Home / IoT-insikter / Vad är IoT? – Guide till IoT-terminologin

Vad är IoT? – Guide till IoT-terminologin

Bli flytande i allt inom IoT ekosystemet – från smarta enheter till kommunikationstekniker och hur de används ute på marknaden. Vi förklarar 185 IoT termer.

Vad är IoT? – Guide till IoT-terminologin

Här är en guide som hjälper dig att förstå vad som är vad i “Internet of Things” tidsålder.

Vad är “The Internet of Things (IoT)” eller “Sakernas Internet”?

Internet of Things (IoT) är internetuppkopplade enheter som kan styras eller användas för att skicka information. Detta inkluderar enheter i bostäder, på företag, fabriker, gårdar och i städer som är tillgängliga online. Dessa enheter kan inkludera allt från ”smarta” kylskåp, skrivare, webbkameror, mätare, högtalare, mobiltelefoner, tvättmaskiner, hörlurar till bärbar teknologi. Enheterna sträcker sig från vanliga till sofistikerade. I dag inkluderar detta nästan alla enheter du kan tänka dig.

Detta skapar ett nätverk där dessa fysiska objekt – “saker” – är uppkopplade och kan “prata” genom att skicka information från sensorer, programvara och annan teknik och utbyta denna information med andra enheter och system via internet.

Det finns mer än 7 miljarder uppkopplade IoT-enheter idag. Detta antal förväntas växa till 10 miljarder år 2020 och 22 miljarder år 2025.

De fysiska Internet of Things-enheterna runt om i världen samlar in och delar data. Tack vare superbilliga datorchips och trådlösa nätverk är det möjligt att få allt, från något så litet som ett tandimplantat till något så stort som en traktor, som en del av IoT. Att koppla upp alla dessa olika objekt och att lägga till sensorer adderar en nivå av digital intelligens, vilket gör att de kan kommunicera data i realtid utan att involvera en människa.

I slutändan gör Internet of Things världen omkring oss ännu smartare, mer lyhörd och smälter samman det digitala och fysiska universumet.

Internet till vad?

IoT
Begreppet Internet of Things myntades 1999 och refererar till det aktiva informationsutbytet mellan enheter som tidigare inte varit uppkopplade.

IoE
Internet of Everything En annan term för IoT, som myntades av och fortfarande används av Cisco, innebär att IoT inte bara består av saker, men också av data, processer och människor.

IIoT
Industrial Internet of Things Ett paraplybegrepp för M2M-teknik när den fokuserar uteslutande på industriella maskiner.

M2M
Machine to Machine En kommunikationsmetod som betonar dataöverföring mellan stora (ibland industriella) maskiner som använder sig av nära nog ögonblicklig dataöverföring för att underlätta högre effektivitet och förebygga problem.

V2V
Vehicle to Vehicle Detta beskriver helt enkelt kommunikation mellan fordon.
Detta används vanligen för att beskriva hantering av fordonsflottor, en verksamhet som maximerar effektiviteten och minimerar slöseri genom att kontinuerligt överföra lokaliserings- och statistikdata mellan stora fordonsflottor och ett centralt nav.

1G to 5G: From people to people and things

Mobila nätverk

CDMA2000
Även känt som C2K eller IMT-MC, är en familj av 3G-mobilstandarder för att skicka röst-, data- och signaldata mellan mobiltelefoner och cellplatser.
Ska inte blandas ihop med det andra CDMA som står för Code Division Multiple Access, en teknik där flera sändare kan skicka information samtidigt över en enda kommunikationskanal.

GPRS
General Packet Radio Service är en paketinriktad mobildatatjänst i mobila 2G-kommunikationssystem för mobil kommunikation (GSM).
GPRS introducerade paketväxling av data vilket möjliggjorde internetåtkomst.

GSM
Global System for Mobile Communications (ursprungligen Groupe Spécial Mobile), är en standard som utvecklats av European Telecommunications Standards Institute (ETSI) för att beskriva protokoll för andra generationens digitala mobilnät (2G) som används av mobiltelefoner, och som först infördes i Finland i juli 1991.

UMTS
Universal Mobile Telecommunications System (UMTS) är ett tredje generationens mobilcellsystem för nätverk baserade på GSM-standarden.

