Home / IoT-insikter / Uppkopplingstekniker för IoT

Uppkopplingstekniker för IoT

Att välja den mest lämpliga uppkopplingstekniken är ett av de kritiska beslut som ett företag behöver fatta för sin Internet of Things-strategi.

Rapport: Connectivity Technologies for IoT (engelska)

Denna teknikrapport vägleder företagen att välja den lämpligaste uppkopplingstekniken.

Det som gör valet till en utmaning är det breda utbud av tekniker som är tillgängliga för IoT, som traditionell mobiltelefoniteknik med 2G/3G/4G, Low Power Wide Area, WiFi, Bluetooth, 5G och mer.

Ladda ner rapporten och läs mer om:

  • De viktigaste teknikerna med belysning de viktigaste skillnaderna mellan dem och fördelarna och nackdelarna med var och en av dem.
  • Vilka är de viktigaste faktorerna som företag bör överväga när man väljer rätt teknik för IoT?
  • Applikationsområde och teknisk kartläggning – vad matchar bäst för varje användningscase och branschvertikal?
  • Faktiska fallstudier – Hur utvalda Telenor Connexion-kunder resonerade och sedan valde.
  • Framtidsutsikter och förutsägelser om hur tekniken förväntas utvecklas.

Rapporten är producerat av Northstream på uppdrag av Telenor Connexion.