Home / IoT-insikter / Telenor Group – återigen Leader i Gartners 2021 Magic Quadrant för Managed IoT Connectivity Services, Worldwide

Telenor Group – återigen Leader i Gartners 2021 Magic Quadrant för Managed IoT Connectivity Services, Worldwide

Telenor Group utnämnda som Leader av Gartner, efter att ha utvärderat 18 managed IoT connectivity-leverantörer för Magic Quadrant 2021.

Totalt är 18 leverantörer positionerade i Magic Quadrant som bedömer organisationer i termer av deras “förmåga att genomföra” och “fullständighet av sin vision”. Telenor placerades i Leaders-kvadranten för sin ”fullständighet i visionen” och ”förmågan att utföra” bland andra kriterier.

2021 Gartner Magic Quadrant för Managed IoT Connectivity Services, Worldwide

Läs hela rapporten från Gartner direkt på Gartners webbplats.

Grafiken publicerades av Gartner, Inc. som en del av ett större forskningsrapport och bör utvärderas i samband med hela rapporten. Gartner-rapporten är tillgängligt på begäran av Telenor Group.

Vi tror att vår position i “Leaders” -kvadranten erkänner vår teknologiska expertis, marknadskonkurrens, engagemang för våra kunder och vår målmedvetenhet kring innovation. Enligt vår mening validerar det också vårt strategiska fokus på digital transformation och den inverkan IoT har kring att adressera viktiga branschutmaningar.

Gartner beskriver företag i Leaders-kvadranten som: ”Ledare presterar skickligt och överträffar ofta förväntningarna. Ledare har en tydlig vision av marknadens riktning och utvecklar kompetenser för att bibehålla sitt ledarskap. Ledare engagerar kunder och skapar värde över flera geografiska områden. De formar marknaden snarare än att följa den och de sätter ofta riktmärket för marknadstillväxt. ”

“De har skapat ett robust och mångsidigt ekosystem av teknologiska allianser och partnerskap för att leverera tjänster som sträcker sig över IT, OT och IoT för att möta en bredd av marknadskrav.”

Telenor är en av världens största operatörskoncerner och tillhandahåller IoT-tjänster för både lokala och multinationella företag med sina IoT-specialister i 18 länder i Afrika, USA, Asien, Stillahavsområdet och Europa. Telenor var tidigt en pionjär inom IoT och driver idag över 17 miljoner IoT-enheter i över 190 länder och har hjälpt sina kunder med innovativa managed IoT connectivity-lösningar i mer än två decennier.

Gartner is a registered trademark and service mark of Gartner, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and internationally, and is used herein with permission. All rights reserved.

Gartner, Magic Quadrant for Managed IoT Connectivity Services, Worldwide, Pablo Arriandiaga, Eric Goodness, Leif-Olof Wallin, Jonathan Davenport, 24 March 2021.  
  
Disclaimer:   
Gartner does not endorse any vendor, product or service depicted in its research publications, and does not advise technology users to select only those vendors with the highest ratings or other designation. Gartner research publications consist of the opinions of Gartner’s research organization and should not be construed as statements of fact. Gartner disclaims all warranties, expressed or implied, with respect to this research, including any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose.

Telenor IoT - the first choice for IoT

Telenor IoT täcker behovet av IoT för organisationer av alla storlekar, allt från de med lokala behov till de med världens mest krävande internationella IoT-distributioner.