Home / Kundcase / Anticimex: Uppkopplade fällor skapar en digital revolution inom skadedjursbekämpning

Anticimex: Uppkopplade fällor skapar en digital revolution inom skadedjursbekämpning

Ta reda på hur ett intelligent system som använder uppkopplade fällor monitorerar och direkt agerar på skadedjursangrepp på ett miljövänligt sätt.

Highlights

  • IoT driver en digital revolution inom skadedjursindustrin och har gjort det möjligt för den globala ledaren Anticimex att koppla upp sina Anticimex Smart-fällor.
  • Kontinuerlig monitorering av fällor dygnet runt är nu möjlig, oavsett var de befinner sig.
  • Med global konnektivitet från Telenor Connexion har Anticimex kunnat approchera nya marknader snabbare och lättare utan att behöva ta itu med lokala operatörer.
  • Genom att tillhandahålla resultat snarare än enbart fällor har Anticimex uppnått högre effektivitet när det kommer till skydd mot skadedjur, ökad kundupplevelse och en betydande minskning av toxiner som används i traditionella fällor.
  • Smarta fällor har möjliggjort datainsamling som används för att generera värdefulla affärsinsikter och möjlighet att direkt agera på larm.

Bakgrund

Skadedjursbekämpning har traditionellt förlitat sig på fällor fyllda med toxiner för att utrota skadedjur. Anticimex samarbetade med Telenor Connexion för att förändra tillvägagångssättet som innebar att man förlitade sig på placeringen av flertalet fällor med krav på kontinuerlig manuell kontroll. Med ett intelligent system med uppkopplade fällor har Anticimex förändrat arbetssättet, vilket resulterar i bättre affärsvärde och fler fördelar för slutanvändarna.

Utmaning

Anticimex hade som avsikt att revolutionera sin skadedjursbekämpningsverksamhet genom att koppla upp sina fällor och därigenom möjliggöra kontinuerlig monitorering dygnet runt, oavsett var de befann sig. Det var flera utmaningar och frågor som adresserades för att genomföra denna digitala revolution.

Ett problem var att kunderna helst vill slippa besväret med monitorering, underhållning och bortskaffning av fällor. Genom att koppla upp fällorna smart var det istället möjligt att digitalt monitorera fällorna.

Med IoT skulle en högre effektivitet i skadedjursbekämpning och en ökad kundupplevelse kunna uppnås. Det är viktigt att en betydande minskning av toxiner som används i traditionella fällor i slutändan också skulle kunna bidra med miljövinster.

Tidigare innebar skadedjursbekämpning dygnet runt att resurser krävdes på plats för att ta hand om fällorna. Insikter som samlats in från data kan nu ge en exakt bild kring omfattningen av ett skadedjursangrepp och möjliggöra lämpliga kontroller på plats. Kostsamma skadedjursangrepp kan också förebyggas genom att agera i ett tidigt skede. Data genererade från fällor kan tillämpas för att generera värdefull insikt, vilket leder till ett större affärsvärde.

Lösning

Tillsammans med Telenor Connexion skapade Anticimex innovation genom att koppla upp delar av Anticimex Smart. Med intelligenta lösningar för skadedjursbekämpning är det möjligt att omdefiniera vad kunder kan förvänta sig av sin leverantör inom skadedjursbekämpning. Med managed connectivity kan Anticimex ta itu med utmaningar och problem för en revolutionerande lösning inom skadedjursbekämpning.

Ryggraden i vår Anticimex Smart-lösning är Telenor Connexions konnektivitetslösning som är robust, säker, pålitlig och global. Som branschledare har partnerskap gjort det möjligt för oss att ta oss an nya marknader med jämförelsevis enkelhet. Deras kundtjänst och problemlösningsförmåga är i världsklass och när vi behöver dem är de alltid tillgängliga för frågor och support. ”

Ulf Eripe, CTO, Anticimex Group

De IoT-aktiverade funktionerna i Anticimex Smart-lösningen ger kunderna det bästa från båda världar – automatisering och expertis. Anticimex Smart bekämpar effektivt problem med gnagare och är en digital, miljövänlig, förebyggande och intelligent lösning för skadedjursbekämpning. Managed connectivity-systemet och dess enheter såsom fällor och sensorer håller ett öga på det som kunderna inte vill se – skadedjur.

