Home / Kundcase / Swegon: Smarta byggnader ger betydande energibesparingar

Swegon: Smarta byggnader ger betydande energibesparingar

Swegons IoT-baserade klimatkontrollsystem gör att de kan sälja luftkvalitet som en tjänst.

Highlights

  • Swegon samarbetade med Telenor Connexion och Lumen Radio för att skapa världens första helt trådlösa inomhusklimatsystem, WISE.
  • Det IoT-aktiverade klimatkontrollsystemet ger en bekväm miljö för hyresgästerna genom efterfrågestyrd reglering av luft, värme och kyla med lägsta möjliga energiförbrukning.
  • Det fullständigt trådlösa systemet kan ge kostnadsbesparingar på upp till 70 procent jämfört med traditionella system.
  • Genom att tillhandahålla luftkvalitet som en tjänst har Swegon skapat sig konkurrensfördelar. Den helt trådlösa lösningen uppfattas av kunderna som den mest innovativa lösningen.
  • Swegon ser stora expansionsmöjligheter med IoT. Företaget vill kunna erbjuda en fullservicelösning där målet är att tjäna pengar på uppkopplade produkter inom flera olika kategorier.

Bakgrund

Swegon är en del av Latour-koncernen och marknadsledande inom energieffektiva ventilations- och inomhusklimatsystem. Företaget levererar smarta produkter och systemlösningar som skapar ett bra inomhusklimat och ger betydande energibesparingar.

Med nya miljökrav och lagstiftning var behovet av att minska energiförbrukningen och driftskostnaderna avgörande.  För att uppfylla de höga kraven ville Swegon skapa ett energieffektivt och flexibelt trådlöst klimatkontrollsystem.  En annan viktig drivkraft för den smarta byggnadslösningen var att ligga steget före konkurrenterna och skapa nya intäktsströmmar.

Under 2016 lanserade Swegon ett unikt IoT-aktiverat klimatkontrollsystem, New WISE, som använder Telenor Connexions och LumenRadios trådlösa uppkopplings- och molntjänster. WISE-systemet är ett helt trådlöst, efterfrågestyrt ventilationssystem som optimerar luftkonditioneringen av rummen och den energi som förbrukas.

Utmaningen

Att ta steget från att erbjuda ett traditionellt ventilationssystem till att leverera inomhusklimat som en tjänst visar på en ökad ambition. Med det nya WISE-systemet levererar Swegon nu inte bara produkter, utan också en servicefunktion – luftkvalitet som en tjänst. Denna förändring från produkt till tjänst har inneburit både interna och externa utmaningar.

De viktigaste interna utmaningarna handlade om att förändra processer, system och tankesätt. Säljarna måste till exempel förstå och vilja sälja värde istället för produkter. Externt innebar det att omdefiniera relationerna med intressenterna i värdekedjan.

Lösning

Swegon WISE är ett IoT-aktiverat klimatkontrollsystem som optimerar luftkonditioneringen i byggnader och strömförbrukningen. Det helt trådlösa, efterfrågestyrda ventilationssystemet är utformat för att enkelt kunna ändras och anpassas utan att det krävs några nya installationer på plats. Det går att göra anpassningar och förändringar på distans. Systemet gör det också möjligt att lösa problem på distans och vidta förebyggande åtgärder. Radiokommunikationen gör att systemet är “självläkande”. Om en av komponenterna slutar fungera hittar systemet automatiskt en ny kommunikationsväg runt den trasiga komponenten. Det innebär att systemet alltid kommer att fungera.

Resultat

IoT gör det lättare för byggnaderna att kommunicera med molnet och analysera data för att hitta områden som kan fungera effektivare. Inomhusklimatet i fastigheten kan nu styras och kontrolleras ner till rumsnivå.

Den nya IoT-lösningen har gjort det möjligt för Swegon att ta efterfrågestyrd ventilation till en ny nivå vilket har gett företaget konkurrensfördelar. Den helt trådlösa lösningen och luftkvalitet som en tjänst, uppfattas av kunderna som den mest innovativa lösningen.

För fastighetsägarna innebär det kostnadsbesparingar på upp till 70 procent jämfört med traditionella system.

Med sin lösning har Swegon också vidgat sitt kundfokus – från att tala om ventilationsprodukter, installatörer och konsulter, till att sälja värde till slutanvändare, fastighetsägare och entreprenörer.

Många värden i systemet är relaterade till byggnadens livslängd, inte bara under, utan även före och efter installationen. Det innebär allt från planering av byggnaden i tidig fas, till driften av byggnaden under de kommande 20-25 åren. Resultatet blir att fastighetsägaren får en byggnad med ett optimalt inomhusklimat till lägsta möjliga driftskostnad, både vad gäller energi och underhåll.

Swegon ser stora expansionsmöjligheter med IoT. Företaget vill kunna erbjuda en fullservicelösning där målet är att tjäna pengar på uppkopplade produkter inom flera olika kategorier.

 

Att arbeta i ett ekosystem av partners med olika spetskompetens har varit viktigt för att kunna skapa den bästa och tekniskt mest avancerade lösningen.  Telenor Connexion förstod Swegons utmaningar och bidrog med omfattande know-how och erfarenhet.
Resultatet är WISE, marknadens första helt trådlösa lösning för smart klimatkontroll.
-Christoffer Lindström, Business Developer, Swegon

IoT-lösningar för smarta städer

Om ni erbjuder tjänster för smarta städer har vi marknadens kanske mest beprövade, globala IoT-lösningar.