Home / Kundcase / M2Cloud: Nästa generations supply chain för läkemedel i Sydkorea

M2Cloud: Nästa generations supply chain för läkemedel i Sydkorea

M2Cloud och Telenor Connexion har gått samman för att koppla upp Sydkoreas ledande läkemedelsdistributörs supply chain för att säkerställa att vaccin och läkemedel på ett säkert sätt anländer till vårdpersonal.

Boksan Nice, en av Sydkoreas ledande läkemedelsdistributörer, kopplar upp sin kylkedja för att säkerställa att viktiga vacciner och läkemedel kommer fram på ett säkert sätt från produktion till de sjukhus där de behövs som mest. Med den största pågående globala vaccin- och distributionsupphandlingen någonsin pågår, kunde tidpunkten inte vara viktigare.

På uppdrag av läkemedelsframställare distribuerar Boksan Nice läkemedel, såsom influensavaccin, till nationella sjukhus och kliniker i hela landet, inklusive Seoul National University Hospital.

Highlights

  • Boksan Nice väljer M2Cloud och Telenor Connexion för att stärka stabiliteten och tillförlitligheten i sin supply chain management (SCM) och för att samtidigt förkorta tiden till lansering.
  • Boksan Nice kan nu lokalisera var deras medicinska produkter finns, stilla och i rörelse, med realtidssändning och lagersynlighet och spårning. Lösningen möjliggör fjärrmonitoreringssystem som ständigt vidarebefordrar information om plats och temperatur för att minska svinn och tidigt identifiera eventuella problem med gods som försenas eller försvinner.
  • Att stärka kylkedjor på detta sätt stöder den sydkoreanska regeringens strävan efter mer agila insatser för vaccin, inklusive viktiga förberedelser för massdistribution av COVID-19-vaccinet när det blir tillgängligt.
  • I ett nytt MOU har Korea Children’s Hospital Association, representant YangDong Park, gått med på att lansera samma lösning för att få livsviktiga, korrekt hanterade vacciner under hela vaccindistributionskedjan.

Bakgrund

M2Cloud är ett sydkoreanskt företag som tillhandahåller skalbara logistik- och monitoreringslösningar för sjukhus, läkemedelsframställare och grossister i sina supply chains. Deras system är det första IoT säkerhetssystemet i Korea (certifierad av KISA, Korea Internet & Security Agency) som uppfyller alla standarder för IoT säkerhetstester såsom stabilitet, integritet, säkerhet och försvar mot obehörig manipulation.

Boksan Nice valde M2Cloud och Telenor Connexion som SCM-partner (Supply Chain Management). Enligt villkoren i avtalet är M2Cloud och Telenor Connexions roll att koppla upp Boksan Nices supply chain – och därmed bistå med tillförlitlighet, stabilitet och säker distribution av vacciner samt förkorta tiden till lansering.

Utmaning

Ett vaccins resa genom leveranskedjan är komplex. En lyckad leverans av vaccin kräver noga kontroll av dess transporttillstånd – närmare bestämt temperatur och ljus – för att på ett säkert sätt kunna lagra, hantera och distribuera medicin. Detta innebär att vaccin och läkemedel kontinuerligt måste lagras inom ett snävt temperaturs-/ljusspann – från tillverkning fram till ögonblicket de administreras.

Om de utsätts för temperaturer som är för höga eller låga, eller för mycket solljus, kan de bli ineffektiva, eller ännu värre, vara dödliga. När ett vaccin förlorar sin styrka, kan det inte återställas. Därför måste läkemedel transporteras och förvaras i stabila och kontrollerade förhållanden. Detta är extremt utmanande och kräver tillförlitlig cold-chain-utrustning genom hela supply chain.

Läkemedelstillverkare har en betydande insats i vaccinförsörjningskedjan eftersom deras rykte är beroende av effektiviteten av deras vacciner. Ur ett regelperspektiv måste lagrings- och transportutrustning, oftast kylar och frysar, följa standarder som definieras av Världshälsoorganisationen (WHO). Dessutom måste varje vaccin följa en särskild uppsättning kriterier och procedurer. Trots dessa ansträngningar kvarstår ändå risker, och det händer fortfarande att handhavandefel uppstår.

Ett akut problem

I oktober 2020 försökte Sydkoreas regering undvika ett massinfluensautbrott samtidigt som den tacklade COVID-19 genom att lansera ett vaccinationsprogram för 19 miljoner människor.

Som ett resultat, tog cirka 13 miljoner människor influensasprutan. Men förtroendet för vaccinprogrammet avtog när 13 personer, varav en ungdom, dog efter utförandet. En utredning av dödsfallen kom det fram att vaccinet och dödsfallen inte hade något samband.

Detta är dock andra gången som Sydkoreas vaccinationsprogram har blivit föremål för granskning. Innan dess fick ett vaccinationsprogram avbrytas efter att det upptäcktes att cirka fem miljoner doser av vaccin, som krävde kylning, felaktigt hade utsatts för rumstemperatur i transport till en medicinsk anläggning, vilket gör dem otillförlitliga.

Som ett resultat av sådana incidenter, och på grund av den massiva internationella efterfrågan på ett COVID-19-vaccin, är många sydkoreanska läkemedelstillverkare under press från regeringen, och samhället, att vara bättre förberedda så att de kan garantera snabb men säker leverans av läkemedel och vacciner.

