Insikt

IoT omvandlar tillverkningen – och tillverkarna

Tillverkare som förstår IoT:s fulla potential kan inte bara effektivisera produktionen utan även skapa helt nya affärsmodeller och intäktsströmmar. För att underlätta den långsiktiga globala tillväxten och utvecklingen behöver proaktiva tillverkare en erfaren IoT-partner.

Industriell tillverkning förvandlas av Internet of things (IoT). Idag fokuserar tillverkarna oftast på att minska kostnaderna och optimera produktionen med industriell IoT. Men IoT ger också tillverkarna möjlighet att skapa nya, uppkopplade produkter och bygga servicebaserade affärsmodeller kring dessa produkter.

Tillverkningsföretagen måste förbereda sig för den här digitala transformationen och ha en IoT-strategi. Att förstå den verkliga potentialen av informationen kommer hjälpa företagen att gå från ren tillverkning till vertikala affärsmodeller.

Tillverkningsprocessen kopplas upp

Sensorteknik och uppkoppling gör det möjligt att skapa allt smartare fabriker. Den lägre totala ägandekostnaden (TCO) är den mest uppenbara fördelen med industriell IoT.

Oftast kommer de initiala besparingarna från minskat underhålls- och servicebehov, eftersom många uppgifter nu kan utföras på distans (OTA – Over The Air ) eller endast vid behov efter att de uppkopplade enheterna gett feedback.

Nästa steg för uppkopplad tillverkning är att utnyttja informationen för att ytterligare optimera verksamheten, använda resurserna på ett effektivare sätt och undvika driftstopp.

När automatisering introduceras kan enheterna arbeta tillsammans även om de befinner sig långt i från varandra. Det möjliggör flexibla produktionstekniker som lätt kan skalas upp i takt med ökad efterfrågan från konsumenterna.

Omvandla affärsmodellen med IoT

När de uppkopplade produkterna lämnar produktionen kan de ge tillverkarna information om hur de används och fungerar.

Den här informationen från användarna har tidigare varit svår att få tillgång till och utnyttja. Idag, med allt högre hastighet och bättre täckning, kan uppkopplade enheter nås i nära realtid.

I takt med att IoT-branschen har vuxit finns det nu etablerade ramverk och öppna API:er som hjälper till att skapa applikationer för data som samlas in från uppkopplade enheter. Användningsdata tar produktutvecklingen till helt nya nivåer.

Bygga en relation med slutanvändaren

Tidigare hade tillverkaren ingen kontakt med slutanvändaren efter att produkten levererats till distributörer eller återförsäljare. Idag har tillverkarna chansen att skapa livslånga relationer med slutanvändarna via eftermarknadstjänster och appar. Det är här företagen kan se till att vertikala affärsmodeller blir verklighet.

En uppkopplad produkt gör det lättare för företagen att uppfylla kundernas behov och bygga djupa och långsiktiga kundrelationer. Flexibiliteten hos en uppkopplad produkt ger företagen möjlighet att differentiera sig på marknader över hela världen.

Möjligheter för tillverkarna med produkt som en tjänst

Om tillverkarna inför den här nya affärsmodellen ger det möjligheter till nya intäkter. Istället för att försöka sälja en investering i förskott, kan företagen debitera kunderna efter användning eller levererat värde. Det gör att kunderna lätt kan ta till sig lösningarna och att det går att lansera flera versioner för att se vilken som fungerar bäst.

Framtidens tillverkning och IoT

Brist på kunskap och resurser är fortfarande de vanligaste hindren för att implementera IoT i tillverkningsindustrin. Istället för att bygga sin egen IoT-expertis internt, bör tillverkarna välja en extern partner med den kompetens som redan finns.

En stark IoT-partner som Telenor Connexion kan tillhandahålla all nödvändig sensorteknik, programvara och enhetskontroll och tillgång till tillförlitliga uppkopplingar. Utöver tekniken tillför vi branscherfarenhet och insikt i nya trender, vilket gör att vi kan skapa en anpassad IoT-lösning som kan växa och utvecklas med tiden.

Trender inom tillverkningsindustrin

Kort sikt

  • De flesta företag inom tillverkningsindustrin kommer att fortsätta att se IoT främst som ett verktyg för att minska underhållskostnaderna och erbjuda bättre produkter.
  • Brist på kunskap och resurser kommer fortfarande att vara de vanligaste hindren för att genomföra IoT-projekt eftersom det gör att processen går långsammare och behovet av extern expertis ökar.
  • Slutkunderna kommer i allt större utsträckning välja uppkopplade produkter för att säkerställa en lång livslängd för produkterna och bättre kundservice.
  • Företagen inom tillverkningsindustrin fortsätter att utvecklas i snabb takt. För att kunna fokusera på sin kärnverksamhet föredrar många företag att köpa hela IoT-projektet som en tjänst från en extern IoT-partner.

Lång sikt

  • Tillverkningsindustrin kommer att lära sig att effektivt samla in, sortera och använda data som skapar nya möjligheter.
  • Ny framväxande IoT-teknik kan vara ett bra komplement till befintlig teknik och möjliggöra mer kostnadseffektiv IoT för enheter som tidigare inte varit ekonomiskt lönsamma.
  • Fler tillverkare kommer att använda IoT för att skapa affärsmodeller som bygger på produkter som en tjänst för att skapa direkta relationer med slutanvändarna, öka kundlojaliteten samt skapa nya intäktsströmmar.
  • Ekosystemtänkandet blir vanligare och kommer att störa värdekedjan för många företag. Det kommer att ge nya möjligheter för att få en mer framträdande roll med möjligheter till nya intäktsströmmar och lägre kostnader tack vare en effektivare distributionskedja.

Är du redo för IoT?

Är ditt företag redo för IoT och digital transformation?

Vårt IoT Readiness Test kan hjälpa dig att avgöra hur långt din organisation har kommit hittills och vilka steg ni behöver ta för att utveckla och införa framgångsrika IoT-lösningar.

Ladda ner vårt whitepaper

Varför tillverkningsindustrin behöver IoT

IoT inom tillverkningsindustrin, ibland kallad Industrial IoT (IIoT), ger ett tillverkande företag möjlighet att radikalt omvandla såväl sin verksamhet som hela företaget.