Home / Kundcase / Exibea: Energihushållning från hemmet till molnet

Exibea: Energihushållning från hemmet till molnet

Exibea hjälper kunder att bli medvetna och hur de kan minska sina energikostnader.

Highlights

  • Exibea är ett konceptutvecklingsföretag som kontaktade Telenor Connexion efter att de hade tagit fram ett innovativt energieffektivitetskoncept som de kallar Eliq.
  • Grundidén bakom Eliq är att skapa mer hållbara bostäder och hem. Telenor Connexion och Exibea hade ett nära samarbete när man utvecklade Eliq.
  • Telenor Connexion var med redan från början och stöttade Exibea med sin kompetens och erfarenhet. Arbetet omfattade både teknik- och hårdvaruintegrationen som såg till att energidata samlades in och överfördes till molnet, och att bygga en specifik applikation för visualisering och hantering av data i energidisplayen.

Bakgrund

Telenor Connexion och Exibea hade ett nära samarbete för att utveckla Eliq – en innovativ lösning för energihushållning. Eliq kommunicerar trådlöst med en optisk sensor som är kopplad till en smart elmätare och all information om elanvändningen presenteras i realtid på en användarvänlig pekskärm eller online på smartphones, surfplattor eller datorer.

Hushållen är storkonsumenter av energi och med hjälp av den här informationen är det lättare för dem att göra smarta, kostnadseffektiva investeringar som sparar energi.

Vetenskapliga studier har visat att en energidisplay hjälper till att både minska hushållens elräkningar med 25 procent och minska koldioxidutsläppen. Det var oerhört viktigt för Exibea att förklara konceptet för alla i familjen så att de förstod hur de kunde minska energiförbrukningen.

 

Vi upptäckte tidigt att det var många som inte visste vad som förbrukade mycket energi, vilket ledde till ett stort slöseri av el.
Det fanns således ett behov av ett smart, användarvänligt verktyg som hjälpte konsumenterna att förstå förbrukningen.
– Joakim Ottander, VD och grundare av Exibea

Utmaningar

Lösningen måste vara mycket visuell och kunna användas i hemmen. Informationen som Eliq levererar är mycket användbar för hushållen, men den måste också vara konkret och i realtid. Alla i familjen måste kunna se vad det är som konsumerar mycket energi i hemmet och hur mycket pengar man kan spara. Familjer får också en förståelse för deras energi- och koldioxidavtryck.

 

Exibea är ett konceptutvecklingsföretag och därför var det viktigt för oss att ha en långsiktig partner som kunde ta oss hela vägen från koncept till implementering och teknisk utveckling.
– Joakim Ottander, VD och grundare av Exibea

Lösning

Telenor Connexion var med redan från början med sin kompetens och erfarenhet vilket var till stor nytta för Exibea. Arbetet omfattade både teknik- och hårdvaruintegration. Energidata måste hämtas in och överföras till molnet och en applikation måste skapas som visar informationen på energidisplayen.

Eliq samlar in och visar den här informationen i realtid och presenterar den på ett användarvänligt sätt. För att öka intresset och användningen är systemet också kopplat till sociala nätverk som t.ex. Facebook.

Resultat

 

Vi ser med tillförsikt på framtiden. Det är ett naturligt steg i dagens uppkopplade värld att fokusera ännu mer på vår app-/webbaserade Eliq Energy Online-lösning och utveckla fler programvarutjänster för energihantering. Med Telenor Cloud Connect har vi en flexibel lösning där vi kan ha mycket information i molnet.
– Joakim Ottander, VD och grundare av Exibea 

IoT-lösningar för energisektorn

Om ni erbjuder smarta mätare, lösningar för smarta hem och smarta elnät, kan vi hjälpa er runt om i hela världen. Utforska våra IoT-lösningar för energisektorn.