Home / Kundcase / Husqvarna: Motorsågar går in i delningsekonomin med Husqvarna Battery Box

Husqvarna: Motorsågar går in i delningsekonomin med Husqvarna Battery Box

Läs om hur Husqvarna har tillverkat innovation i 300 år.

Highlights

  • För att nå nya konsumenter tillämpade Husqvarna en modell för delningsekonomi där konsumenter kan hyra trädgårdsredskap över dagen.
  • En container omvandlades till en uppkopplad, helautomatiserad hyrbutik för verktyg.
  • Projektet gick från koncept till lansering på bara sex månader.
  • Telenor Connexion Managed IoT Cloud är “hjärnan” som håller reda på alla interaktioner.
  • Husqvarna använde Telenor Connexions ekosystem av partners för att skapa en sömlös, snabb och komplett lösning.
  • Husqvarna kan nu få tillgång till värdefull användardata och återkoppling från kunderna.

Bakgrund

Hur går en väletablerad, tre hundra år gammal tillverkare tillväga för att tillämpa IoT teknik, prenumerationsmodeller och innovativa marknadsföringstekniker för att utöka sin kundbas? Husqvarna Group har besvarat frågan genom det nya konceptet Husqvarna Group Battery Box, en uppkopplad, automatiserad hyrbutik för verktyg med Husqvarnas linje av miljövänliga, batteridrivna professionella trädgårdsredskap.

Utmaning

Med lanseringen av sina nya batteridrivna verktyg under 2014 ville Husqvarna Group stärka sitt engagemang kring hållbarhet samtidigt som de kompletterade sin befintliga produktlinje. Med låga ljudnivåer och inga avgaser är den batteridrivna produktlinjen utformad för proffs och konsumenter i stads- och förortsmiljö.

En konsumentundersökning som genomfördes 2016 visade att måldemografin upplevde två hinder för att köpa batteridrivna verktyg. För det första att inte ha chans att testa verktyget innan man köpte det. För det andra att ha tillgång till ett passande förvaringsutrymme året runt. Med detta i åtanke granskade Husqvarna trender som till exempel delningsekonomin för att skapa en ny experimentell säljmodell.

För att förenkla tillgången av produkter för konsumenterna beslutade Husqvarna att erbjuda en ny form av köpupplevelse baserad på en användningsbaserad uthyrningsmodell. I maj 2017 introducerade Husqvarna Battery Box – en skräddarsydd “verktygslåda” i containerformat. Den första testmodellen av Battery Box placerades på en parkering utanför ett köpcentrum i Stockholm.

Med Battery Boxs användningsbaserade betalningsmodell behöver konsumenterna inte köpa verktygen. Istället kan de enkelt hyra dem och betala genom en app. När konsumenterna besöker Battery Box använder de en engångskod som skickats via appen för att öppna skåpet som innehåller verktyget. När verktyget återlämnas, servas det av närmsta återförsäljare för att säkerställa att verktygen alltid är i bästa skick.

Battery Box is a way to test-drive innovation, serving as a model to develop how we work with IoT.
– Petra Sundström, Director Idea and Innovation Management på Husqvarna

Lösning

För att förverkliga Husqvarna Battery Box krävdes olika sorters expertis, inom bland annat IoT- och molnuppkoppling, digitala konsumentupplevelser och betalningshantering. Istället för att utveckla kompetenserna internt valde Husqvarna att använda ett ekosystem med experter från olika företag som var och en spelar en viktig roll.

Flex, ett design- och tillverkningsföretag som specialiserat sig på uppkopplade produkter, byggde den 8 x 3 meter stora containern. Svenska teknikkonsultföretaget HiQ utvecklade appen som låter kunderna boka verktyg och betala för hyran.

Telenor Connexions lösning Managed IoT Cloud fungerar som “hjärnan” som håller reda på alla interaktioner. Medan Battery Box använder mobilteknik för att kunna leverera tjänsten, fungerar Telenor Connexions IoT-plattform och cloud management-lösning med vilken annan uppkopplingsteknik som helst.

Zuora levererar lösningen för abonnemangshantering. Samarbetet med Zuora gör det lättare för Husqvarna att debitera hyresavgifter, samla in betalningar och hantera bokföring och skatter.

En prenumerationsbaserad betalningsmodell gör det enklare för konsumenter att prova en ny produkt. På lång sikt skapar en prenumerationsmodell relationer som är värdefulla för såväl företag som konsumenter. Istället för att fokusera på engångsköp kan företag använda prenumerationer för att uppmuntra till fortsatt konsumentlojalitet.

När konsumenterna returnerar verktygen till Battery Box, uppmanas de att betygsätta både produkten och upplevelsen av tjänsten – vilket ger Husqvarna värdefull data att bygga vidare på. Data som samlas in från uppkopplade produkter förenklar marknadsundersökningen och gör det lättare att anpassa tjänsten inför framtiden. Baserat på insamlad telematikdata och direkt konsumentåterkoppling kan erbjudanden snabbt anpassas för att tillhandahålla nya tjänster som är användbara för konsumenten.

 

Resultat

Med ett team som arbetar över gränser och tidszoner gick Battery Box från koncept till lansering på bara sex månader. En styrka i projektets ekosystem är att alla lösningar är skalbara. Husqvarna har därför möjligheten att gå från en till etthundra Battery Boxar genom att använda samma lösningar.

Även vad gäller varumärkeskännedom och ”brand equity” har projektet varit framgångsrikt och ökat möjligheterna för ytterligare IoT-projekt inom Husqvarna Group. Ur ett kommersiellt perspektiv har Battery Box bidragit med verklig data om produkter, tjänster och erfarenheter. Husqvarna kommer att kunna tillämpa de värdefulla insikterna när de fortsätter att utveckla sin IoT-strategi.

Med en agil och anpassningsbar driftmodell har Husqvarna visat att även de äldsta och mest etablerade företagen kan vara innovativa och ta tillvara på fördelarna med att vara en ”first mover”.  Husqvarna har byggt upp ett branschöverskridande ekosystem som kan anpassas efter marknadens krav och förverkligar företagets mål att vara “världens äldsta startup”.

Så når Husqvarna fler kunder med hjälp av IoT

Hur lyckades ett väletablerat, 300 år gammalt tillverkningsföretag sälja trädgårdsverktyg som en hyrtjänst för att utöka sin kundbas?

IoT-lösningar för tillverkningsindustrin

Mobil IoT-uppkoppling låter er utöka er värdekedja och skapa mervärde för era slutkunder. Utforska våra IoT-lösningar för tillverkningsindustrin.