Managed Connectivity

En säker, global IoT-uppkopplingslösning med mobilteknik för att hantera dina uppkopplade produkter och enheter från Telenor Connexion.

Med vår Managed Connectivity-lösning kan ni framgångsrikt lansera, hantera och tjäna pengar på era uppkopplade produkter och enheter. Sömlös utrullning runt om i världen med vår standardiserade Global SIM. När ni väl är igång gör automatiserad leverans och hantering att drift och optimering av er IoT-lösning blir enkel och intuitiv. Läs mer om detaljerna i vårt Managed Connectivity-erbjudande.

Managed Connectivity i korthet

 • En helt säker och skalbar lösning med flera mobila nätverk
 • En uppkopplingslösning-som-tjänst
 • Tillgång till över 400 globala mobilnät

Global SIM

Våra globala SIM-kort är utformade för att klara de höga krav som ställs av industriella IoT-produkter. Våra SIM-kort är anpassade till gällande standarder och föreskrifter. Detta gör att slutprodukten kan lanseras och användas över hela världen. Ett globalt SIM-kort behöver ett globalt abonnemang.

Funktioner

 • För att komma igång med Managed Connectivity behöver produkten en inbyggd IoT-enhet. Om ni inte har en IoT-klar enhet kan vi även hjälpa till med detta.
 • Ett SIM-kort som skräddarsys för att fungera med era lösningar.
 • Möjlighet att anpassa SIM-profilen efter era behov.
 • Anpassade utskrifts- och konfigurationsalternativ.

Fördelar

 • Olika designalternativ är möjliga.
 • Ett enda SIM-kort oavsett var produkten säljs eller används.
 • Förenklad logistik.
 • Förbättrad branding med logotypen tryckt på SIM-kortet.

Globalt abonnemang

Ett globalt abonnemang med ett globalt SIM-kort ger tillgång till flera mobilnät. Ett abonnemang definierar uppkopplingstjänsterna för ett visst SIM-kort eller en grupp SIM-kort.

Funktioner

 • Olika typer av nätverksåtkomst (PS Data, SMS, Röst).
 • Abonnemangshantering via självbetjäningsportal.
 • Skräddarsydda täckningsprofiler.
 • Tillgång till över 400 mobilnät globalt.
 • Möjlighet till ändring av abonnemangsstatus.

Fördelar

 • Gör det möjligt att uppfylla olika geografiska förutsättningar.
 • Åtkomst till flera nätverk ger både oslagbar täckning, tillförlitlighet och redundans.
 • Möjlighet att anpassa uppkopplingslösningen i realtid till ständigt föränderliga krav.

Access Point Name

Access Point Name (APN) är nödvändigt för uppkoppling mellan mobilnätet och internet i en IoT-lösning. Med APN kan enheten veta var i mobilnätet den ska anslutas för att få internetåtkomst.

Funktioner

Det finns tre typer av APN att välja mellan:

 • Standard-APN – lämplig när endast internetåtkomst krävs.
 • Anpassad APN – erbjuder kundspecifikt namn för APN.
 • Privat APN – används för säker anslutning tillsammans med VPN.

Fördelar

 • Möjlighet att använda ett företagsnamn för APN.
 • Flera SIM-kort kan anslutas till samma APN.

Virtuellt privat nätverk

Ett virtuellt privat nätverk (VPN) skyddar överföringen av information via internet och ökar produktens säkerhet. Ett VPN skapar en säker anslutning mellan ert datacenter och produkten.

Funktioner

välj mellan:

 • Enkelt VPN.
 • Redundant VPN – ger extra robusthet.

Fördelar

 • Ökad säkerhet.
 • Minskad risk för dataförlust.
 • Möjlighet att begränsa datatrafiken.
 • Hög tillgänglighet.

Short Message Service Center-konto

SMSC-konto (Short Message Service Center) ger möjlighet att skicka och ta emot SMS mellan applikationer i kundens datacenter och produkten.

Funktioner

 • Anpassningsbar kapacitet för antal SMS-leveransförsök.
 • Alternativ för att välja det adressnummer som används för att åtkomst till SMSC.

Fördelar

 • Välj mellan korta, långa eller alfanumeriska adressnummer.
 • Skicka SMS till alla produkter samtidigt.

SIM-hantering på distans

Remote SIM Management (RSM) ger möjlighet att byta mobiloperatör på distans efter att produkten har tagits i drift.
RSM medger flexibel produktdesign eftersom IoT-enheten kan placeras där den inte behöver vara fysiskt åtkomlig.

Funktioner

 • Robust och tåligt inbyggt SIM-kort för krävande miljöförhållanden.
 • Försörjning via radio.
 • Framtidssäker UICC-lösning.
 • Möjlighet att byta MNO-tjänsteleverantör.

Fördelar

 • Begränsar behovet av fysiskt underhåll.
 • Förlänger enhetens livscykel.
 • Ger smidigare designmöjligheter.
 • Ökar säkerheten genom att begränsa fysisk åtkomst.

Detaljerad beskrivning av Managed Connectivity

Detaljerad beskrivning av vår Managed Connectivity-lösning, pdf för nedladdning

Kontakta oss

Ta kontakt med en erfaren IoT-affärsutvecklare

Hitta både regionala och globala leads och uppfyll kundernas behov med hjälp av våra affärsutvecklare.

Läs om ett IoT-användningscase

Verisure: Smarta tjänster som ger trygghet i hemmet

Verisure Securitas Direct använde IoT för gå över från att sälja larmsystem till att erbjuda uppkopplade tjänster. Läs om hur vi hjälper Verisure att ge kunderna trygghet.