Kraften i partnerskap

Vårt uppkopplade partnerekosystem gör att vi kan erbjuda end-to-end-lösningar för IoT, med grundläggande specialkunskaper och globalt tankeledarskap.

Telenor Connexion är ett företag med experter som fokuserar på innovation inom Internet of Things (IoT) för att uppfylla kundernas behov. För att kunna tillhandahålla bästa möjliga uppkopplade affärslösningar förlitar vi oss på ett ekosystem av starka, intelligenta partnerskap.

Som verkligheten ser ut har inget enskilt företag kapacitet att tillhandahålla en komplett lösning. Vi har byggt ett uppkopplat partnerekosystem som är sömlöst, integrerat och innovativt. Det är ett klimat där specialister inom IoT-värdekedjan kan samverka för att nå framgång och skapa spännande nya möjligheter.

Summan är större än delarna

Enkelt uttryckt bygger vårt partnerekosystem på medskapande. Vår partnerstrategi förblir konstant över ett brett spektrum av samarbetspartners. Vi hittar rätt partner för att ge våra kunder ekonomiskt bärkraftiga, heltäckande IoT-lösningar.

Varje partner är utvald för deras förmåga att bygga på vår kärnkompetens. Genom att göra detta bygger vi säkra och skalbara lösningar över alla vertikaler och marknader. Oavsett om du är startup eller branschledare erbjuder vi struktur och strategi som accelererar dina affärsstrategier.

Vårt partnerekosystem består av systemintegratörer, maskinvarudesigners, kunder, tjänsteleverantörer, enhetsleverantörer, nätoperatörer, myndigheter, innovationscenter, akademiska institutioner och mer.

Beroende på specifika utmaningar och behov bygger vi ett välbalanserat expertteam kring vår kärnlösning. Med ett samarbete baserat på öppenhet och förtroende, inspirerar vi varandra för att hitta innovativa, marknadsledande lösningar.

För oss differentierar dessa partnerskap de tjänster vi kan erbjuda våra kunder, så att vi kan fortsätta att arbeta nära våra partners och fortsätta bygga ut vårt ekosystem.

 

Cloud Ready Program

Telenor Connexion Cloud Ready gör det enklare att identifiera och köpa in IoT hårdvara med bra kvalitet. Genom att välja en hårdvara från vår partnerkatalog kan du minska komplexiteten och korta tiden för implementering.

När stora tankar möts

För att våra kunder ska lyckas med sin IoT-omvandling arbetar Telenor Connexion hårt för att skapa starka relationer till expertpartners. Vi tror att vi genom att dela idéer, insikter och erfarenheter med strategiska expertpartners kan hitta nya sätt att lösa komplexa utmaningar och utvecklas i framtiden. Här är några av de expertpartners som Telenor Connexion är stolta över att associeras med.

GSMA

GSMA representerar mobiloperatörernas intresse runtom i världen och förenar nästan 800 operatörer med nästan 300 företag i det bredare mobila ekosystemet.

ETNO

ETNO har varit röst för Europas operatörer av telekommunikationsnätverk sedan 1992 och har blivit den viktigaste intressegruppen för europeiska operatörer av elektroniska kommunikationsnät. Dess 41 medlemmar och observatörer från Europa och bortom är ryggraden i Europas digitala framsteg.

The IoT World Alliance

IoT World Alliance är ett globalt partnerskap av telekomleverantörer dedikerade till att erbjuda våra multinationella kunder sömlös maskin-till-maskin-anslutning runt om i världen.

Lindholmen Science Park

Lindholmen Science Park är en internationell samarbetsmiljö för forskning, innovation och utbildning inom områdena Transport, IKT och Media.

Blue Science Park

Blue Science Park är ett nav för forskning och utveckling i Karlskrona. Telenor Connexion och Blue Science Park skapar för närvarande en testplattform för IoT som ska underlätta utveckling av banbrytande nya produkter och lösningar.

Drive Sweden

Drive Sweden är ett strategiskt innovationsprogram lanserat av svenska regeringen för att utforska en helt ny strategi för transport och förflyttning med fordons-IoT. Telenor Connexion ingår också i branschstandardorgan som GSMA – vilket representerar mobiloperatörernas intressen över hela världen liksom ETNO – det konsortium som driver Europas digitala utveckling.

Swedish M2M Service Enablers

Swedish M2M Service Enablers (SMSE) är ett konsortium som främjar Sverige som ett kunskapscentrum för IoT.

Telematics Valley

Telematics Valley är ett forum för utbyte av idéer och information som involverar den privata och offentliga sektorn liksom svenska högskolor.

Vårt partnerekosystem

Utmärkta betyg och recensioner för Telenor Connexion

Betyg och recensioner är mycket viktiga för oss att ständigt förbättra våra produkter och tjänster. Telenor får utmärkta betyg och recensioner i Gartner Peer Insights i kategorin Managed M2M Services, worldwide.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få den senaste IoT kunskapen samt info om våra evenemang

Få kontakt med en erfaren lösningsarkitekt

Översätt era affärskrav till tekniska designspecar för maskin- och programvara med hjälp av våra lösningsarkitekter.

Husqvarna: Motorsågar går in i delningsekonomin med Husqvarna Battery Box

För att behålla sin konkurrenskraft kan etablerade tillverkare införa abonnemangsbaserade betalningar i kombination med IoT-teknik. Läs mer om hur Husqvarna Group når nya konsumenter med hjälp av Telenor Connexions Managed IoT-lösningar.