mycket lång livslängd. Idag använder de flesta nätverk som påstår sig vara 5G-nätverk, 4G LTE.

Se webinariet “LTE-M vs NB-IoT – an urgent matter for global companies”