IoT-lösningar för bilindustrin från Telenor Connexion

Från telematik till mobilitet – IoT gör att biltillverkarna kan erbjuda mer avancerade bilar och skapa långsiktiga relationer med sina kunder. Vi hjälper biltillverkarna att planera, testa och implementera IoT-lösningar över hela världen.

Erfarna innovatörer av IoT inom fordonsindustrin och uppkopplade bilar

Vi var tidigt ute med IoT inom fordonsindustrin och vi var först med att skapa en uppkopplad lösning för bilar. Vi bygger en uppkopplad plattform som uppfyller våra kunders behov.

Den omfattar våra branschledande globala SIM-kort och patenterade e-sim-kortsystem som utvecklades för att kunna koppla upp bilar.Våra lösningar har utvecklats i takt med bilindustrin och de uppkopplade bilarna.
Det är ett flytande fordonsekosystem som ständigt utvecklas och vi är alltid beredda att anpassa oss så att vi uppfyller våra kunders behov. Våra IoT-lösningar är utformade för att kunna använda gammal teknik och utnyttja framtida teknik.
Våra medarbetare är inte bara uppdaterade på den senaste tekniken, de leder utvecklingen av IoT inom fordonsindustrin.

Operativ excellens leder till överlägsna lösningar

Genom åren har vi utvecklat lösningar som säkerställer en felfri drift under lång tid, vilket är särskilt viktigt inom fordonsindustrin på grund av bilarnas långa livslängd. Experter på uppkopplade lösningar, högklassig kundservice och specialiserad IoT-kompetens ger våra kunder konkurrensfördelar. Nedan följer några av grunderna för våra uppkopplade fordonslösningar.

Test Lab och pilottester

Vi erbjuder lösningsdesign som omfattar planering, testning och integration av säker VPN-infrastruktur och flexibel IP-adressering. Vi erbjuder även våra kunder en testmiljö för trafikoptimering.

Information i realtid

Våra kunder har tillgång till Telenor ARTS, en unik Big Data-plattform för insamling och analys av alla nätverkshändelser som genereras av IoT-enheter. Det gör att våra kunder kan hantera problemen innan de inträffar.

Multi-Network Service Level Agreement (SLA)

Vi kan garantera pålitliga, högkvalitativa uppkopplingar tack vare vår bakgrund som mobiloperatör. Sedan 2012 har vi kunnat ge våra kunder 99,99 procents servicetillgänglighet i våra kärnnätverk.

Support dygnet runt

Alla kunder har tillgång dygnet runt till vår högkvalificerade supportenhet i Sverige som har verktyg som snabbt kan förutse, identifiera och lösa potentiella problem.

Projektledning

Vi har erfarenhet av komplexa projekt med många olika intressenter och kan erbjuda er projektledning för implementering och hantering av IoT-lösningar.

Framtidssäkrad lösning

Inbäddade SIM-kort (även kallad eSIM eller eUICC) gör att ni kan utnyttja framtida teknik och inte är låsta till en operatör.

Globalt uppkopplade fordon

Telenors globala kommunikationslösningar gör att våra kunder kan expandera över hela världen. Med vår support kan de uppkopplade fordonen korsa gränser och utnyttja över 400 mobila nätverk över hela världen.
Telenor har en lokal närvaro i viktiga geografiska regioner, vilket gör att vi förstår lokal infrastruktur, regelverk, geografi och marknadsutveckling. Det omfattar både marknader som redan har uppkopplade bilar och tillväxtmarknader. Vi erbjuder en helhetslösning, från utveckling till implementering och drift, för den globala fordonsmarknaden idag och imorgon.

Kontakta oss

Ta kontakt med en erfaren IoT-affärsutvecklare

Hitta både regionala och globala leads och uppfyll kundernas behov med hjälp av våra affärsutvecklare.

Läs mer om ett IoT kundcase

Volvo: På en helt ny väg mot uppkoppling

Uppkopplade bilar förvandlar upplevelsen av mobilitet för de personer som äger och använder Volvos fordon. Utforska hur vi samarbetar med Volvo för att skapa fordon i världsklass.