Den upptäcker och reagerar på skadedjur, medan dedikerade Anticimex-experter kontinuerligt servar och förbättrar fällarnas placering. Anticimex Smart-systemet har utvecklats av bolagets FoU-team vid Anticimex Innovation Center. Systemet och dess produkter inkluderar den senaste forskningen och tekniken och är unik för Anticimex.

Så hur fungerar Anticimex Smart? Det är baserat på en trestegsprocess som sträcker sig från platsinspektion till lyckad och pågående kontroll av skadedjur. Steg 1 är att analysera och planera, vilket innebär att Anticimex inspekterar kundens lokaler, studerar tillgänglig dokumentation och intervjuar nyckelpersoner. Baserat på det underlaget tas en lösning som är anpassad för verksamheten fram. Om det redan pågår ett skadedjursangrepp, tar Anticimex hand om det omedelbart.

Steg 2 är att installera och koppla upp. Baserat på planen som skapades i steg 1 installerar Anticimex ett system med strategiskt placerade sensorer som upptäcker skadedjursangrepp och toxinfria fällor som effektivt hanterar skadedjur. Anticimex Smart-enheterna är anslutna och rapporterar ständigt tillbaka till en Anticimex Smart-datahub.

Steg 3 är att serva utrullningen medan kunderna kan slappna av. Anticimex utför sedan regelbundna inspektioner, tömmer och flyttar fällor vid behov, analyserar data och ger kunderna nödvändig information. När någon aktivitet rapporteras agerar Anticimex på detta så att kunderna kan fokusera på annat. Med platsanalysen klar och Anticimex Smart installerat börjar kunderna snabbt se resultat.

Resultat

Uppkopplade fällor tar fart och detta har verkligen varit ett framgångsrikt drag för Anticimex. Den globala uppkopplingslösningen som tillhandahålls av Telenor Connexion erbjuder ett team av dedikerade IoT-specialister som säkerställer 24-7-monitorering och support, så företagets lösning fungerar dygnet runt.

Sedan februari 2020 har cirka 150 000 fällor och sensorer distribuerats över hela världen som är uppkopplade till mobilnät runtom i världen. Miljoner råttor fångas varje år över hela världen. Fällor globalt används på 18 marknader världen över, varje månad. När det gäller intäkter genereras 9 procent direkt från smarta tjänster och Anticimex kan approchera nya marknader snabbare och lättare. Alla dessa siffror ökar från år till år.

De viktigaste fördelarna för Anticimex är att de har kunnat öka effektiviteten i tjänsten, vilket i sin tur har lett till en ökad kundupplevelse och slutanvändarnytta. Öppet dygnet runt innebär monitorering att Anticimex kan övervaka skadedjursangrepp ständigt, agera direkt och rapportera direkt. Eftersom alla fällor är 100% giftfria och använder biocid är det en bättre lösning för miljön. Eftersom skadedjur gömmer sig på platser där de är svåra att upptäcka, har konnektivitet också hjälpt till att detektera blind-spots vilket gör det möjligt för Anticimex att vara proaktiv vid storskaliga skadedjursangrepp. Faktum är att Anticimex nu kan upptäcka problem redan innan det inträffar hos kunden. IoT har revolutionerat en skadedjursbekämpningsindustri och skapat fördelar för slutanvändare, företag och miljön.

Vi omfamnar ny teknik, vilket gör att vi kan erbjuda våra kunder en mer effektiv, tillmötesgående och miljövänlig service. Vi strävar också efter hållbara lösningar så att våra kunder kan vara säkra på att det vi tillhandahåller syftar till att hålla.”

Ulf Eripe, CTO, Anticimex Group

IoT revolutionerar skadedjursbekämpning

Anticimex lanserade framgångsrikt uppkopplade fällor som ledde till högre effektivitet och ökad kundupplevelse på ett miljövänligt tillvägagångssätt. Ta reda på hur IoT kan nyttjas i liknande situationer inom andra branscher.

IoT-lösningar för smarta städer

Om ni erbjuder tjänster för smarta städer har vi marknadens kanske mest beprövade, globala IoT-lösningar.