Home / Kundcase / Microwave Telemetry: Så blev det lättare för forskarna få information

Microwave Telemetry: Så blev det lättare för forskarna få information

Microwave Telemetry räddar hotade fågelarter genom att spåra deras rörelsemönster.

Highlights

  • Microwave Telemetrys utrustning används i oerhört krävande miljöer
  • Telenor Connexion arbetade tillsammans med Microwave Telemetry för att utveckla en robust smart Managed Connectivity-lösning som forskare runt om i världen kunde ha nytta av.
  • Telenor Connexion tog fram en lösning för SIM-kort och en lösning för globala höghastighets-GPRS/GSM. Den viktigaste komponenten i lösningen är det patenterade eSIM-kortet – ett tåligt och pålitligt SIM-kort som är speciellt lämpat för krävande miljöer.
  • Den uppkopplade lösningen ger Microwave Telemetry ett globalt system för spårning och övervakning. Systemet kan spåra djuren tusentals kilometer, vilket gör att forskarna kan följa fåglarnas rörelsemönster.

Bakgrund

Microwave Telemetry tillverkar elektroniska enheter för spårning av fåglar och marina arter med hjälp av avancerad teknik. Företaget ägs och drivs av biologer som har som mål att utveckla mindre och smartare utrustning som forskare runt om i världen behöver.

Mindre GPS-enheter gör det möjligt för forskare att märka enskilda fåglar och övervaka deras flygmönster på ett mycket mer exakt sätt än någonsin tidigare. Informationen som samlas in gör att forskarna förstår ekologin och fåglarnas beteende och det gör att man kan skydda utrotningshotade arter.

 

Kunderna har länge bett oss om att hitta ett sätt att förse dem med fler GPS-positioner. Våra nya GSM-produkter uppfyller dessa önskemål och ger forskarna den information de behöver.
– Lance Jordan, Operations Manager på Microwave Telemetry, Inc.

Utmaningen

Miljöerna där Microwave Telemetrys enheter används är mycket krävande, så specifikationerna för Telenor Connexions lösning var väldigt hårda.

 

Det är forskarnas behov som gör att vi hela tiden vill utveckla mindre och smartare enheter. Genom att samarbeta med Telenor Connexion kan vi nu erbjuda ett globalt spårnings- och övervakningssystem till forskare över hela världen.
– Dr.Lance Jordan, Operations Manager på Microwave Telemetry, Inc.

Lösning

Telenor Connexion samarbetade med Microwave Telemetry för att utveckla en stabil och smart Managed Connectivity-lösning till nytta för forskare runt om i världen.

Telenor Connexion började med att noggrant undersöka Microwave Telemetrys produkter och i vilka länder de skulle användas. Därefter tog Telenor Connexion fram en kostnadseffektiv fästanordning med bästa möjliga täckning.

Telenor Connexion gav Microwave Telemetry en lösning för SIM-kort och en global lösning för höghastighets-GPRS/GSM. Den viktigaste komponenten i lösningen är Telenors patenterade eSIM-kort – ett tåligt och pålitligt litet SIM-kort som är speciellt utvecklat för krävande miljöer.

Resultat

Den uppkopplade lösningen gör att Microwave Telemetry kan erbjuda ett globalt spårnings- och övervakningssystem. Systemet kan spåra djuren tusentals kilometer och klarar därför av att följa fåglarnas rörelsemönster.

När den uppkopplade utrustningen väl placerats på fågeln, samlar den in data och registrerar dess position. Via Microwave Telemetrys webbapplikation sänds all information ut i världen till forskare på sex kontinenter.

Telenor Connexion är stolta över att vara en del av Microwave Telemetrys globala övervakningslösning som är en viktig del i de världsomspännande fågelstudier som hjälper till att skydda utrotningshotade arter.

 

Enheternas storlek, hållbarhet och temperaturtålighet är mycket viktiga egenskaper vid spårning. Telenor Connexion eSIM-kort fungerar i tuffa miljöer och är bara hälften så stora som vanliga SIM-kort.
– Paul W.Howey, Ph.D, VD och grundare av Microwave Telemetry.

Vad är IoT? – Guide till IoT-terminologin

Bli flytande i allt inom IoT ekosystemet – från smarta enheter till kommunikationstekniker och hur de används ute på marknaden. Vi förklarar 185 IoT termer.