Möt vår ledningsgrupp

Högkvalificerad med en passion för uppkopplade IoT-lösningar och med erfarenhet från olika branscher.

Hjärtat i vårt företag är våra människor.

Telenor Connexion består av mer än 150 engagerade och motiverade individer som ständigt för företaget framåt med nya innovativa idéer och lösningar som gynnar våra kunder. Telenor Connexions ledningsgrupp är en högkvalificerad grupp med passion för uppkopplade IoT-lösningar och har erfarenheter från olika branscher.

Mats Lundquist, CEO (acting CSO EMEA&Americas)

Vår CEO Mats Lundquist har arbetat inom IT- och telekombranschen i mer än 15 år. Innan han tillträdde som CEO på Telenor Connexion i september 2015 tjänstgjorde han som chef för Telenor Sveriges bredbands- och TV-division. Mats började på Telenor 2007. Före det var han CEO på TDC Song, Song Networks och i Vattenfalls telekomverksamhet. Han startade sin karriär hos McKinsey där han arbetade som strategisk konsult i 8 år. Mats har en masterexamen från Stockholms handelshögskola.

Karin Bjernbäck D’Hondt, CFO

Karin Bjernbäck D’Hondt har 10 års erfarenhet inom finans- och affärsutveckling inom telekombranschen. Hon har tidigare haft ledande befattningar i bland annat Sting Networks (nu en del av Bahnhof). Karin började på Telenor 2009. Innan hon blev CFO var hon chef för Business Control. Hon har en masterexamen i företagsekonomi och nationalekonomi samt i data- och systemvetenskap.

Kontakt: [email protected]

Luciana Widengren, CLO

Som chefsjurist ansvarar Luciana Widengren för juridiska tjänster till den globala organisationen, deltar i förhandlingar och avslut av stora avtal och partnerskap. Hon ger också juridiska råd till organisationen och ser till att Telenor följer internationella lagar och regler samt Telenors egna riktlinjer. Luciana hjälper både GSMA:s globala och europeiska arbetsgrupper med policys och regleringar för IoT (sakernas Internet). Hennes dedikerade arbete i dessa arbetsgrupper har hjälpt GSMA att stärka sin position när det gäller policys och regleringar för IoT.

Kontakt: [email protected]

Cristoff Martin, CMO

Cristoff Martin är Chief Marketing Officer på Telenor Connexion och ansvarar för marknad, affärsutveckling och strategi. Han har mer än 15 års erfarenhet från forskning, strategi, försäljning och produktledning från high tech- och telekomindustri. Innan han kom till Telenor år 2017, arbetade Cristoff fem år på Ericsson där han hade flera chefsroller och till exempel var ansvarig för portföljledning på affärsenheterna för Cloud & IP och Networks. Tidigare erfarenhet inkluderar sex år som konsult på McKinsey & Co och forskning kring uppkopplade bilar för SES GLOBAL. Cristoff doktorerade i elektroteknik på KTH.

Kontakt: [email protected]

Martin Whitlock, CTO

Som Chief Technology Officer leder Martin Whitlock Telenor Connexions globala teknikteam, som driver stora teknikinriktade initiativ som en del av bolagets expanderande affärsstrategi. Martin har lång erfarenhet från telekombranschen. Tidigare var han chef på Northstream, där han var ansvarig för strategier, inköp och förändringsarbete och arbetade med ett brett spektrum av kunder. Martin har en civilingenjörsexamen i industriell ekonomi (inriktning radiokommunikationssystem) vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.

Kontakt: [email protected]

Robert Bellwaldius, COO

Innan han började på Telenor Connexion 2014, innehade Robert Bellwaldius samma befattning hos Maingate. Robert har stor erfarenhet från telekomindustrin, däribland 15 år på Europolitan, följt av Vodafone Sweden och nu Telenor. Han har haft befattningar som produktchef marknadschef, IT-chef samt produkt- och systemutvecklingschef. Robert har också en bakgrund från den svenska försvarsindustrin. Han har en civilingenjörsexamen i teknik och datateknik från Linköpings Universitet.

Kontakt: [email protected]

Karin Stenklef, CHRO

Som personaldirektör ansvarar Karin Stenklef för alla aspekter av personaladministration, policys och praxis i vårt företag. Karin Stenklef har 15 års erfarenhet inom HR-området från flera olika branscher såsom telematik, medicinteknik, shipping och detaljhandel. Innan hon började på Telenor Connexion arbetade Karin för Johnson & Johnson Group. Karin har en kandidatexamen i Human Resources Management/Personal Administration från Göteborgs universitet.

Kontakt: [email protected]

Seth Ryding, CSO APAC

Seth Ryding ansvarar för att leda Telenor Connexions APAC-verksamhet. I sin roll arbetar han med försäljning, affärsutveckling, partnerstrategi och utveckling samt marknadsföringsstrategier i hela Asien och Stillahavsregionen. Seth har mer än 10 års erfarenhet av operativ verksamhet inom telekombranschen. Han började på Telenor 2003 och har haft ett antal ledande befattningar så som VP Market Development vid Telenor i Myanmar, försäljningschef vid Telenor Sveriges bredbands- & TV-division och VD för Open Universe på Telenor Sweden. Seth har en Master-examen inom Electronic Engineering från Linköpings universitet.

Kontakt: [email protected]