Kraften i partnerskap

Vårt uppkopplade partnerekosystem gör att vi kan erbjuda end-to-end-lösningar för IoT, med grundläggande specialkunskaper och globalt tankeledarskap.

Telenor Connexion är ett företag med experter som fokuserar på innovation inom Internet of Things (IoT) för att uppfylla kundernas behov. För att kunna tillhandahålla bästa möjliga uppkopplade affärslösningar förlitar vi oss på ett ekosystem av starka, intelligenta partnerskap.

Som verkligheten ser ut har inget enskilt företag kapacitet att tillhandahålla en komplett lösning. Vi har byggt ett uppkopplat partnerekosystem som är sömlöst, integrerat och innovativt. Det är ett klimat där specialister inom IoT-värdekedjan kan samverka för att nå framgång och skapa spännande nya möjligheter.

Summan är större än delarna

Enkelt uttryckt bygger vårt partnerekosystem på medskapande. Vår partnerstrategi förblir konstant över ett brett spektrum av samarbetspartners. Vi hittar rätt partner för att ge våra kunder ekonomiskt bärkraftiga, heltäckande IoT-lösningar.

Varje partner är utvald för deras förmåga att bygga på vår kärnkompetens. Genom att göra detta bygger vi säkra och skalbara lösningar över alla vertikaler och marknader. Oavsett om du är startup eller branschledare erbjuder vi struktur och strategi som accelererar dina affärsstrategier.

Vårt partnerekosystem består av systemintegratörer, maskinvarudesigners, kunder, tjänsteleverantörer, enhetsleverantörer, nätoperatörer, myndigheter, innovationscenter, akademiska institutioner och mer. Mycket mer.

Beroende på specifika utmaningar och behov bygger vi ett välbalanserat expertteam kring vår kärnlösning. Med ett samarbete baserat på öppenhet och förtroende, inspirerar vi varandra för att hitta innovativa, marknadsledande lösningar.

För oss differentierar dessa partnerskap de tjänster vi kan erbjuda våra kunder, så att vi kan fortsätta att arbeta nära våra partners och fortsätta bygga ut vårt ekosystem.

När stora tankar möts

För att våra kunder ska lyckas med sin IoT-omvandling arbetar Telenor Connexion hårt för att skapa starka relationer till expertpartners. Vi tror att vi genom att dela idéer, insikter och erfarenheter med strategiska expertpartners kan hitta nya sätt att lösa komplexa utmaningar och utvecklas i framtiden. Här är några av de expertpartners som Telenor Connexion är stolta över att associeras med.

Blue Science Park – ett nav för forskning och utveckling i Karlskrona. Telenor Connexion och Blue Science Park skapar för närvarande en testplattform för IoT som ska underlätta utveckling av banbrytande nya produkter och lösningar.

Drive Sweden – ett strategiskt innovationsprogram lanserat av svenska regeringen för att utforska en helt ny strategi för transport och förflyttning med fordons-IoT. Telenor Connexion ingår också i branschstandardorgan som GSMA – vilket representerar mobiloperatörernas intressen över hela världen liksom ETNO – det konsortium som driver Europas digitala utveckling.

Swedish M2M Service Enablers (SMSE) – ett konsortium som främjar Sverige som ett kunskapscentrum för IoT.

Telematics Valley – ett forum för utbyte av idéer och information som involverar den privata och offentliga sektorn liksom svenska högskolor.

Låt oss talas vid

Vill du veta mer om vårt uppkopplade partnerekosystem?

Vi finns här för att tala med dig.

Jesper Lagerstedt
Partner Manager
Telephone: +46 733 819 073
Email: jesper.lagerstedt@telenorconnexion.com

För mer information, besök www.tieto.com

För mer information, besök www.ericsson.com

För mer information, besök www.mobiusnetworks.co.uk

För mer information, besök www.u-blox.com

För mer information, besök http://www.maestro-wireless.com/

För mer information, besök global.kyocera.com

För mer information, besök www.kddi.com/english/

För mer information, besök www.jasper.com

För mer information, besök www.m2m.gemalto.com

För mer information, besök: automotive.actia.com/en/

För mer information, besök www.lumenradio.com

För mer information, besök www.syncore.se

För mer information, besök www.polymorph.co.za/

För mer information, besök www.ste-industries.com

För mer information, besök www.seco.com

För mer information, besök www.cogitel.se

För mer information, besök www.softhouse.se

För mer information, besök www.mobileresponse.com

Läs rapporten för mer djupgående information IoT

Från produkt till en uppkopplad produkt som tjänst - Sju saker att tänka på

Ställ om ditt företag från att sälja en produkt till att erbjuda en uppkopplad produkt som tjänst. Ladda ner vår rapport för att lära dig mer.