Insikt

IoT-trender inom logistik och transport – vad du bör veta

Från telematik till V2V-kommunikation – vi tittar på hur uppkopplade frakter och transporter ser ut idag och hur det kommer att se ut i framtiden.

Internet of Things (IoT) för frakt, transport och logistik växer kraftigt och tjänsterna blir allt mer avancerade. Detta IoT-ekosystem aktiveras när mobila uppkopplingar kombineras med fordon och containrar med sensorer.

Med en tvåvägskanal till molnet kan de uppkopplade tillgångarna dela och ta emot data. Den här information har många olika användningsområden. IoT möjliggör platsspårning och assisterad och autonom körning vilket förändrar transporterna i grunden.

IoT Fleet Management för miljön & ekonomin

Moderna telematiksystem kan analysera fordonsprestanda och förarbeteende och feedback till både chefer och förare. Telematik och spårning möjliggör optimerad ruttplanering och fordonsunderhåll som baseras på nära realtidsdata.

För kommersiella fordonsflottor har bränsleförbrukningen länge varit en utmaning. Telematik gör att fordonen registrerar detaljerad information om t.ex. vägförhållanden och uppförs- och nerförsbackar.

Den här informationen kan sedan användas för att styra andra uppkopplade fordon för att accelerera och bromsa på ett effektivare sätt. Bättre prestanda leder till minskade utsläpp vilket innebär miljövänligare fordon och mer ansvarsfulla företag.

IoT-trender inom transport- och logistikbranschen

Kort sikt

  • IoT ger kostnadsbesparingar och minskade utsläpp
  • Globala operatörer måste kopplas upp över hela världen
  • Nya lösningar för hantering av fordonsflottorna förbättrar arbetsflödet och ger nöjdare kunder
  • Hela branschen kommer att bli mer uppkopplad på grund av ny lagstiftning, kundernas efterfrågan och lägre kostnader för ägandet (TCO)
  • Användarbaserad försäkring (UBI) expanderar till fler marknader

Lång sikt

  • Tillverkarna måste hitta sin plats i IoT-ekosystemet
  • Slutanvändardata blir allt värdefullare
  • Snabbare LTE och 5G möjliggör effektiv V2V-datakommunikation.
  • Arbetet kan automatiseras eller utföras på distans med uppkopplade fordon.

Marknadskonsolidering kräver global närvaro

På lång sikt förväntas marknaden för sjöfart och transport domineras av en handfull aktörer som arbetar på flera kontinenter. Med en bättre översikt kan ledningen samordna förare, speditörer, sändare och call centers över stora områden på ett bättre sätt. Att tilldela rutter och laster är lättare när man har realtidsinformation om plats, fordon och gods. IoT-tekniken bidrar också till att minska risken för stölder, containerskador och kylcontainrar som inte fungerar.

Detaljerad spårning ger nöjdare kunder

Att få produkten till kunden vid rätt tidpunkt, på rätt plats och till rätt kostnad är vad hela verksamheten handlar om. IoT erbjuder globala tjänster men utan att tappa fokus på det lokala. Istället för att skanna streckkoder går det att använda sensorer för att spåra tillgångar i transit. Detaljerade uppdateringar gör att kunderna vet exakt när de kan förvänta sig att få varorna.

Enklare att följa regler och att rapportera

I Europa är det lag på att förarna ska registrera sina körningar, lagra registren och kunna visa upp dem när transportmyndigheterna kräver det. Digitala färdskrivare som registrerar fart, avstånd och förarens aktivitet, säkerställer att man följer reglerna och har korrekt information för alla fordon.

Användarbaserad försäkring och stulna fordon

Med hjälp av data från uppkopplade fordon erbjuder försäkringsbolagen försäkringar för fordonsflottorna som beräknas efter användning, förarbeteende och andra faktorer. Dessa modeller kallas user-based insurance (UBI), pay as you drive (PAYD), och pay how you drive (PHYD).

Det här systemet är redan standard i Storbritannien, USA och Italien och försäkringsbolag i många andra länder förbereder sig för att erbjuda UBI. Stolen Vehicle Tracking (SVT) och Stolen Vehicle Recovery (SVR) blir också allt populärare. Om ett fordon stöldanmäls, samarbetar systemet med polisen för att hitta det stulna fordonet.

Biltillverkarna måste hitta sin roll när IoT blir standard

Fabriksinstallerad telematikhårdvara blir standard i kommersiella fordon. Detta sätter press på biltillverkarna som antingen måste skaffa sig egen IoT-kompetens eller samarbeta med specialiserade tjänsteleverantörer.

Tillverkarna måste också bestämma sig för hur man ska arbeta med aktörer på eftermarknaden för att erbjuda programvara i bilarna och uppkopplade tjänster.

Äganderätt till data öppnar upp ekosystemet

Slutanvändardata är en värdefull tillgång som ger oanade möjligheter. Att hitta sätt att använda data effektivt kan leda till samarbeten med både företag med ny teknik och etablerade aktörer inom logistik.

Idag är det ofta IoT-lösningsleverantörerna som har kontroll över kommersiella fordonsdata, men öppna gränssnitt ger större kontroll åt de som styr fordonsflottorna. Möjligheten att samla in data från olika fordonsflottor gör det möjligt för ledningen att tillsammans med fordonstillverkarna samla in data från fordonen.

Kommunikationen mellan fordonen ger verkliga resultat

I takt med att den mobila kommunikationen blir allt snabbare kan fordon kommunicera i nära realtid. Det gör det möjligt för lastbilarna att köra tillsammans och automatiskt hålla rätt hastighet och avstånd mellan varandra. Det ger inte bara mer utrymme på vägarna för andra fordon, det innebär också mindre lufttryck, vilket leder till lägre bränsleförbrukning och utsläpp.

ADAS och autonoma fordon blir en del av vardagen

Tillverkare av kommersiella fordon förväntas allt mer integrera videobaserade lösningar i sina fordon. De här kamerorna gör att arbetet kan automatiseras eller utföras på distans. Eftersom tekniken hela tiden förbättras kan förare utfärda instruktioner till lastbilen med handen eller genom att säga några få ord.

Fleet management i skärningspunkten mellan ett fantastiskt och ett komplext IoT-ekosystem

Allt eftersom marknaden för uppkopplade fordon mognar ökar behovet av ett ekosystem, som samlar fordonsbranschen, nätleverantörer, applikationer och slutanvändare, oavsett om det rör sig om företag eller konsumenter.