En global angelägenhet

Även om utrustning för kylkedje-lagring av vaccin har funnits i årtionden, har det inte varit mycket teknisk innovation, tills jämförelsevis nyligen. Äldre utrustning kan vara oförutsägbar och ibland prestera dåligt och därmed riskera att förstöra vacciner om de utsätts för temperaturfluktuationer.

I vissa fall kan delar av dessa supply chains också vara föråldrade, opålitliga eller orustade och spelar därför på ”den sista refrängen”. Vanliga utmaningar är svaga distributionssystem, brist på utbildad personal och brist på tillförlitliga data.

Ändå är förbättringar mer brådskande än någonsin. Innan COVID-19 förväntades vaccinvolymerna fyrdubblas 2020 jämfört med det senaste årtiondet. Nu, på grund av pandemin, förväntas den siffran vara många gånger högre, vilket innebär att efterfrågan på innovativa och tillförlitliga tekniska lösningar pikar.

Lösning

Telenor Connexion tillhandahåller 2G(GSM) uppkoppling och en IoT-gateway till M2Clouds SCM-lösning. Den lösning som tillhandahålls för Boksan Nice av M2Cloud och Telenor Connexion möjliggör transparens och spårbarhet i kylkedjan under hela distributionsprocessen och höjer därmed säkerheten av läkemedelstransporten och säkerställer en noggrann kvalitetskontroll. Det viktiga är, om fluktuationer uppstår, märks det omedelbart, och förebyggande åtgärder kan vidtas.

Sensorer uppkopplade mot kylskåp och frysar ombord på varje leverans kontrollerar temperatur och luftfuktighet. Dess data skickas till en IoT-gateway. Genom mobila (cellulära) nätverk mot en IoT gateway skickas datan till en server. IoT-servern monitorerar temperaturen och om exempelvis eventuella temperaturväxlingar uppstår kan förebyggande åtgärder vidtas för att skydda sändningen. Den ansvarige som tar emot vaccinerna på kliniken eller sjukhuset skannar en QR-kod eller NFC-tagg för att kontrollera temperaturloggningsdata.

M2Cloud är stolta över att transformera och koppla upp Boksan Nices supply chain med vår robusta, säkra och pålitliga lösning. Vi är tacksamma mot Telenor Connexion för dess branschledande expertis inom konnektivitet och för deras hjälp med att utveckla ett uppkopplat erbjudande som hjälper till att stävja den negativa effekten pandemin haft på logistikverksamheten i Sydkorea, och i slutändan se till att viktiga läkemedel kommer till de människor som behöver dem mest.”

Mr Jinsoo Moon, VD för M2Cloud Med Telenor Connexions Managed Connectivity-lösning får M2Cloud tillgång till över 500 mobilnät över hela världen. Telenor Connexions Globala SIM-kort gör att lösningen kan standardiseras, oavsett var den kommer att användas, i Sydkorea idag eller i andra länder i framtiden.

Fördelen för M2Cloud är att de endast har en kontaktpunkt för support och monitorering, ett kontrakt, en konsoliderad faktura, ett API och en färdplan för Sydkorea där det används idag samt för andra länder om det skulle bli aktuellt att nyttjas utomlands.

Resultat

M2Cloud har med framgång påbörjat lanseringen av uppkopplade tjänster till Boksan Nice som redan revolutionerat sin supply chain management. Idag är det mycket lättare att förstå var gods befinner sig, hur de lagras och när de förväntas anlända till en viss plats.

Som ett resultat av att koppla sin kylkedja, upplever Boksan Nice stora vinster i alla aspekter av sin supply chain. För första gången har de:

  • Säkerställt att deras läkemedelsprodukter finns där intressenterna säger att de är, både stilla och i rörelse.
  • Tidig identifiering av eventuella problem med varor som blir försenade, förloras eller om ändringar av miljöförhållandena sker.
  • Sändnings- och lagersynlighet och spårning i realtid.
  • Enklare planering efter behov från intressenter, exempelvis när sjukhus kan ta emot och bearbeta vacciner.
  • Bättre kvalitetskontroll genom att säkerställa att läkemedelsprodukterna hålls under optimala förhållanden.
  • Förbättrad proaktiv reparations- och underhållsplanering tack vare konstant fjärrmonitorering.

Boksan Nice och Koreas barnsjukhusförbund har tillsammans kommit överens om att sjukhusen endast ska få vaccinet när visibiliteten och transparensen i vaccindistributionsprocessen är säkerställd.

Projektet pågår fortfarande, trots detta så har det goda resultatet lett till att M2Cloud utforskar nya affärsmöjligheter kopplade till monitorering av kylkedjor för läkemedel och lösningar för spårning, även för andra företag.

M2Cloud nämner att Telenor Connexion inte bara ligger bra till prismässigt i jämförelse med andra globala och lokala plattformsleverantörer och operatörer utan också har en användarvänlig portal som möjliggör spårning av varje enskilt SIM som används, samt teknisk support dygnet runt, alla dagar i veckan – vilket är viktigt för en smidig drift.

Relaterad läsning

IoT-lösningar för smarta städer

Om ni erbjuder tjänster för smarta städer har vi marknadens kanske mest beprövade, globala IoT-lösningar.

Sony: Hur mobil IoT tar Sonys smarta spårning till nästa nivå

Ta reda på hur Visilion från Sony stöttar företag i deras logistik för att bibehålla en god supply chain av kritiska varor.

Fråga en IoT expert

Är du redo att komma igång med loT? Kanske vill du förbättra dina nuvarande uppkopplade tjänster? Kontakta oss och ta reda på hur vi kan hjälpa just dig.