Home / IoT-insikter / Så här säkerställer du en framgångsrik IoT-implementering

Så här säkerställer du en framgångsrik IoT-implementering

Hur väl man lyckas med IoT och att omvandla affärsmodellen från produkt till en uppkopplad produkt-som-en-tjänst beror på flera faktorer. Det här är de bästa metoderna som kan hjälpa ditt företag att säkerställa en framgångsrik process.

Fokusera på strategin, inte tekniken

IoT tas oftast upp av FoU eller produktavdelningen med målet att förbättra en befintlig process eller lösa ett specifikt problem. Det går också att testa konceptet i en testmiljö för att se hur den tekniska lösningen fungerar. En av de vanliga fallgroparna är att man fokuserar för mycket på tekniken i ett tidigt skede och låter strategin hamna i baksätet. Det är viktigt att man väljer rätt teknik men tekniken ska alltid ge stöd till strategin – inte tvärtom. Det företagen bör göra är att först definiera visioner och mål som de vill nå med IoT på både kort och lång sikt. Det kan till exempel handla om att minska kostnaderna och/eller att öka intäkterna med hjälp av nya tjänster och affärsmodeller.

Säkerställa stöd från ledningen

Även om idén med en uppkopplad produkt ofta kommer underifrån, krävs det investeringar i tid och resurser för att omvandla organisationen och utnyttja fördelarna med IoT och en ny affärsmodell. En sådan omvandling kommer inte att lyckas om det inte finns ett starkt stöd i ledningsgruppen och styrelsen.

Skapa ett engagerat korsfunktionellt team

Ansvaret för att utveckla en uppkopplad produkt som en tjänst ligger inte bara hos FoU- eller IT-avdelningen. Det krävs ett engagerat korsfunktionellt team med representanter från olika avdelningar som IT, FoU, produktledning, marknadsföring, försäljning, ekonomi och HR. Vissa stora företag går till och med så långt att de ser det dedikerade teamet som en separat affärsenhet med eget ansvar som fungerar som ett eget nystartat företag.

Börja i liten skala och utveckla gradvis

Företaget bör börja med att implementera IoT och omvandla sin verksamhet i liten skala. Man kan till exempel ta kontakt med några kunder som är positiva att prova de nya tjänsterna och den nya affärsmodellen och fokusera på utvalda användare. Det ger möjlighet att testa och anpassa modellen innan den införs i hela produktlinjen och i hela organisationen.

Implementera fullt ut när resultatet är förutsägbart

Implementeringen av den nya affärsmodellen sker gradvis i produktlinjen och över geografiska områden. Hur lång tid det här tar beror på produktutvecklings- och produktionscyklerna samt hur flexibel organisationen är när det gäller förändringar. En viktig framgångsfaktor är att säkerställa att modellen inte är fullt skalad tills organisationen är säker på att resultatet är förutsägbart och riskerna små.

Denna text är ett sammandrag från rapporten “Från produkt till uppkopplad produkt som tjänst” av Northstream som beställts av Telenor Connexion. <

Från produkt till en uppkopplad produkt som tjänst

Ställ om ditt företag från att sälja en produkt till att erbjuda en uppkopplad produkt som tjänst. Ladda ner vår rapport för att lära dig mer.