Narrowband IoT
Narrowband IoT är en teknik körs på mobilnäten och som är utvecklad för att kunna koppla upp enheter som skickar små mängder data under lång tid, vilket då gör att den många gånger passar väldigt bra för IoT. Denna teknik är även väldigt energisnål, då den kan se till att gå ner i viloläge så snart datan är skickad eller mottagen, vilket gör att batteridrivna uppkopplade kan undvika batteribyte under flera års period.

LTE-M (Cat-M1)
LTE-M är också en teknik som finns i de mobila näten. Jämfört med Narrowband IoT är den anpassad för enheter som skickar lite större datamängder och dessutom är det mindre fördröjning i det som överförs med denna teknik jämfört med Narrowband IoT vilket gör att den passar bättre för tidskritiska applikationer.

Organisationen

3GPP
3rd Generation Partnership Project är ett samarbetsprojekt som upprättades 1998 och syftar till att utveckla globalt acceptabla specifikationer för tredje (och framtida) generationers mobilsystem.

IEEE
Institute of Electrical and Electronics Engineers beskriver sig själva som ”världens största yrkesmässiga tekniksamhälle”.
Dess syfte är att främja standardisering genom internationell elektronikutveckling.

GSMA
GSM Association representerar intressena från mobiloperatörer över hela världen och förenar nästan 800 operatörer med mer än 250 företag i det bredare mobila ekosystemet, inklusive telefon- och enhetstillverkare, programvaruföretag, utrustningsleverantörer och internetföretag samt organisationer inom angränsande branschsektorer.
GSMA anordnar det största årliga eventet inom mobilbranschen, GSMA Mobile World Congress.

W3C
World Wide Web Consortium är den största internationella standardorganisationen för World Wide Web (förkortad WWW eller W3).

Techno-sociala IoT landskapet

Smarta Ting

Smart glödlampa
En uppkopplad (vanligen via WiFi) LED-lampa som möjliggör fjärrkontroll, automatisering och anpassning.

Smart stad
En stad vars styre främjar användning av IoT och grön teknik. Vanligen används dessa tekniker för att öka effektiviteten, minska resursslöseriet och att förbättra kvaliteten på de innevånarnas dagliga liv.

Smart grid
En av två saker:

  • Enheten som används för att mäta elförbrukningen i ett hem (kallas ofta ”smart elmätare”)
  • Ett kraftnät som fungerar med smarta mätare och smarta hem för att ge konsumenten en mer anpassad och miljövänlig bostad som minskar på slöseriet med el som är vanligt i traditionella elnät.

Smart hem
Ett hem som har flera smarta produkter som smart elmätare, smart glödlampa och oftast möjlighet att styra, anpassa och automatisera temperatur och belysning i hela huset. En annan vanlig funktion är möjligheten att låsa och låsa upp dörrar och fönster på distans. När dessa funktioner används i en kommersiell byggnad kallas det ibland ”smart byggnad”.

Smart etikett
En förbättrad version av streckkoder.
Till skillnad från traditionella streckkoder kan en smart etikett innehålla mycket mer information om en produkt.

Smarta etiketter
finns i form av RFID-taggar, EAS-etiketter (Electronic Article Surveillance) eller det som är vanligast, QR-koder.

Smart mätare
En mätare i ett hem eller en byggnad som mäter el, gas eller vattenförbrukning.
Den kallas ”smart” eftersom den reagerar på förbrukningen och ökar eller minskar flödet i enlighet med allmänna förbrukningsdata från leverantören liksom på individer i byggnaden.

Smart tillverkning
Drar nytta av avancerad informationsteknik och tillverkningsteknik för att möjliggöra flexibilitet i fysiska processer för att möta en dynamisk och global marknad. Smart tillverkning är grunden till vad som ibland kallas Industri 4.0 – nästa industriella revolution – där smarta maskiner utvecklar nya ännu smartare maskiner.

Smartwatch

En slags kroppsburen enhet.
Det är en armbandsursliknande enhet som vanligtvis är uppkopplad till en smartphone eller annan bärbar enhet för att ge användaren en kontrollpanel på handleden. Smarta klockor använder oftast Bluetooth-teknik för att kommunicera.

Det finns flera ord i pdf-filen – välkommen att ladda ner den!