IoT-lösningar för energiföretagen

IoT hjälper energiföretag att sänka kostnaderna och öka effektiviteten. Se hur Telenor Connexions IoT-lösningar kan hjälpa ditt företag.

IoT-lösningar med smarta mätare för energiföretagen

Smarta mätare sparar mycket resurser och effektiviserar verksamheten. Vi hjälper energiföretag att planera, testa, lansera och hantera miljoner SIM-kort i smarta mätare runt om i världen.

Energiföretagen behöver en lösning som innebär ”ställ in och glöm” IoT-lösningar på fältet – smarta mätare som är säkra, effektiva och tillförlitliga under lång tid.

Vi har över 10 års erfarenhet av marknaden för smarta mätare (AMR) och kan erbjuda våra partnerföretag fungerande och framtidssäkrade IOT-lösningar.

Låga installationskostnader för de smarta mätarna med Plug-and-Play

Smarta mätare finns ofta i avlägsna områden där det råder extrema väderförhållanden. Med en livslängd på upp till 20 år måste de smarta mätarna tåla höga och låga temperaturer, fukt och korrosion.

För att hålla nere kostnaderna skapar vi lösningar som är lätta att installera och tåliga så att ni slipper kostsamma återbesök ute på fältet

Effektiva och framtidssäkrade IoT-enheter

Smarta mätare måste kunna anpassas till ny teknik och nya krav under hela livslängden. Vi tillhandahåller IoT-lösningar som kan integrera äldre teknologier, samtidigt som de är flexibla inför framtiden. För att minska kostnaden för driften måste de smarta mätarna vara så effektiva som möjligt. De smarta mätarna måste leverera den energi som behövs för kommunikationsmodulen.

Hög datasäkerhet och förebyggande av bedrägerier

Säkerhet har alltid mycket hög prioritet. Förutom att skydda kunddata behöver energiföretagen skydda mätarna mot manipulering och stölder.

Våra smarta mätare är utvecklade för att skydda mot obehörig åtkomst till uppkopplade tillgångar och att reagera snabbt när hot upptäcks.

En enklare väg till smarta hem-lösningar

Smarta mätare för bostadsfastigheter kan läggas till befintlig mobil infrastruktur. Den direkta kommunikationslänken från energiföretagen till hushållen möjliggör nya intäktsströmmar från bland annat smarta hem.

Läs om ett IoT kundcase

Exibea: Energihushållning från hemmet till molnet

Exibea hjälper konsumenterna att förstå vad som drar energi och hur de kan minska sina energikostnader. Läs mer om hur vi hjälpte Exibea att utveckla en IoT-kommunikationslösning.

Varför välja Telenor Connexion?

Tack vare vår långa erfarenhet av att samarbeta med stora globala energiföretag erbjuder vi beprövade lösningar som innebär lägre risk och lägre kostnader.

Projektledning

Vi har erfarenhet av komplexa projekt med många olika intressenter och kan erbjuda er projektledning för implementering och hantering av storskaliga smarta lösningar.

Lösningsdesign och testanläggningar

Vi erbjuder lösningsdesign som omfattar planering, testning och integration av säker VPN-infrastruktur och flexibel IP-adressering. Vi erbjuder även våra samarbetspartners en testmiljö för trafikoptimering.

Framtidssäkrad lösning

Inbäddade SIM-kort (även kallad eSIM eller eUICC) gör att ni kan utnyttja framtida teknik och inte är låsta till en operatör.

Information i realtid

Våra kunder har tillgång till Telenor ARTS, en unik Big Data-plattform för insamling och analys av alla nätverkshändelser som genereras av IoT-enheter. Det gör att våra kunder kan förutse problem innan de inträffar.

Multi-Network Service Level Agreement (SLA)

Vi kan garantera pålitliga, högkvalitativa uppkopplingar tack vare vår bakgrund som mobiloperatör. Vi maximerar täckningen under hela enhetens livscykel genom att ge redundans över flera radionät. Sedan 2012 har vi kunnat ge våra kunder 99,99 procents servicetillgänglighet i våra kärnnätverk.

SIM-logistik, säkerhet och support

Vi använder toppmodern SIM-teknik med inbyggd säkerhet och bedrägeribekämpning. Vår långa erfarenhet av SIM-kort gör att vi kan erbjuda hög kvalitet på både tjänster och support. Det omfattar olika SIM-kort från flera leverantörer, personlig förpackning, distribution och logistik och uppkopplingsprofiler som stöder färdiga pre-implementeringstest samt kommersiella möjligheter efter att allt är klart.

Support dygnet runt

Alla kunder har tillgång dygnet runt till vår högkvalificerade supportenhet som har verktyg som snabbt kan förutse, identifiera och lösa potentiella problem. Börja förvandla ditt energiföretag idag

Pålitliga och stabila mobila IoT-nätverk

Branschen har höga krav på täckning, pålitlighet och livslängd och därför är mobilnätverken den vanligaste uppkopplingslösningen för smarta mätare. Mobiltekniken är tillförlitlig och använder befintlig infrastruktur, vilket innebär att det inte blir några nya investeringar eller extra underhållskostnader.

Utöver detta finns ett antal andra viktiga fördelar med en mobil IoT-lösning:

  • Energiföretagen kan köpa kommunikationsinfrastruktur från en mobiloperatör, vilket minskar både kostnaderna och komplexiteten.
  • Det finns också en flexibilitet att byta kommunikationsleverantörer i framtiden utan att man behöver byta SIM-kort eller åka ut till mätarna.
  • För att öka datahastigheten kan våra smarta SIM-kort använda flera mobilnät på samma plats och utnyttja flera olika tekniker som GPRS, SMS, 2G/3G och LTE.
  • Kostnaderna kan reduceras genom att minska terminal- och kommunikationsbehov där endast mätarna avläses eller där det finns en hubb/gateway-lösning.
  • En mobil lösning ger högre flexibilitet eftersom en gateway för smarta hem enkelt kan läggas till befintlig infrastruktur.

Börja omvandlingen av ditt energiföretag idag!

Börja omvandlingen av ditt energiföretag idag

Ta kontakt med en erfaren IoT-affärsutvecklare

Hitta både regionala och globala leads och uppfyll kundernas behov med hjälp av våra affärsutvecklare.