Home / Kundcase / Scania: Rullar fram smidigt

Scania: Rullar fram smidigt

Läs om hur vi hjälper Scania att erbjuda uppkopplade fordonstjänster.

Highlights

  • Scania är ett globalt företag med en försäljnings- och serviceorganisation i över 100 länder. Scania Lastvagnar säljer sina lastbilar till åkeriägare världen över.
  • Lastbilar som är uppkopplade i realtid ger mycket värdefull information. Tillgång till information och data i realtid är avgörande för att kunna leverera olika tjänster till Scanias kunder.
  • Scanias mobilapp och Scania Fleet Management Portal är enkla och lättillgängliga verktyg som skapar mervärde för åkeriägarna, vilket hjälper Scania att bygga starka och långvariga samarbeten.
  • Telenor Connexions mål är att säkerställa att Scania Lastvagnar har lösningar och verktyg för att kunna erbjuda kostnadseffektivare lösningar. Lösningar ökar produktiviteten, prestandan och vinsterna, samtidigt som utsläppen minskar.

Bakgrund

Scania är ett globalt företag med en försäljnings- och serviceorganisation i över 100 länder. Med sina lösningar stödjer Scania Lastvagnar åkeriägare världen över och hjälper dem bygga upp sina verksamheter och öka sina vinster.

Lastbilarna måste finnas på vägarna för att åkerierna ska tjäna pengar. Men hur maximerar man utnyttjandegraden, minimerar driftstoppen, samtidigt som man minskar både kostnader och utsläpp?
Realtidsinformation gällande bränsleförbrukning, fordonsdiagnos och positionering är en viktig del i den dagliga driften av ett åkeri. Baserat på data kan tjänsterna utvecklas för kunder med specifika behov och sänka bränsleförbrukningen och öka körtiderna.

Utmaning

Det är en stor utmaning att på ett globalt plan distribuera och driva tjänster som Scania Fleet Management. Telenor Connexion kommer hela tiden med nya idéer och lösningar som säkerställer att Scania lastvagnar får det stöd man behöver. Det övergripande målet för Scania lastvagnar är att leverera kostnadseffektiva lösningar som ökar produktivitet, prestanda och vinster, samtidigt som utsläppen minskar.

Lösning

Realtidsinformation om fordonen gör att man kan vidta åtgärder som ger konkreta resultat som minskade bränslekostnader för åkerierna. Scania lastsvagnars uppkopplade tjänster kan leverera allt från automatiska färdskrivarrapporter till fjärrdiagnostik och coaching av föraren. Systemen är väldigt enkla att använda vilket innebär att de används oftare, är mer detaljerade och mer effektiva.

Scanias mobilapp och Scania Fleet Management Portal är lättförståeliga och lättillgängliga verktyg som ger mervärde för kunderna och gör att Scania kommer närmare kunderna.

En annan viktig aspekt är fordonens körtid. Med nya Streamline lanserar Scania Lastvagnar flera nya tjänster som ökar körtiden och underlättar kommunikationen med verkstaden. Eftersom lastbilen alltid är uppkopplad kan den automatiskt rapportera uppkomna fel eller annan viktig information.
Den här informationen hjälper åkeriägare att planera service och öka tiden på vägarna.

Resultat

Med tillgång till rätt information om fordonet och förarens beteende i kombination med lämplig coachning, kan åkerierna minska bränsleförbrukningen med så mycket som 10 procent. En lastbil kör mer än 200 000 km per år så 10 procent minskad bränsleförbrukning innebär stora kostnadsbesparingar och minskade utsläpp.

Scania och Telenor Connexion har ett nära samarbete som har utvecklats både geografiskt och tekniskt över tid. Företagens projektgrupper har en löpande dialog om hur man ytterligare kan optimera och finjustera inte bara den tekniska lösningen, utan också processerna kring testning, logistik och körningar.

Transporter är en viktig del i samhället och i dag är även andra delar av infrastrukturen uppkopplad som vägtullar, trafikstyrning m.m. Telenor Connexion förstår verkligen hur Scania kan tjäna pengar på att vara uppkopplade.

Det är detaljerna som är viktiga för kunden.
– Karin Rådström, Director, Vehicle and driver services, Scania.

Hur förberedd är du för IoT?

IoT Readiness Test

Vårt IoT Readiness Test kan hjälpa dig att avgöra hur långt din organisation har kommit hittills och vilka steg ni behöver ta för att utveckla och införa framgångsrika IoT-lösningar.