Home / Kundcase / CIMC: Intelligenta container för Industri 4.0

CIMC: Intelligenta container för Industri 4.0

CIMC utvecklade smarta containrar som är uppkopplade under hela färden.

Highlights

  • CIMC HiTech har integrerat sensorer i transportcontainrar
  • Telenor Connexion levererar global uppkoppling till CIMCs intelligenta containrar
  • CIMC hjälper sina kunder att minska kostnader och komplexitet i takt med att Industri 4.0 går framåt

Bakgrund

China International Marine Containers (Group) Ltd. (CIMC) är en av världens största tillverkare av transportcontainrar med en global marknadsandel på 48 procent. När logistik- och transportbranschen började delta i Industri 4.0 – även kallat den fjärde industriella revolutionen – såg CIMC ett behov av att utforska digitalisering, uppkoppling och Internet of Things (IoT).

Utmaning

Det finns uppskattningsvis 28 till 31 miljoner transportcontainrar i transit världen över. Med miljontals nya containrar som läggs till flottorna varje år, blir det allt mer komplicerat att hålla reda på varje enskild containers position och status, exempelvis en obruten kylkedja. Förluster och stölder, samt myndighetsprocesser i tullar och hamnar kan också orsaka kostsamma förseningar.

För att hitta nya lösningar till dessa långvariga problem grundade CIMC dotterbolaget CIMC HiTech, som introducerade intelligent teknik i moderbolagets produkter. CIMC HiTech integrerade sensorer och spårningsenheter i containrar, vilket gjorde det möjligt att spåra containrarna globalt.

För att containrarna ska kunna skicka data nästan i realtid, behöver de vara ständigt uppkopplade både på havet och på land. Det innebär att det enda möjliga alternativet är att koppla upp containrarna via mobilnätet. Eftersom containrar transporteras över många länder och kontinenter, behövde CIMC HiTech en enda nätverksleverantör som kan erbjuda global roamingkapacitet.

Med livscykler som spänner över mer än ett decennium behövde CIMCs transportcontainrar framtidssäkrade SIM-kort och moduler som stödjer dubbelriktad kommunikation för over-the-air-uppdateringar (OTA), vilket gör att man slipper dyr reparation ute på fältet. Detta innebar att CIMC HiTech behövde en IoT-nätverksleverantör som kunde garantera lång livslängd, stabilitet och tillförlitlighet.

I och med att vi är  globala marknadsledare är vi på CIMC dedikerade till att hjälpa våra kunder möta kraven från den globala handeln, vilket inkluderar ökad effektivitet och automatisering.Genom att använda Telenor Connexions flexibla globala IoT-lösningar har vi utvecklat vår intelligenta transportcontainer, som är en viktig del i att möta kundernas krav och stöttar One-Belt-One-Road-initiativet samt övergången till Industri 4.0.

–  Dr. ShouQin Zhou, VD för Shenzhen CIMC High Technology Co. Ltd.

Lösning

Efter att ha utvärderat flera leverantörer valde CIMC HiTech Telenor Connexions Global Connectivity-lösning, som levererar en SIM-kortlösning från en pålitlig partner – oavsett vilket land uppkopplingen behövs i. Ytterligare fördelar med lösningen är säker uppkoppling, överblick över användningen nästan i realtid och en omfattande översikt av information för tillgångsstyrning.

Med hjälp av AuEase, som är Telenor Connexions partner i Kina, kan CIMC HiTech erbjuda sina slutkunder en end-to-end-, obruten, one-stop- och smart logistiklösning. CIMC HiTech inkluderar affärsinnovation, teknisk support före försäljning och hantering av hela produktlivcykeln. Dessutom har CIMC HiTech tillgång till kundsupport dygnet runt från IoT-experter på Telenor Connexion, inklusive ett särskilt Security Operations Center-team (SOC) som arbetar med lokal support i Kina från AuEase.

Resultat

Under våren 2018 gjorde den första smarta containern från CIMC HiTech, uppkopplad av Telenor Connexion, sin första resa med lastbil, tåg och fartyg. Under resans gång levererade containern korrekt information till ägarna om både containern och varorna, samt om leverantören av transporttjänsten. Tidigare skulle all denna information hämtats från många olika system och platser.

Dessa framsteg gör det möjligt för CIMC HiTech att möta kundernas behov av mer avancerad spårbarhet, kontroll och säkerhet. Som ett långsiktigt strategiskt initiativ kommer CIMC HiTechs engagemang för uppkopplade containrar att resultera i ett ökat antal applikationer inom olika områden, vilket kräver ytterligare support och tjänster från Telenor Connexion.

Smarta containrar på sidenvägen

CIMC utvecklade smarta containrar som är uppkopplade under hela färden.

IoT-lösningar för transport och logistik

Om ni erbjuder tjänster för fleet management, telematik och spårning av fordon eller andra föremål har vi marknadens kanske mest beprövade IoT-lösningar för hela transport- och logistikkedjan. Titta närmare på våra IoT-lösningar för transport- och logistik.